وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری نام حجت اله نام خانوادگی کریمیان تلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳ تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸ تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹ وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

سیدحسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای: یزد تلفن همراه وکیل: ۰۹۱۳۲۵۸۴۴۸۷ تلفن دفتر وکالت: ۰۳۵۳۶۲۲۸۸۵۲ نشانی دفتر وکالت: یزد خیابان فرخی پاساژ شقایق طبقه سوم واحد ۱۵ سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی کارشناسی حقوق سوابق شغلی وکیل پایه یک د...

معصومه قِلیچ وکیل پایه یک دادگستری یزد
معصومه قِلیچ - Masoumeh Ghelich وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at law نام معصومه نام خانوادگی قِلیچ First name Masoumeh Surname Ghelich تلفن همراه ۰۹۱۳۴۵۲۰۸۰۰ تلفن دفتر ۰۳۵۳۶۲۲۸۸۵۲ وضعیت اشتغال مشغول به کار درجه وکیل پایه یک شهر یزد نشانی دفتر یزد - خیابان فرخی - پاساژ شقایق - طبقه ۳ - واحد ۱۵ ساعات...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۸۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دی...

بخشنامه شماره ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شماره دادنامه: ۴۶۳ کلاسه پرونده: ۶۴۴/۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره ۲/۳۰۲/۰۲/۴/م/ح ـ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م ـ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح ج...

بخشنامه شماره ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شماره دادنامه: ۴۶۳ کلاسه پرونده: ۶۴۴/۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره ۲/۳۰۲/۰۲/۴/م/ح ـ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م ـ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح ج...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۸۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۸۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عا...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۰/۳/۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۰/۲/۱۳ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عال...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۸۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عال...