وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه (۱۳۹۷ ــــــ ۱۳۹۲)

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه (۱۳۹۷ ــــــ ۱۳۹۲)

پیشگفتار

پژوهشگاه قوه قضاییه بمنظور شناسایی مشکلات قوه قضاییه و برای پاسخگویی به نیازهای قوه قضاییه بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت امر پژوهش و نقش زیربنایی آن در سال ۱۳۹۱ در دستگاه قضاء تاسیس شده است تا بتوان از حداکثر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و از توانایی‌های نیروهای علاقمند و فعال از میان قضات و اساتید و صاحب نظران بهره گرفت.

پژوهشگاه با هدف انجام مطالعات پژوهشی و ارزیابی میزان اثربخشی آن در عملکرد قوه قضاییه و ارزیابی مقررات و آسیب شناسی آن‌ها اقدام به انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی ـ کاربردی و اطلاع رسانی و نشر تولیدات علمی می نماید. در این راستا پژوهشکده‌های مختلفی چون پژوهشکده حقوق خصوصی، پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، پژوهشکده مطالعات پایه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی و پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات به عنوان بخش‌های مربوط فعال بوده که متولی تأمین محتوی علمی، طرح‌ها و گزارش‌ها می‌باشند و با مدیریت و نظارت در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی و نقد آرای قضایی اقدامات موثر و سازنده‌ای در جهت اعتلای نظام قضایی کشور انجام می دهند.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

پیشگفتار

برنامه‌های عملیاتی پژوهشگاه قوه قضاییه در برنامه چهارم توسعه قضایی

برنامه‌های راهبردی فصل “اداری ـ عمومی” در برنامه چهارم توسعه قضایی

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

آشنایی با پژوهشگاه قوه قضاییه

اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه

اهداف و مأموریت پژوهشگاه قوه قضاییه

معاونت پژوهشی و شرح وظایف

پژوهشکده‌ها «اهداف و مأموریت‌»

مجلات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

گزارش عملکـرد پژوهشکده‌ها و واحدهای مختلف پژوهشگـاه قوه قضاییه (۱۳۹۷ـ۱۳۹۲)

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی سال‌ ۱۳۹۲»

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی سال‌ ۱۳۹۳»

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۳

«گزارش عملکرد واحد نشست‌های نقد رأی پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی» در سال ۱۳۹۳

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی سال‌ ۱۳۹۴»

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۴

«گزارش عملکرد واحد نشستهای نقد رأی پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی» در سال ۱۳۹۴

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها، گزارش‌ها و سایر امور پژوهشی سال‌ ۱۳۹۵»

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۵

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها، گزارش‌ها و سایر امور پژوهشی سال ۱۳۹۶»

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۶

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها، گزارش‌ها و سایر امور پژوهشی سال ۱۳۹۷»

گزارش عملکرد مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۷

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال‌ ۱۳۹۳

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال‌ ۱۳۹۴

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۵

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۶

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۷

اطلاعات مربوط به انتشارات از سال‌ ۱۳۹۲ لغایت فروردین ۱۳۹۸

عملکرد مجله حقوقی دادگستری سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۷

عملکرد کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

عملکرد دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی

«اطلاعات مربوط به طرح‌نامه‌های واصله از استان‌های سراسر کشور در سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵»

«اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های پودمانی قضات سراسر کشور سال ۱۳۹۶»

«اطلاعات مربوط به سایر فعالیت‌های دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی در سال ۱۳۹۶»

«اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های پودمانی قضات سراسر کشور سال ۱۳۹۷»

«اطلاعات مربوط به سایر فعالیت‌های دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی در سال ۱۳۹۷»

«اطلاعات مربوط به تفاهم‌نامه‌های منعقده با دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

فهرست نشریات پژوهشگاه قوه قضاییه ( فروردین ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۲)

پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷

پیشگفتار

پژوهشگاه قوه قضاییه بمنظور شناسایی مشکلات قوه قضاییه و برای پاسخگویی به نیازهای قوه قضاییه بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت امر پژوهش و نقش زیربنایی آن در سال ۱۳۹۱ در دستگاه قضاء تاسیس شده است تا بتوان از حداکثر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و از توانایی‌های نیروهای علاقمند و فعال از میان قضات و اساتید و صاحب نظران بهره گرفت.

پژوهشگاه با هدف انجام مطالعات پژوهشی و ارزیابی میزان اثربخشی آن در عملکرد قوه قضاییه و ارزیابی مقررات و آسیب شناسی آن‌ها اقدام به انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی ـ کاربردی و اطلاع رسانی و نشر تولیدات علمی می نماید. در این راستا پژوهشکده‌های مختلفی چون پژوهشکده حقوق خصوصی، پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، پژوهشکده مطالعات پایه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی و پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات به عنوان بخش‌های مربوط فعال بوده که متولی تأمین محتوی علمی، طرح‌ها و گزارش‌ها می‌باشند و با مدیریت و نظارت در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی و نقد آرای قضایی اقدامات موثر و سازنده‌ای در جهت اعتلای نظام قضایی کشور انجام می دهند.

برنامه‌های عملیاتی پژوهشگاه قوه قضاییه
در برنامه چهارم توسعه قضایی

برنامه‌های عملیاتی پژوهشگاه قوه قضاییه در برنامه چهارم توسعه قضایی*

کد برنامه راهبردی

عنوان برنامه راهبردی

عنوان برنامه عملیاتی

شاخص

سنجه

۳۱۴۰۴

مطالعات تطبیقی حقوقی، قضایی و اداری به‌منظور بهره‌برداری از تجربیات موفق

انجام مطالعات تطبیقی حقوقی و قضایی و اداری کشورهای منتخب

مطالعات تطبیقی انجام شده

تعداد

مطالعات تطبیقی انجام شده در حوزه‌های مختلف

تعداد

۳۱۴۰۵

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی موردی نیاز

تدوین سند امنیت قضایی (بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامۀ پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی)

میزان کار انجام شده

درصد پیشرفت

۳۱۴۰۵

۳۱۴۰۵

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی موردی نیاز

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی موردی نیاز

انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی

تهیه گزارش پژوهشی

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حقوق عمومی و بین‌الملل

تعداد

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حقوق خصوصی

تعداد

پژوهش‌های انجام شده در حوزه جزا و جرم شناسی

تعداد

پژوهش‌های انجام شده در حوزه آمار و فن‌آوری اطلاعات

تعداد

پژوهش‌های انجام شده در حوزه مطالعات پایه

تعداد

پژوهش‌های بین‌رشته‌ای انجام شده در حوزه مطالعات پایه

تعداد

میزان کار انجام شده (انجام مطالعه)

درصد پیشرفت

گزارش‌های تهیه شده

تعداد

منبع شناسی

درصد پیشرفت

گزارش‌های تهیه شده در حوزه حقوق عمومی و بین‌الملل

تعداد

گزارش‌های تهیه شده در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد

سایر گزارش‌های تهیه شده

تعداد

۳۱۴۰۵

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی مورد نیاز

برگزاری نشست‌ها، میزگردها و کارگروه‌ها

میزان کار انجام شده (انجام مطالعه)

درصد پیشرفت

گزارش‌های تهیه شده

تعداد

برگزار کارگاه‌های تخصصی

میزان کار انجام شده (انجام مطالعه)

درصد پیشرفت

شرکت کنندگان

نفر / ساعت

کارگاه‌های برگزار شده

تعداد

برگزاری جشنواره نماد عدالت الکترونیکی در سطح کشور

میزان کار انجام شده (انجام مطالعه)

درصد پیشرفت

جشنواره‌های برگزار شده

تعداد

طراحی عناوین دروس جدید

میزان کار انجام شده (انجام مطالعه)

درصد پیشرفت

عناوین طراحی شده

تعداد

۳۱۴۰۵

۳۱۴۰۵

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی مورد نیاز

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی مورد نیاز

حمایت از طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها، پروژه‌های دانشجویی

میزان کار انجام شده (انجام مطالعه)

درصد پیشرفت

پایان‌نامه‌های حمایت شده

تعداد

مطالعه تمامی آرای صادره تالی و عالی از دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تفکیک در موضوعات حقوقی، کیفری و اداری

آراء برگزیده شده

تعداد

استخراج آراء منتخب، چکیده برداری، مرتب‌سازی و تهیه اطلاعات آراء منتخب بقیه سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵

آراء استخراج شده

تعداد

ایجاد درختواره مفهومی آراء

میزان کار انجام شده

درصد پیشرفت

استخراج رویه و تهافت آراء مراجع قضایی از سال ۱۳۹۱ تاکنون

رویه‌های استخراج شده

تعداد

برگزاری‌ نشست‌های نقد و بررسی آراء برگزیده در مراجع قضایی و دانشگاهی

نشست‌های برگزار شده

تعداد

مراجع قضایی شرکت کننده

تعداد

مراجع علمی شرکت کننده

تعداد

۳۱۴۰۷

طراحی و ایجاد شبکه علمی، پژوهشی و آموزشی

ارتقاء سامانه آراء قضایی برگزیده کشور

میزان کار انجام شده (بررسی آراء)

درصد پیشرفت

اطلاعات وارد شده

تعداد

ارتقاء سامانه منابع حقوقی کشور

میزان انجام کار (بررسی منابع حقوقی)

درصد پیشرفت

اطلاعات وارد شده

تعداد

ایجاد بانک داده نظرات مشورتی اداره حقوقی و ایجاد درخت‌واره مفهومی آن‌ها

نظرات مشورتی بررسی شده

تعداد

بانک‌های داده ایجاد شده

تعداد

میزان انجام کار

درصد پیشرفت

اطلاعات وارد شده

تعداد

۳۲۴۰۱

بهبود مدیریت نگهداشت سرمایه انسانی

برگزاری همایش جایگاه منابع انسانی (رویکرد سرمایه انسانی) در قوه قضاییه

مقالات ارائه شده

تعداد

سخنرانی انجام شده

تعداد

برنامه‌های راهبردی فصل “اداری ـــــــ عمومی”
در برنامه چهارم توسعه قضایی

برنامه‌های راهبردی فصل “اداری ـ عمومی” برنامه چهارم توسعه قضایی*

کد هدف راهبردی

عنوان هدف راهبردی

کد راهبرد

عنوان راهبرد

کد برنامه راهبردی

عنوان برنامه راهبردی

مسئول هماهنگی

۳۱

توسعه مدیریت و کارآمدسازی نظام اداری

۳۱۴

ارتقاء نظام پژوهش و مدیریت دانش

۳۱۴۰۱

بهبود نظام پژوهش در قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۰۳

آینده پژوهشی قضایی و تعیین فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۰۴

مطالعات تطبیقی حقوقی، قضایی و اداری به منظور بهره‌برداری از تجربیات موفق

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۰۵

انجام مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی مورد نیاز

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۰۶

طراحی و اجرای الگوی آسیب شناسی و پیامد سنجی طرح‌ها، برنامه‌ها و موضوعات

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۰۷

طراحی و ایجاد شبکه علمی، پژوهشی و آموزشی

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۰۸

شناسایی و سازمان‌دهی بهره‌گیری از ظرفیت علمی، پژوهشی نخبگان داخل و خارج قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۱۰

توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

پژوهشگاه قوه قضاییه

۳۱۴۱۱

تأمین و تربیت پژوهشگر قضایی

پژوهشگاه قوه قضاییه

دستورالعمل پیگیری اجرای
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه*

شماره ۹۰۰۰/۲۸۶۰۹/۱۰۰ ۱/۷/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

دستور المل شماره ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ” پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

مقدمه

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پی‌گیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه» به شرح زیر ابلاغ می شود:

ماده ۱ ـ به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضاییه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ معاون اول قوه‌ قضاییه (رئیس ستاد مرکزی) ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر دادگستری ۴ـ معاون راهبردی ۵ـ معاون منابع انسانی ۶ـ معاون حقوقی ۷ـ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه ۹ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ـ معاون رئیس قوه ‌قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حـل اختلاف ۱۱ـ رئیس دیوان عدالت اداری ۱۲ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵ـ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره ۱ ـ‌ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است کــه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره ۲ ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌ گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رئیس ستاد بلامانع است.

تبصره ۳ ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رئیس ستاد، جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲ ـ‌ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

الف) ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذی‌ربط و پیگیری اجرای آنها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط با دریافت مستمر گزارش‌ها و جمع بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده ۳ ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱ ـ برنامه ریزی ۲ ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه ۳ ـ ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴ ـ حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.

ماده ۴ ـ معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه‌ قضاییه در حوزه‌ اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه‌های ذی‌ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاییـه و جلب همکــاری دستگاه‌های اجــرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه‌های تخصصی در اجرای مأموریت‌های موضوع این دستورالعمل.

ماده ۵ ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاییه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه در راستای افزایش بهره‌وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رئیس ستاد مرکزی ارایه کند.

تبصره ـ برنامه‌ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رئیس قوه قضاییه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاییه درج می شود.

ماده ۶ ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مقررات‌زدایی و ظرفیت‌سازی قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش‌گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده ۷ ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی‌ربط، برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

ماده ۸ ـ پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دهد:

الف) شناسایی آسیب‌ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده ۹ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ‌سازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور با همکاری دستگاه‌های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام‌مندی و ساماندهی
ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه‌ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت‌ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط و دادگستری‌های سراسر کشور قرار دهد.

ماده ۱۲ ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.

ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرایم مذکور.

ماده ۱۳ ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده ۴ آیین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌ جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.

ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ .

ماده۱۴ ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریـع در رسیدگـی به اعتراضـات نسبـت به تصمیـم‌های دولتـی مرتبـط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.

ماده ۱۵ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندان‌ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه‌های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۱۶ ـ قوه قضاییه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.

ماده ۱۷ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.

پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت‌های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجـراء با همکاری معاونت حقوقی.

ت) توسعه و تکمیل سامانه ی الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت‌های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین‌المللی طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

ج) گسترش استفاده از ظرفیت‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها.

چ) ذخیره سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک‌های اطلاعاتی مربوط.

ماده ۱۸ ـ به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها، «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ‌ رئیس‌کل دادگستری استان (رئیس ستاد استانی) ۲ـ رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳ـ دادستان مرکز استان ۴ـ معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان ۸ـ مدیرکل بازرسی استان ۹ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰ـ مدیرکل زندان‌های استان ۱۱ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رئیس ستاد استانی، به عمل می‌آید.

ماده ۱۹ ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:

الف) برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.

ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.

ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رئیس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده‌دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی

ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربــوط بـــه سرمایــه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضایی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.

ج) ارائـه گـزارش مستمـر فصلی به ستاد مرکـزی مشتمـل بر عملکـرد استانـی و چالـش‌ها و راهکارها.

چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان‌های مربوط.

ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب ۱۳۴۳.

خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

ماده ۲۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رئیس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

ماده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ ملغی می شود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

آشنایی با پژوهشگاه قوه قضاییه

اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه

مقدمه

به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در موضوعات حقوقی و قضایی و با عنایت به:

تأکیدات ارزنده مقام معظّم رهبری در خصوص اهمیت امر پژوهش؛
نقش زیربنایی پژوهشی در رشد و بالندگی فردی و ارتقاء عملکرد سازمانی؛
ضرورت تقویت پشتوانه علمی تدابیر، تصمیمات و لوایح قضایی؛
لزوم ساماندهی و نظام‌مندسازی فعالیت‌های پژوهشی در دستگاه قضا؛
بسترسازی مناسب برای توسعه پژوهش در حوزه‌های مرتبط با امر قضاء.

پژوهشگاه قوه قضاییه که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می‌شود، تأسیس و طبق ضوابط و مقررات تشکیلاتی قوه قضاییه، مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده ۱ ـ وظایف و اختیارات

فراهم نمودن امکانات لازم و مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی؛
شناسایی نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در سطح استانی و ملی در زمینه‌های مختلف از قبیل تحول ساختار قضایی، لوایح و قوانین شکلی و ماهوی، تأمین و توسعه منابع انسانی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، اقدامات اصلاحی و تربیتی و سایر نیازهای پژوهشی مرتبط با مأموریت‌های قوه قضاییه؛
انجام مطالعات آینده پژوهی به‌منظور رهگیری مسائل و معضلات پیش‌روی دستگاه قضاء؛
برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی؛
ارزیابی میزان اثربخشی پژوهش‌ها در عملکرد قوه قضاییه؛
ارزیابی قوانین و مقررات قوه قضاییه و آسیب‌شناسی آن‌ها؛
همکاری و هماهنگی با نظام پژوهشی کشور(وزارت علوم، شورای عتف و شورای راهبری نقشه جامع علمی کشور)؛
همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور؛
اطلاع‌رسانی و نشر نتایج پژوهشی در سطوح ملی؛
مدیریت اسناد و مدارک علمی مورد نیاز و توسعه کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و پایگاه‌های اطلاعاتی، متناسب با اهداف پژوهشگاه؛
برگزاری نشست‌ها، کرسی‌های نظریه‌پردازی، همایش‌های علمی و جلسات نقد و مناظره؛
ترویج وگسترش فرهنگ پژوهش در میان مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضاییه؛
تربیت نیروی پژوهشی مورد نیاز پژوهشگاه؛
انجام پژوهش‌های موردی حسب نظر ریاست قوه قضاییه؛
انجام سایر وظایف محموله از سوی ریاست قوه قضاییه.

ماده ۲ ـ پژوهشگاه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و وابسته به قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۳ ـ محل فعالیت پژوهشگاه در تهران است. پژوهشگاه می‌تواند برای انجام مأموریت خود با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در هر یک از نقاط داخل یا خارج از کشور به تأسیس شعبه یا نمایندگی تابع اقدام کند.

ماده ۴ ـ ارکان

الف ـ هیأت امنا؛

ب ـ رئیس؛

ج ـ شورای پژوهشی.

ماده ۵ ـ هیأت امناء اعضای هیأت امنای پژوهشگاه عبارتند از:

رئیس قوه قضاییه (رئیس هیأت امنا)؛
رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت امنا)؛
وزیر دادگستری؛
دو نفر از قضات عالی رتبه و دو نفر از اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی که نقش موثری در پیشبرد اهداف پژوهشی قوه قضاییه داشته باشند.

تبصره ـ اعضای بند ۴ به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و حکم رئیس هیأت امنا به مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء

تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان پژوهشگاه؛
تصویب آیین‌نامه، داخلی هیأت امناء؛
تصویب ساختار تشکیلاتی و سازمان نفرات پژوهشگاه و هرگونه تغییرات مربوط به آن؛
تصویب آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی؛
تصویـب آیین‌نامه‌های جذب هیأت علی، سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی؛
تصویب بودجه سالیانه پژوهشگاه؛
تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه پژوهشگاه؛
تصویب آیین‌نامه نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن؛
تصویب آیین‌نامه جامع نرخ‌ها و دستمزدها در پژوهشگاه؛
اظهارنظر در مورد گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و ارائه آن به رئیس قوه قضاییه.

تبصره ـ مصوبات هیأت امناء با تأیید رئیس قوه، لازم‌الاجرا می‌شود.

ماده۷ ـ معاون آموزش و تحقیقات، مسئولیت ریاست پژوهشگاه را برعهده دارد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

تنظیم برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان و پیشنهاد آن به هیأت امناء؛
اداره پژوهشگاه و نظارت برحسن اجرای کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
پیشنهاد تغییر در اساسنامه، مأموریت‌ها و ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه به هیأت امناء؛
تنظیم سیاست‌ها؛ اولویت‌ها و بودجه طرح‌های اجرائی و تحقیقات توسعه سازمانی، تحول اداری و ارتقای بهره‌وری پژوهشگاه و ارائه آن به هیأت امناء؛
صدور احکام معاونان، مدیران پژوهشگاه و روسای پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی بر اساس تشکیلات مصوب؛
امضای قراردادها، اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛
تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفضیلی به هیأت امناء برای تصویب؛
تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج‌ساله به هیأت امنا برای تصویب؛
ارسال صورت جلسات هیأت امناء پژوهشگاه به هیأت امناء؛
ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به هیأت امناء؛
انجام سایر امور محوله از سوی هیأت امناء.

تبصره ـ رئیس پژوهشگاه می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت مقررات مربوط به معاونان و مدیران پژوهشگاه تفویض کند.

ماده ۸ ـ ترکیب شورای پژوهشی

رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
معاون پژوهش پژوهشگاه (دبیر شورا)؛
روسای پژوهشکده‌ها؛
چهار نفر از شخصیت‌های حقوقی و قضایی.

تبصره ۱ ـ حداقل دو نفر از اعضای بند ۴ باید از میان پژوهشگران و صاحب‌نظران خارج از پژوهشگاه با معرفی رئیس پژوهشگاه انتخاب شود.

تبصره ۲ ـ اعضای مذکور در بند ۴ با حکم رئیس پژوهشگاه برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛
تعیین برنامه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده‌ها در چارچوب مصوبات هیأت امناء؛
تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها؛
تعیین شاخص‌ها و استاندارهای پژوهشی؛
تأیید بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشکده‌ها و پیشنهاد آن به رئیس پژوهشگاه برای ارسال به هیأت امنا؛
تقسیم اعتبارات مصوب بین پژوهشکده‌ها، گروه‌های پژوهشی و معاونت‌های قوه قضاییه؛
بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشکده‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن‌ها؛
بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آن‌ها؛
تعیین داور یا هیأت داوران طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته؛
ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و انتشارات پژوهشی پژوهشکده‌ها؛
پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها به‌منظور طی مراحل قانونی؛
پیشنهاد خط‌مشی ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به هیأت امناء از طریق رئیس پژوهشگاه؛
بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها بازدیدهای علمی طبق ضوابط و مقررات؛
پیشنهاد آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت امناء در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت امناء در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
تصویب آیین‌نامه‌های تألیف و ترجمه و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛
تأیید صلاحیت علمی منقاضیان هیأت علمی؛
انجام سایر امور محوله از سوی رئیس؛

ماده ۱۰ ـ پژوهشگاه از نظر مالی ـ معاملاتی تابع آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی است که به تصویب امنا و تأیید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۱ ـ نحوه گزینش علمی و عمومی داوطلبان عضویت هیأت علمی پژوهشگاه، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ منابع مالی

اعتبارات بودجه عمومی قوه قضاییه؛
درآمدهای حاصل از فعالیت‌های پژوهشگاه؛
هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده ۱۳ ـ سال مالی پژوهشگاه عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود.

ماده ۱۴ ـ انحلال

پژوهشگاه بنا به تصمیم رئیس قوه قضاییه یا پیشنهاد هیأت امناء به رئیس قوه قضاییه و تأیید ایشان منحل می‌شود. در اینصورت هیأت تصفیه‌ای مرکب از نماینده حقوقی رئیس قوه قضاییه و یکی از معاونان پژوهشگاه تشکیل می‌شود و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهد داشت.

ماده ۱۵ ـ در دوره تصفیه، قوه قضاییه موظف است:

تعهدات پژوهشگاه را که در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی یا مصوب هیأت امناء انجام پذیرفته است، در برابر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان) انجام دهد یا با توافق صاحبان حق تعهدات پژوهشگاه را رأساً بپذیرد.
تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و غیره در اختیار پژوهشگاه قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مبنی‌بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور را به پژوهشگاه ارائه دهد.

ماده ۱۶ ـ پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده فوق و حل و فصل امور حقوقی و تصویب نهایی انحلال پژوهشگاه، تأدیه کلیه، دیون و اعلام ختم تصفیه، باقیمانده دارایی پژوهشگاه به قوه قضاییه منتقل می‌شود.

تبصره ـ هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی که به امضای تمامی اعضای هیأت خواهد رسید، تنظیم و یک نسخه از آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم کند.

ماده ۱۷ ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، تابع ضوابط و مقررات مصوب رئیس قوه قضاییه است.

ماده ۱۸ ـ هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه، با پیشنهاد هیأت امناء و تصویب رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

ماده ۱۹ ـ این اساسنامه مشتمل‌بر ۱۹ ماده ۶ تبصره در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از همان تاریخ لازم‌الاجرا خواهد شد.

صادق لاریجانی

اهداف و مأموریت پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه متشکل از هیأت امناء، رئیس و شورای پژوهشی است.

۱ـ هیأت امناء:

هیأت امناء تحت ریاست قوه قضاییه موظف است مواردی مانند برنامه‌ها و سیاست‌های کلان، آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز، ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی و بودجه را تصویب کند. این مصوبات با تأیید رئیس قوه قضاییه لازم‌الاجرا است.

۲ـ ریاست پژوهشگاه:

رئیس پژوهشگاه مسئولیت تنظیم و پیشنهاد برنامه‌ها، خط‌مشی‌های کلان و بودجه سالانه به هیأت امناء و اداره و نظارت بر پژوهشگاه را به عهده دارد.

دبیرخانه امور هیأت علمی، تحت نظارت ریاست پژوهشگاه، وظیفه تعیین نیاز و انجام فراخوان عمومی جذب هیأت علمی، استخدام و رسیدگی به امور اداری تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران را به عهده دارد.

۳ـ شورای پژوهشی:

شورای پژوهشی تحت نظارت رئیس پژوهشگاه قرار دارد. این شورا موظف است آیین‌نامه‌های داخلی شورا، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی پژوهشکده‌ها، برنامه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی و طرح‌های پژوهشی را تصویب و بر آنها نظارت کند. همچنین تأیید بودجه پژوهشکده‌ها و پیشنهاد آن به رئیس پژوهشگاه و تقسیم اعتبارات بین آن‌ها از جمله موارد مهم دیگری است که به عهده دارد.

مأموریت پژوهشگاه:

رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه، مطالعات آینده پژوهی، مطالعات تطبیقی، مدلسازی و بومی سازی تأسیسات و نهادهای قضایی ـ حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، بررسی چالش‌ها و مشکلات قوه قضاییه و ارائه راه حل برای آن‌ها و ارتقای سطح دانش قضات و…

اهداف بلند مدت پژوهشگاه:

شناسایی و رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه
انجام مطالعات آینده پژوهی
ارزیابی قوانین و مقررات قوه قضاییه، آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی
استفاده از ظرفیت‌های علمی ـ پژوهشی کل کشور از طریق همکاری‌های علمی ـ آموزشی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برای رفع مشکلات قوه قضاییه
نهادسازی و بومی سازی در راستای رفع نیازهای قوه قضاییه

اهداف کوتاه مدت پژوهشگاه:

انتشار پژوهش‌های علمی ـ کاربردی، علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی در قالب کتب و مجلات و…
برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها، همایش‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با حضور اساتید، صاحب نظران، وکلا و قضات
ارائه راه حل برای اصلاح ساختار و تدوین برنامه تحول در قوه قضاییه
مدیریت و همگرایی پژوهش‌ها در داخل قوه قضاییه
استفاده از ظرفیت‌های علمی ـ پژوهشی داخل قوه قضاییه
آموزش قضات و ارتقای سطح علمی آنها در قالب مجلات نقد رأی، کتب و مقالات و انتشارات پژوهشگاه
مطالعه و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح دانش عمومی حقوق در کشور
آسیب شناسی قوانین و مقررات
انجام امور محوله از سوی ریاست قوه قضاییه

معاونت پژوهشی و شرح وظایف

معاونت پژوهشی وظیفه شناسایی نیازهای پژوهشی قوه قضاییه، تهیه برنامه‌های پژوهشی، نظارت بر اجرای امور پژوهشی و بخش‌های زیرمجموعه آن را دارد. همچنین در همکاری با مؤسسات داخلی و خارجی، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی اقدامات ارزنده‌ای انجام می‌دهد.

شرح وظایف معاون پژوهشی

شناسایی نیازهای پژوهشی قوۀ قضاییه؛
تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، کتابخانهها و بانکهای اطلاعاتی پژوهشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامههای مربوط؛
اولویت بخشی به نوآوری در حوزه پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز قوۀ قضاییه؛
توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشمانداز؛ برنامههای توسعه و نقشه جامع علمی کشور؛
کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس زمانبندی طرح‌نامه‌های مصوب؛
مطالعات لازم در زمینۀ ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه برای ارایۀ به رئیس پژوهشگاه؛
ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی، اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات؛
همکاری در اجرای دورههای کوتاهمدت پژوهشی برای مؤسسات دانشگاهی و غیردانشگاهی؛
برنامهریزی و سیاستگزاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بینالمللی؛
برنامهریزی برای استفاده اعضای هیأت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج کشور برابر ضوابط مصوب؛
بررسی و ارزیابی فعالیتهای پژوهشگاه در چارچوب برنامههای رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشمانداز و برنامههای توسعه و نقشه جامع علمی کشور برای طرح در هیأت امناء؛
شناسائی و تعریف موضوعات و برنامههای مورد نیاز جهت تعامل علمی ـ پژوهشی مشترک با حوزههای علمیه؛
ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش درمیان مسئولان، قضات و کارکنان قوۀ قضاییه و سازمان‌های وابسته؛
مدیریت پایگاههای اطلاعاتی متناسب با اهداف پژوهشگاه؛
تربیت نیروی پژوهشی مورد نیاز پژوهشگاه؛
آمادهسازی نتایج پژوهشی جهت نشر و اطلاعرسانی در سطوح ملی و فراملی؛
ارزیابی قوانین و مقررات کاربردی قوۀ قضاییه و آسیبشناسی آنها.

پژوهشکده‌ها «اهداف و مأموریت‌»

پژوهشکده حقوق خصوصی
پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی
پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل
پژوهشکده مطالعات پایه
پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی
پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

پژوهشکده‌ها «اهداف و مأموریت‌ها»

پژوهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه زیر نظر ریاست پژوهشگاه فعالیت می‌کند. هر پژوهشکده به گروه‌هایی تقسیم شده است که تحت نظارت سرپرست یا رئیس مربوطه اقدام به برنامه‌ریزی و اجرا بر طرح‌های پژوهشی و برگزاری نشست‌ها و کنفرانس می‌نماید.

پژوهشکده حقوق خصوصی

بخش عمده عملکرد دستگاه قضاء رسیدگی به اختلافات حقوقی در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم در قلمرو داخلی است. بدین منظور پژوهشکده حقوق خصوصی از ۵ گروه حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و گروه حقوق ثبتی و مالکیت معنوی تشکیل شده است. برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی و انجام طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی هر گروه در این پژوهشکده صورت می‌پذیرد.

مأموریت پژوهشکده:

رصد مستمر رویه قضایی در حوزه حقوق خصوصی و آسیب شناسی آن و ارائه راهکارهای بنیادی یا علمی برای حل معضلات قضایی

اهداف بلند مدت:

شناسایی رویه قضایی در حوزه‌های حقوق خصوصی و رفع تهافت در آرای قضایی مدنی؛
آسیب شناسی نحوه رسیدگی به دادگاه‌های عالی و تالی در جهت ارائه روش منصفانه و کارآمد رسیدگی به دعاوی؛
آسیب شناسی ساختار دستگاه قضایی در جهت کاهش هزینه‌های دادرسی دعاوی.

اهداف کوتاه مدت:

تهیه و تنظیم متون مرجع جهت ارتقاء سطح کیفی آراء دادگاه‌ها در حوزه حقوق خصوصی؛
نقد و تحلیل آرای قضایی در حوزه حقوق خصوصی؛
تهیه و تنظیم متون مرجع جهت ارتقاء سطح کیفی رویه علمی دادگاه‌ها از حیث شیوه رسیدگی و صدور رأی.

پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی

جامعه بشری همواره از اقدامات مجرمان و متعدیان قانون متحمل خسران و ضرر و زیان گردیده است. برقراری نظم عمومی، اجرای عدالت و جبران خسارات قربانیان و بزه دیدگان موضوع رشته حقوق جزا و جرم شناسی است. پژوهش در خصوص مقررات جزایی و شناسایی راهکارهایی برای پیشگیری و تقلیل جرم و اعمال مجازات‌های جایگزین در جهت تأمین سلامت عمومی جامعه، مطالعه عملکرد دستگاه قضاء و توجه به فناوری و علوم جدید در شیوه‌های کشف جرم از جمله مواردی است که این پژوهشکده با برگزاری نشست و همایش‌های علمی و تهیه طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی مدنظر قرار داده است.

این پژوهشکده شامل چهار گروه مطالعات جزایی، آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و پیشگیری و کیفرشناسی است.

مأموریت پژوهشکده:

رفع نیازهای پژوهشی، مطالعات آینده پژوهی، بررسی چالش‌ها و مشکلات و ارائه راه حل برای آن‌ها و ارتقای سطح دانش قضات و…

اهداف بلند مدت:

پژوهش در مورد مقررات جزایی؛
شناسایی راهکارها برای پیشگیری و تقلیل جرم؛
اعمال مجازات‌های جایگزین در جهت تأمین سلامت عمومی جامعه؛
مطالعه عملکرد دستگاه قضا و توجه به فناوری در شیوه‌های کشف جرم.

اهداف کوتاه مدت:

برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها، همایش‌های علمی و پژوهشی و آموزشی؛
انتشار پژوهش‌های علمی کاربردی و علمی ترویجی؛
آسیب شناسی قوانین و مقررات جزایی.

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران علاوه بر رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری، از طریق دیوان عدالت اداری به شکایات و تظلمات عمومی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات مأموران و واحدهای دولتی نیز رسیدگی می‌کند. همچنین این قوه صلاحیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را برعهده دارد (موضوع اصل ۱۷۴ قانون اساسی). مطالعه و پژوهش پیرامون موضوعات حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل از جمله در محورهایی نظیر دادرسی اداری، نظارت بر دستگاه‌های دولتی، استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی مرتبط با قوه قضاییه، نهادهای عالی دستگاه قضایی و نظام حقوقی مدیریت عالی قوه قضاییه، اجرای مقررات حقوق بین‌الملل در دادگاه‌های داخلی و سایر موضوعات مرتبط،در حوزه فعالیتهای پژوهشی این پژوهشکده قرار دارد.

پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل متشکل از چهار گروه حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است. فعالیتهای پژوهشی این پژوهشکده در قالب تهیه گزارشهای پژوهشی، برگزاری نشست‌های علمی و میزگردهای تخصصی و مدیریت طرحهای پژوهشی مربوط در حوزه‌های مرتبط با وظایف این پژوهشکده (حقوق عمومی و بین‌الملل) انجام میشود.

مأموریت پژوهشکده:

مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوق عمومی و بین‌الملل مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به منظور رفع مشکلات پژوهشی قوه قضاییه.

اهداف بلند مدت:

انجام پژوهش در زمینه موضوعات:

تحقق سیاست‌های کلی نظام در امور مربوط به قوه قضاییه (در زمینه موضوعات حقوق عمومی و بین‌الملل)؛
تحقق برنامه‌های توسعه قضایی (در ابعاد موضوعات حقوق عمومی و بین‌الملل)؛
رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در جهت ایفای وظایف پیش بینی شده در قوانین برنامه توسعه.

اهداف کوتاه مدت:

انجام پژوهش در زمینه موضوعات:

راهکارهای کاهش حجم دعاوی در دستگاه قضایی؛
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در دعاوی اداری (موضوع رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری)؛
الزامات تأمین استقلال قوه قضاییه در ابعاد مختلف از جمله اختیارات اداری، استخدامی، بودجه‌ای و مالی؛
شناسایی وظایف و تعهدات بین‌المللی قوه قضاییه ناشی از معاهدات بین‌المللی؛
ارتقاء کیفیت رسیدگی‌ها در دیون عدالت اداری؛
اعمال حقوق بین‌الملل در محاکم داخلی ایران.

پژوهشکده مطالعات پایه

پژوهشکده مطالعات پایه با هدف مطالعه و پژوهش در حوزههای غیرقضایی و حقوقی در قوه قضاییه پایه‌گذاری شـده است. این پژوهشکـده بر اساس نیاز قوه قضاییـه به مطالعه در حوزههای ساختاری، مدیریتی، منابـع انسانی، فلسفی و تطبیقی اقدام به تأسیس گروههای مختلـف مطالعاتی ـ تحقیقاتی نموده است و به طراحی و اجرای برنامههای پژوهشی و تدوین طرحهای تحقیقاتی اقدام نموده است. این گروهها شامل: منابع انسانی، تشکیلات و روشها، بین رشتهای و فلسفه حقـوق میباشد. ارتباط مؤثر با بدنه قوه قضاییه جهت شناخت نقصانهای اجتماعی و ارائه راهکارهای پژوهشی و مبتنی بر یافتههای جلسات کارشناسی با معاونتها و بخش‌های مختلف قوه و دادگستریها ضمن تشریک مساعی به احصاء نیازهای پژوهشی اولویت‌بندی آنها اقدام نموده است. برگزاری جلسات ارائه یافتههای پژوهشی، جلسات هم‌اندیشی و نشستهای تخصصی و برگزاری همایشهای علمی تخصصی از جمله فعالیتهای این پژوهشکده میباشد.

مأموریت پژوهشکده:

انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه‌های پایه‌ای قوه قضاییه (مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و…)

اهداف بلند مدت:

شناسایی آسیب‌های قوه قضاییه؛
ارائه راه کارهای ارتقای قوه قضاییه؛
مدلسازی و بومی سازی مطالعات؛
بررسی چالش‌های حقوقی ـ قضایی و مطالعه و ارائه راه حل برای آنها.

اهداف کوتاه مدت:

انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه تحول قوه قضاییه و ارتقای کارآمدی آن؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه جذب و ارتقاء و آموزش قضات؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه اطاله دادرسی؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه مبارزه با فساد؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه منابع انسانی قوه قضاییه؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه ساختار اداری؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه فرآیندهای سازمانی قوه قضاییه؛
انجام مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها (مطالعات تطبیقی).

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی

در همه نظام‌های حقوقی، رویه قضایی یکی از منابع حقوق محسوب می‌شود. استخراج و مطالعه آرای قضایی در رفع مشکلات ماهوی و تعارضات قانون، شناسایی و پیشگیری از تفاسیر متفاوت قضات از قوانین واحد در بهبود عملکرد دستگاه قضاء و گسترش عدالت مؤثر است. در این راستا این پژوهشکده اقدام به انتشار مجموعه آرای مراجع عالی قضایی (شعب حقوقی و کیفری تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)، برگزاری نشست‌های نقد رأی، نمایه سازی آراء، طراحی و راه اندازی سایت آراء و تهیه مجموعه‌های موضوعی می‌نماید.

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی شامل سه گروه تحلیل و بررسی آراء قضایی کشور، استخراج آراء و رویه‌های قضایی کشور و اداره انتشار رویه‌های قضایی کشور است.

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

با گسترش فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت پیشرو و زیربنای شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی و فضای مجازی، عرصه‌های مختلف زندگی بشر دستخوش تغییرات زیادی شده است. در نتیجه این امر، مفاهیم جدیدی متولد، مفاهیمی دچار پوست‌اندازی و مفاهیمی به فراموشی سپرده شدند. حوزه مهم قضاوت و حقوق نیز از این مجموعه مستثنی نبوده و کارکرد فناوری اطلاعات در فراگیری عدالت میان آحاد جامعه یکی از دغدغه‌ها شمرده می‌شود. بر اساس همین نقش راهبردی فناوری اطلاعات در تحقق عدالت و توسعه شفافیت اطلاعاتی، کشورهای مختلف به سمت بکارگیری فناوری اطلاعات برای افزایش دقت، سرعت بخشیدن و کارا نمودن فرآیند رسیدگی گام برداشته‌اند. با بهبود و به بلوغ رساندن سامانه‌های جامع اطلاعات قضایی در مجموعه حاکمیتی و دولتی، می‌توان مدیریت کارآمد، توسعه عدالت و در نتیجه رضایتمندی مردم از دستگاه قضا را به ارمغان آورد. مبتنی بر چنین نگرش و دیدگاهی، پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه فعالیت خود را در اواخر سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی شروع نموده است. این امید وجود دارد که با همگرایی راهبردی موجود میان این پژوهشکده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرایی و نهادینه کننده کارکردهای فناوری اطلاعات در مجموعه قوه قضاییه، به حول قوه الهی، زمینه انجام تحقیقات کاربردی در جهت شکوفایی دستگاه قضایی کشور فراهم آید.

مأموریت پژوهشکده:

پژوهش در زمینه راه اندازی، بهره برداری و کاربردی نمودن سیستم‌ها و سامانه‌های اطلاعات قضایی، اداری و خدماتی

اهداف بلند مدت:

خلق ارزش افزوده ی کاربردی از سامانه‌های اطلاعاتی؛
بهره برداری و کاربردی نمودن سیستم‌ها و سامانه‌های اطلاعات قضایی و اداری و خدماتی؛
توسعه سیستم‌های اطلاعاتی شبکه ملی عدالت؛
ارائه راهکارهای موثر در تمیزسازی داده و بهره برداری از سامانه‌های اطلاعاتی؛
هدف‌گـذاری پویا مبتنی بر تفکر سیستمـی در ارائه راهکـار موثر بهبـود فضـای کاری قوه قضاییه.

اهداف کوتاه مدت:

بهبود زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی موجود در قوه قضاییه؛
مشارکت در ارائه مدل‌ها و راهکار‌های کارا جهت راه اندازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی هدف‌گذاری شده در قوانین و برنامه‌های مصوب کشور؛
افزایش کارایی و کاربردی نمودن سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)؛
ارائه مدل‌های مکمل و راهکارهای مناسب جهت استقرار و توسعه مناسب جهت استقرار و توسعه مناسب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
افزایش کارایی خروجی بدست آمده از سیستم‌های اطلاعاتی موجود در قوه قضاییه.

مجلات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

مجله حقوقی دادگستری
فصلنامه مطالعات آرای قضایی (رأی)

مجلات علمی پژوهشگاه

مجله حقوقی دادگستری

مجله حقوقی دادگستری مجله تخصصی قوه قضاییه یکی از قدیمی‌ترین نشریات تخصصی کشور از سال ۱۳۱۶ به صورت فصلنامه چاپ می‌شود. در این مجله مقالات کاربردی و روزآمد شامل دیدگاه‌های حقوقی اساتید حقوق و دست‌اندرکاران قضایی کشور در جهت افزایش توانمندی علمی نظام قضایی منتشر می‌شود. مقالات پژوهشی در حوزه‌های حقوق خصوصی، جزایی، عمومی و بین‌المللی به ارائه یافته‌های علمی پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسایل و مشکلات امر قضاء با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری می‌پردازد.

این مجله که تاکنون ۱۰۲ شماره آن منتشر شده از سال ۱۳۸۹ با مجوز کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور اعتبار علمی ـ پژوهشی کسب کرده است.

فصلنامه مطالعات آرای قضایی (رأی)

فصلنامه مطالعات آرای قضایی که از زمستان سال ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ می‌شود به صورت تخصصی به نشر مقالات در حوزه تحلیل و تفسیر آرای قضایی می‌پردازد. این نشریه دارای اعتبار علمی ترویجی است و تاکنون ۱۸ شماره از آن منتشر شده است.

گزارش عملکرد پژوهشکده‌ها و واحدهای مختلف
پژوهشگاه قوه قضاییه
(۱۳۹۷-۱۳۹۲ )

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی سال‌ ۱۳۹۲»

نام پژوهشکده

عنوان طرح‌های پژوهشی سال ۱۳۹۲

ردیف

پژوهشکده پایه

نیازسنجی آموزش همگانی حقوق شهروندان شهر تهران

۱

پژوهشکده پایه

مطالعه تطبیقی نظامهای قضایی (کشورهای آلمان، کانادا، عربستان، کرواسی، هلند، روسیه و ترکیه)

۲

پژوهشکده پایه

نیازسنجی آموزشی قضات با رویکرد شایستگی فاز ۱

۳

پژوهشکده پایه

نظام جامع آموزش بدو خدمت فاز ۲

۴

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

گونه شناسی و تحلیل آماری دعاوی و آرای دیوان عدالت اداری

۵

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

راهکارهای ارتقای سلامت در دستگاه قضایی از منظر اسناد حقوق بشری

۶

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

بررسی رابطه و رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

۷

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

قلمرو اصول و معیارهای تفسیر قضایی از متون حقوق عمومی

۸

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

جرایم ماموران دولت علیه حقوق و آزادی‌های عمومی

۹

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

اجرای اسناد بین‌المللی حقوق بشری در قوه قضاییه ایران

۱۰

نام پژوهشکده

عنوان گزارش پژوهشی

ردیف

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

مسولیت مدنی قضات در حقوق تطبیقی و ایران

۱

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی سال‌ ۱۳۹۳»

ردیف

عناوین طرح‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌دهی به نهادهای حقوق بشری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲

استقلال مالی قوه قضاییه

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳

ضمان درک در آرای محاکم

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴

احکام احوال شخصیه ایرانیان شافعی مذهب

پژوهشکده حقوق خصوصی

۵

تحلیل مسئولیت به جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی غیرپولی در رویه قضایی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۶

دادرسی مدنی الکترونیکی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۷

نقد و تحلیل مسایل خسارت تأخیر و تأدیه در آرای محاکم

پژوهشکده حقوق خصوصی

۸

بررسی و نقد آثار قوانین و مقررات مربوط به هزینه دادرسی در امور مدنی بر کارکرد قوه قضاییه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۹

مطالعه تطبیقی وحدت یا تعدد مرجع ثبت مالکیت صنعتی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۰

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۱

آسیب شناسی جرایم اقتصادی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۲

آسیب شناسی جرایم اقتصادی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۳

سنجش نگرش قضات شهر تهران نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

ردیف

عناوین گزارش‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

اشتباه مقام اداری در حقوق ایران و انگلستان

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲

بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارش کمیسیون اصل ۹۰

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳

بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی مدنی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴

بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع داوری

پژوهشکده حقوق خصوصی

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی
سال ۱۳۹۳

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

زمانبندی

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ـ حقوقی

۱

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مهر۹۱

۱۱۲

۶ ماهه اول ۹۳

۲

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آبان۹۱

۹۷

۶ ماهه اول ۹۳

۳

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آذر ۹۱

۶۸

۶ ماهه اول ۹۳

۴

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ دی ۹۱

۱۷۴

۶ ماهه اول ۹۳

۵

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ بهمن۹۱

۱۲۵

۶ ماهه اول ۹۳

۶

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ اسفند۹۱

۹۴

۶ ماهه اول ۹۳

۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ فروردین ۹۲

۱۰۸

۳ ماهه سوم ۹۳

۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ اردیبهشت ۹۲

۱۱۱

۳ ماهه سوم ۹۳

۹

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ خرداد ۹۲

۱۰۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ تیر ۹۲

۱۴۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مرداد ۹۲

۱۳۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۲

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ شهریور۹۲

۱۱۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مهر ۹۲

۱۲۹

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آبان ۹۲

۱۲۱

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آذر ۹۲

۶۵

۳ ماهه چهارم ۹۳

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ دی ۹۲

۹۵

۳ ماهه چهارم ۹۳

۱۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ بهمن ۹۲

۱۲۰

۳ ماهه چهارم ۹۳

۱۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ اسفند ۹۲

۱۰۰

۳ ماهه چهارم ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۲۰۱۳

* معیار، تعداد آرای استخراج شده می باشد.

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

زمانبندی

مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ـ کیفری

۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مهر ۹۱

۷۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۲

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آبان ۹۱

۴۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آذر ۹۱

۳۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ دی ۹۱

۶۴

۶ ماهه اول ۹۳

۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ بهمن ۹۱

۱۰۰

۶ ماهه اول ۹۳

۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ اسفند ۹۱

۷۲

۶ ماهه اول ۹۳

۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ فروردین ۹۲

۹۳

۶ ماهه اول ۹۳

۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ اردیبهشت ۹۲

۱۳۳

۶ ماهه اول ۹۳

۹

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ خرداد ۹۲

۸۹

۶ ماهه اول ۹۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ تیر ۹۲

۱۰۴

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مرداد ۹۲

۷۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۲

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ شهریور۹۲

۹۱

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مهر ۹۲

۱۰۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آبان ۹۲

۱۶۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آذر ۹۲

۱۲۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ دی ۹۲

۱۰۴

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ بهمن ۹۲

۱۲۰

۳ ماهه چهارم ۹۳

۱۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ اسفند ۹۲

۱۲۰

۳ ماهه چهارم ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۱۷۰۰

* معیار، تعداد آرای استخراج شده می باشد.

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

زمانبندی

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور ـ حقوقی

۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ زمستان ۹۱

۹۶

۶ ماهه اول ۹۳

۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ فروردین ۹۲

۳۷

۶ ماهه اول ۹۳

۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ اردیبهشت ۹۲

۳۹

۶ ماهه اول ۹۳

۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ خرداد ۹۲

۴۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ تیر ۹۲

۵۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ مرداد ۹۲

۲۸

۳ ماهه سوم ۹۳

۷

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ شهریور ۹۲

۶۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ مهر ۹۲

۶۱

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ آبان ۹۲

۸۱

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ آذر ۹۲

۶۹

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ دی ۹۲

۸۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ بهمن ۹۲

۴۸

۳ ماهه چهارم ۹۳

۱۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ اسفند ۹۲

۵۴

۳ ماهه چهارم ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۷۴۹

* معیار، تعداد آرای استخراج شده می باشد.

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

زمانبندی

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور ـ کیفری

۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی (کیفری) ـ دی ۹۱

۱۳۵

۶ ماهه اول ۹۳

۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی (کیفری) ـ بهمن ۹۱

۲۰۰

۶ ماهه اول ۹۳

۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی (کیفری) ـ اسفند ۹۱

۱۰۰

۶ ماهه اول ۹۳

۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ فروردین ۹۲

۱۱۰

۶ ماهه اول ۹۳

۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ اردیبهشت ۹۲

۱۴۶

۶ ماهه اول ۹۳

۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ خرداد ۹۲

۱۰۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۷

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ تیر ۹۲

۱۲۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۸

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ مرداد ۹۲

۱۶۷

۳ ماهه سوم ۹۳

۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ شهریور ۹۲

۱۰۳

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ مهر ۹۲

۸۷

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ آبان ۹۲

۸۹

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ آذر ۹۲

۶۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ دی ۹۲

۴۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ بهمن ۹۲

۱۰۰

۳ ماهه چهارم ۹۳

۱۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ اسفند ۹۲

۱۰۳

۳ ماهه چهارم ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۱۶۶۶

* معیار، تعداد آرای استخراج شده می باشد.

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

زمانبندی

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری

۱

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آذرماه ۹۱

۲۸۳

۶ ماهه اول ۹۳

۲

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ دیماه ۹۱

۱۵۳

۶ ماهه اول ۹۳

۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ بهمنماه ۹۱

۲۶۷

۶ ماهه اول ۹۳

۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اسفندماه ۹۱

۳۵۰

۶ ماهه اول ۹۳

۵

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ فروردین ماه ۹۲

۷۹

۶ ماهه اول ۹۳

۶

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اردیبهشت ماه ۹۲

۳۵۰

۶ ماهه اول ۹۳

۷

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ خرداد ماه ۹۲

۲۰۴

۶ ماهه اول ۹۳

۸

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ تیر ماه ۹۲

۲۶۶

۶ ماهه اول ۹۳

۹

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ مرداد ماه ۹۲

۱۴۹

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ شهریور ماه ۹۲

۸

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۱

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ مهر ماه ۹۲

۲۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۲

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آبان ماه ۹۲

۵۰

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آذر ماه ۹۲

۵۳

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ دی ماه ۹۲

۴۲

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۵

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ بهمن ماه ۹۲

۶۶

۳ ماهه سوم ۹۳

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اسفند ماه ۹۲

۵۲

۳ ماهه سوم ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۲۳۹۴

* معیار، تعداد آرای استخراج شده می باشد.

«گزارش عملکرد واحد نشست‌های نقد رأی
پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی»
در سال ۱۳۹۳

ردیف

عنوان جلسه

توضیحات

(محل برگزاری جلسات)

۱

جرائم جنسی علیه اطفال

دانشگاه شهید بهشتی

۲

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و قلمرو اصل ۱۶۷

دانشگاه تهران

۳

عنف در جرایم منافی عفت

دانشگاه علمی ـ کاربردی قوه قضاییه

۴

جرمشناسی فرهنگی(جرایمی که سبک زندگی مردم شده اند)

دانشگاه تربیت مدرس

۵

عنف در جرایم منافی عفت و ارش البکاره

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۶

تعارض آزمایش دی ان ای با قاعده فراش

حوزه علمیه کوثر

۷

اختلاس و پولشویی

دانشگاه امام صادق (ع)

۸

بررسی قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری

آموزش قضات تهران

۹

ادامه نقد عنف در جرایم منافی عفت

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱۰

اعتبار امر مختوم

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱۱

قتل عمد و دفاع نا متناسب

آموزش قضات تهران

۱۲

پولشویی و تحصیل مال نامشروع و اختلاس

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱۳

نقد رأی تغییر جنسیت

پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۴

رفع توقیف از حساب معامله کننده با متهم

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱۵

بررسی ماهیت گواهی عدم امکان سازش

پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۶

حجر در جرم سوء استفاده از افراد غیر رشید

آموزش قضات تهران

۱۷

اعتراض ثالث در دعاوی کیفری

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۸

تبدیل تعهد در اسناد تجاری

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۹

قتل عمد یا شبه عمد

دانشگاه علامه طباطبایی

۲۰

قتل عمد یا شبه عمد

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۱

حضانت، حق یا تکلیف مادر

دانشگاه علامه طباطبایی

۲۲

دفاع مشروع(پرونده ریحانه جباری)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۳

ارتباط ماده ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی با ماده ۵۲۲ قانون مدنی

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۴

مقررات قانون مجازات ۹۲ با ماده ۳ قانون وصول

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۵

رأی ریحانه جباری

دانشگاه تهران

۲۶

زمان محاسبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۷

زمان محاسبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲(ادامه جلسه ۷۴)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۸

قلمرو اصل ۱۶۷ قانون اساسی در امور کیفری

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۹

وصف تجریدی اسناد تجاری

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۰

فسخ قرارداد و تاثیر آن بر اعتبار شرط داوری

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۱

تعارض قاعده فراش و نتیجه آزمایش DNA

دانشگاه شهید بهشتی

۳۲

دفاع مشروع

دانشگاه اصفهان

۳۳

حکم به رد مال مسروقه به صورت تضامنی

دادگاه تجدید نظر استان تهران

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی سال‌ ۱۳۹۴»

ردیف

عناوین طرح‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

آسیبشناسی و تحلیل تطبیقی داوریهای اجباری در حقوق ایران (هدف، صلاحیت، آیین رسیدگی، اجرای آراء)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲

نقش دیوانعالی کشور در حقوق ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳

نقش وکارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات ان

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴

اعمال حقوق بینالملل در مراجع قضایی ایران

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵

آسیب شناسی نظام حقوق حاکم بر زندانیان در پرتو استانداردهای بینالمللی مربوط

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۶

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی قضات

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۷

وظایف و مسئولیت‌های خاص قوه قضاییه ناشی از معاهدات بین‌المللی؛ چالش‌ها و راهکارهای ایفای تعهدات مزبور

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۸

راهکارهای ارتقای سلامت دستگاه قضایی از منظر اسناد حقوق بشری و قوانین و مقررات داخلی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۹

جرایم ماموران دولت علیه حقوق و آزادی‌های عمومی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۰

مفهوم و قلمرو استقلال کانون وکلا و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضاییه

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۱

جایگاه سازمانهای مردمنهاد در فرآیند دادرسی کیفری

پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی

۱۲

شیوه بازنمایی قوه قضاییه در رسانه ملی

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۳

نحوه استناد به منابع غیر از قانون در آرای قضایی

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۴

ارائه راهکارهایی جهت ارتقا رابطه نخبگان و دستگاه قضایی (با تاکید بر شغل قضاوت)

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۵

فساد مالی در نظام‌های قضایی

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۶

ترجمه منتخب مقالات

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۷

چالش‌های اصلاحات قضایی به عدالت

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۸

سنجش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه (۳۱ استان)

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۹

بررسی تاثیر مصرف رسانه خارجی بر میزان گسترش طلاق توافقی در شهر گرگان

پژوهشکده مطالعات پایه

۲۰

تدوین الگوی مدیریت استعداد در قوه قضاییه

پژوهشکده مطالعات پایه

۲۱

طبقه بندی و اولویت بندی آسیب‌های نظام قضایی کشور

پژوهشکده مطالعات پایه

۲۲

قتل در آیینه آمار

پژوهشکده مطالعات پایه

۲۳

سیستم قضایی کشورهای منتخب اروپایی در آیینه آمار ۲۰۱۲

پژوهشکده مطالعات پایه

۲۴

نمایش رسانه ای اعدام

پژوهشکده مطالعات پایه

۲۵

تدوین سند جامع فناوری اطلاعات قوه قضاییه

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۲۶

مطالعه و امکان‌سنجی فرآیند کاوی در حوزه سامانه خدمات الکترونیکی قضایی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۲۷

طرح مطالعاتی کشف الگوهای خطای ورود اطلاعات و قواعد تصحیح و جلوگیری کثیفی داده در سامانه مدیریت پرونده الکترونیکی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

ردیف

عناوین گزارش‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و مقام قضایی در قبال اشخاص تحتنظر

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳

مجازات‌های جایگزین حبس

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۴

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵

نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۶

کار در زندان از منظر حقوق بشر

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۷

ارزیابی رسیدگی دو مرحله ای به آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۸

گزارش با عنوان منشره توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۷

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۹

اصلاحات قضایی در چین، درس هایی در شانگ های

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۰

مفهوم اشتباه و تقصیر قاضی با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۱

ارسال گزارش شرکت در کنفرانس «دسترسی به کمک‌های حقوقی» برگزار شده در آفریقای جنوبی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی
سال ۱۳۹۴

مطالعه و گزینش و استخراج رویه قضایی مراجع عالی قضایی ( دیوان عالی کشور ـ دیوان عدالت اداری ـ دادگاه تجدید نظر استان تهران ) به همراه آراء مراجع بدوی مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و تکمیل سال ۱۳۹۲
برگزاری نشست‌های نقد رأی
نمایه سازی آراء:

الف: آموزش و تربیت افراد برای نمایه سازی آراء و مدارک حقوقی (شرکت در کارگاهها و کلاس‌های درسی و جلسات مکرر بررسی و آموزش و تمرین

ب: راه اندازی گروه نمایه نویسی

ج: تهیه تزاروس (درختواره) حقوقی در رشته‌های حقوق خصوصی جزا و اداری

د: نمایه نویسی آراء بهار ۱۳۹۳ برای انتشاردر سایت و چاپ

طراحی و راه اندازی سایت آراء و رویه قضایی کشور
طراحی نرم افزار وب آراء قضایی
ورود آراء و طبقه بندی تفصیلی در سایت
استخراج رویه و تهافت آرای قضایی
دیوان عالی کشور (حقوقی)
دیوان عالی کشور ( کیفری)
تجدید نظر ( حقوقی)
تجدید نظر (کیفری)
تهیه مجموعه‌های موضوعی آراء در ۲۱ عنوان :

اجرای احکام مدنی ـ ادله اثبات دعوا ـ ارائه اصول اسناد ـ اعتراض ثالث ـ اعسار ـ بیع ـ دعاوی مرتبط با ورشکستگی ـ صلاحیت دادگاه ـ مسئولیت مدنی ـ اختلاس ـ ادله اثبات جرم ـ اعاده دادرسی ـ افترا ـ تخفیف و تشدید و تبدیل مجازات ـ جعل ـ حقوق کیفری خانواده ـ خیانت در امانت ـ رأی غیابی ـ قرارهای کیفری ـ کلاهبرداری ـ مسئولیت کیفری

تهیه و طبقه‌بندی دیگر منابع برای تدوین مجموعه‌های موضوعی منابع حقوقی در موضوعات:
آئین دادرسی مدنی
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
حقوق مسئولیت مدنی

تعداد ورودی آراء در سال ۱۳۹۴مربوط به آراء سال ۱۳۹۳

تعداد آراء

عنوان

ردیف

۴۵۶/۴۲۴

دادگاه‌های تجدید نظر (حقوقی ـ کیفری)

۱

۸۶۳/۲۰۵

دیوان عالی (حقوقی ـ کیفری)

۲

۲۷۵/۲۹۶

دیوان عدالت اداری

۳

۵۹۴/۹۲۶

جمع کل

آرای قضایی تجدیدنظر حقوقی

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

تعداد آراء خوانده شده

۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ تیر ۹۲

۱۴۲

۵۱۲/۱۱

۲

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مرداد ۹۲

۱۳۶

۳۹۶/۹

۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ شهریور۹۲

۱۱۶

۴۸۰/۹

۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مهر ۹۲

۱۲۹

۹۹۹/۸

۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آبان ۹۲

۱۲۱

۴۷۷/۱۳

۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آذر ۹۲

۶۵

۹۹۵/۱۴

۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ دی ۹۲

۹۵

۹۱۲/۱۲

۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ بهمن ۹۲

۱۲۰

۰۷۸/۱۳

۹

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ اسفند ۹۲

۱۰۰

۹۰۸/۱۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ فروردین ۹۳

۹۸

۷۹۶/۹

۱۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ اردیبهشت ۹۳

۱۵۲

۹۹۱/۱۵

۱۲

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ خرداد ۹۳

۱۱۷

۴۰۰/۱۵

۱۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ تیر ۹۳

۲۱۸

۴۶۲/۱۶

۱۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مرداد ۹۳

۱۷۹

۷۱۸/۱۳

۱۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ شهریور۹۳

۲۴۴

۳۸۱/۱۴

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ مهر ۹۳

۲۲۸

۴۴۱/۱۶

۱۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آبان ۹۳

۱۸۱

۳۸۴/۱۳

۱۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ آذر ۹۳

۱۹۲

۱۴۶/۱۶

۱۹

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ دی ۹۳

۲۰

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ بهمن ۹۳

۲۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ـ اسفند ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۲۶۳۳

۲۳۹/۴۷۶

* هر واحد معیار مجموعه ای از رأی بدوی و تجدید نظر یا گزارش رأی و رأی دیوان است .

آرای قضایی تجدیدنظر کیفری

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

تعداد آراء خوانده شده

۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ تیر ۹۲

۱۰۴

۳۸۷/۱۰

۲

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مرداد ۹۲

۷۲

۲۸۰/۹

۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ شهریور۹۲

۹۱

۱۰۴/۹

۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مهر ۹۲

۱۰۰

۷۰۰/۸

۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آبان ۹۲

۱۶۶

۲۷۹/۱۰

۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آذر ۹۲

۱۲۰

۳۸۹/۱۱

۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ دی ۹۲

۱۰۴

۴۴۰/۹

۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ بهمن ۹۲

۱۲۰

۵۴۵/۹

۹

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ اسفند ۹۲

۱۲۰

۸۴۵/۸

۱۰

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ فروردین ۹۳

۷۱

۱۶۲/۷

۱۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ اردیبهشت ۹۳

۸۴

۰۸۵/۱۱

۲۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ خرداد ۹۳

۷۹

۶۹۸/۱۰

۱۳

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ تیر ۹۳

۱۰۶

۱۴۹/۱۲

۱۴

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مرداد ۹۳

۹۰

۶۹۵/۹

۱۵

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ شهریور۹۳

۹۸

۲۶۶/۱۰

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ مهر ۹۳

۴۸

۶۲۲/۱۱

۱۷

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آبان ۹۳

۹۲

۸۷۹/۱۱

۱۸

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ آذر ۹۳

۶۷

۴۵۵/۱۳

۱۹

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ دی ۹۳

—-

۲۰

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ بهمن ۹۳

۲۱

مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران (کیفری) ـ اسفند ۹۳

—-

جمع کل آرای استخراج شده

۱۷۳۲

۱۸۴/۹۸۰

* هر واحد معیار مجموعه ای از رأی بدوی و تجدید نظر یا گزارش رأی و رأی دیوان است .

آرای قضایی دیوان عالی حقوقی

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

تعداد آراء خوانده شده

۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ تیر ۹۲

۵۶

۶۱۹/۲

۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ مرداد ۹۲

۲۸

۵۲۶/۲

۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ شهریور ۹۲

۶۰

۶۸۲/۲

۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ مهر ۹۲

۶۱

۳۳۷/۲

۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ آبان ۹۲

۸۱

۳۱۶/۲

۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ آذر ۹۲

۶۹

۴۳۵/۲

۷

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ دی ۹۲

۸۰

۴۴۷/۲

۸

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ بهمن ۹۲

۴۸

۸۸۸/۲

۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ اسفند ۹۲

۵۴

۸۱۳/۲

۱۰

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ فروردین ۹۳

۳۶

۸۳۳/۱

۱۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ اردیبهشت ۹۳

۵۲

۸۳۰/۲

۱۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ خرداد ۹۳

۳۶

۱۵۹/۲

۱۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ تیر ۹۳

۴۹

۵۸۴/۲

۱۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ مرداد ۹۳

۵۵

۳۲۷/۲

۱۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ شهریور ۹۳

۴۵

۴۷۹/۲

۱۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ مهر ۹۳

۶۰

۰۰۹/۳

۱۷

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ آبان ۹۳

۵۳

۸۱۱/۲

۱۸

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ آذر ۹۳

۲۴

۱۹۶/۳

۱۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ دی ۹۳

۱۳۰/۴

۲۰

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ بهمن ۹۳

۶۰۷/۳

۲۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) ـ اسفند ۹۳

۷۳۹/۳

جمع کل آرای استخراج شده

۹۴۷

۷۶۷/۵۷

* هر واحد معیار مجموعه ای از رأی بدوی و تجدید نظر یا گزارش رأی و رأی دیوان است.

آرای قضایی دیوان عالی کیفری

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

تعداد آراء
خوانده شده

۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ تیر ۹۲

۱۲۲

۲۱۹/۳

۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ مرداد ۹۲

۱۶۷

۱۸۸/۳

۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ شهریور ۹۲

۱۰۳

۰۸۰/۳

۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ مهر ۹۲

۸۷

۴۷۰/۲

۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ آبان ۹۲

۸۹

۴۶۶/۳

۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ آذر ۹۲

۶۲

۹۴۵/۳

۷

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ دی ۹۲

۴۲

۵۵۸/۴

۸

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ بهمن ۹۲

۱۰۰

۹۳۳/۵

۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ اسفند ۹۲

۱۰۳

۴۷۹/۵

۱۰

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ فروردین ۹۳

۹۱

۱۸۵/۴

۱۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ اردیبهشت ۹۳

۱۴۳

۱۶۰/۶

۱۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ خرداد ۹۳

۱۲۸

۶۶۴/۶

۱۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ تیر ۹۳

۱۳۳

۳۴۵/۷

۱۴

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ مرداد ۹۳

۹۱

۹۴۰/۶

۱۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ شهریور ۹۳

۱۱۴

۷۲۷/۷

۱۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ مهر ۹۳

۱۳۹

۵۰۶/۹

۱۷

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ آبان ۹۳

۱۲۵

۴۴۹/۱۰

۱۸

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ آذر ۹۳

۹۰

۱۰۶/۱۱

۱۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ دی ۹۳

۹۸۱/۱۳

۲۰

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ بهمن ۹۳

۱۹۷/۱۵

۲۱

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری) ـ اسفند ۹۳

۴۹۸/۱۳

جمع کل آرای استخراج شده

۱۹۲۹

۰۹۶/۱۴۸

* هر واحد معیار مجموعه ای از رأی بدوی و تجدید نظر یا گزارش رأی و رأی دیوان است.

آرای دیوان عدالت اداری

ردیف

عنوان فعالیت

معیار*

تعداد آراء خوانده شده

۱

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ فروردین ماه ۹۲

۷۹

۷۴۵/۶

۲

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اردیبهشت ماه ۹۲

۳۵۰

۶۸۸/۱۲

۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ خرداد ماه ۹۲

۲۰۴

۶۳۸/۱۰

۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ تیر ماه ۹۲

۲۶۶

۵۶۴/۱۰

۵

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ مرداد ماه ۹۲

۱۴۹

۰۴۱/۸

۶

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ شهریور ماه ۹۲

۸

۷۰۱/۸

۷

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ مهر ماه ۹۲

۲۲

۷۱۴/۹

۸

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آبان ماه ۹۲

۵۰

۷۹۹/۱۱

۹

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آذر ماه ۹۲

۵۳

۶۹۱/۱۳

۱۰

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ دی ماه ۹۲

۴۲

۵۷۲/۱۲

۱۱

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ بهمن ماه ۹۲

۶۶

۸۳۰/۱۵

۱۲

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اسفند ماه ۹۲

۵۲

۷۸۰/۱۲

۱۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ فروردین ماه ۹۳

۴۱

۷۲۶/۹

۱۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اردیبهشت ماه ۹۳

۴۷

۸۱۰/۱۳

۱۵

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ خرداد ماه ۹۳

۶۸

۳۷۳/۱۳

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ تیر ماه ۹۳

۶۰

۹۵۸/۱۶

۱۷

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ مرداد ماه ۹۳

۷۱

۳۷۸/۱۶

۱۸

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ شهریور ماه ۹۳

۷۹

۹۳۳/۱۸

۱۹

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ مهر ماه ۹۳

۱۱۹

۱۴۳/۲۳

۲۰

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آبان ماه ۹۳

۹۳

۲۴۲/۲۳

۲۱

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ آذر ماه ۹۳

۸۹

۹۴۹/۲۶

۲۲

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ دی ماه ۹۳

۲۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ بهمن ماه ۹۳

۲۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ـ اسفند ماه ۹۳

جمع کل آرای استخراج شده

۲۰۰۸

۲۷۵/۲۹۶

* هر واحد معیار مجموعه ای از رأی بدوی و تجدید نظر یا گزارش رأی و رأی دیوان است.

«گزارش عملکرد واحد نشستهای نقد رأی
پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی»
در سال ۱۳۹۴

ردیف

عنوان جلسه

توضیحات

(محل برگزاری جلسات)

۱

شمول یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲

پولشویی، جعل، استفاده از سند مجعول

دانشگاه علامه طباطبایی

۳

قصاص و اسید پاشی

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

۴

اثر خط زدن حواله کرد در چک

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۵

دادگاه مجازی با موضوع عسر و حرج در طلاق

دانشگاه علامه طباطبایی

۶

تاجر بودن یا نبودن مدیر عامل

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۷

افساد فی الارض

مرکز فقه القضا قم

۸

تسبیب درقتل غیر عمد

مرکز فقه القضا قم

۹

نقش اثباتی گواهی پزشکی قانونی در اثبات شرب مسکر

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۰

قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن

دانشگاه امام صادق علیه السلام

۱۱

صلاحیت دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوا با وجود توافق بر صلاحیت دادگاه خارجی در ضمن قرارداد

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۲

الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه برای متولدین در ایران که پدر و مادر آنها خارجی هستند

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۳

تعیین مجازات جرایم رانندگی (ماده ۳ قانون وصول و قانون مجازات اسلامی)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۴

حق طرف اصیل قرارداد فضولی در فسخ و ابطال قرارداد در صورت تاخیر مالک در تنفیذ یا رد آن

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۵

طرف دعوای ورشکستگی

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۶

قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن و رشد کیفری (۱)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۷

قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن و رشد کیفری (۲)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۸

شرط داوری در قراردادهایی که حداقل یک طرف آنها دولت یا شرکت دولتی باشد

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۱۹

قصاص و مرگ مغزی

مرکز فقه القضاء قم

۲۰

قصاص و مرگ مغزی

دانشگاه علوم قضایی

۲۱

قائم مقامی

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۲

شرط تنصیف و اجرت‌المثل

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۳

خسارات مازاد بر دیه

دانشگاه شهید بهشتی ره

۲۴

طرف دعوای ورشکستگی

دانشگاه علامه طباطبایی ره

۲۵

شرط تنصیف و اجره المثل

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲۶

مرگ مغزی و قصاص

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

۲۷

معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف (۱)

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۲۸

دادگاه مجازی با موضوع قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ره

۲۹

طلاق قضایی

موسسه فقه القضاء

۳۰

معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف (۲)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۱

جریان اصل عدم تبرع نسبت به کارهای زوجه در خانواده

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۲

حق مطالبه رد سر قفلی در صورت سقوط حق کسب و پیشه (۱)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۳

حق مطالبه رد سر قفلی در صورت سقوط حق کسب و پیشه (۲)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۴

طلاق تنصیف دارایی و اجرت المثل

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

۳۵

قتل به اعتقاد مهدو الدم بودن (دادگاه مجازی)

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

۳۶

بررسی مفهوم و مصداق افساد فی الارض

دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ره

۳۷

قلمرو و مصادیق ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳۸

خسارات مازاد بر دیه

دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ره

۳۹

بد رفتاری زوج به مثابه عسر و حرج

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی ره

۴۰

بطلان یا صحت بیع مال توقیف شده (ماده ۵۶قانون اجرای احکام)

دادگاه تجدید نظر استان تهران

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها، گزارش‌ها و سایر امور پژوهشی سال‌ ۱۳۹۵»

ردیف

عناوین طرح‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

طراحی و ارائه مدل شخصی سازی شده ارزیابی‌ عملکرد دفاتر و سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا)

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۲

طرح مبانی پایه فرآیندهای مراقبت الکترونیک

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۳

سنجش وضعیت سامانه خدمات الکترونیک قضایی
(چکلیستهای ITIL,CMMI)

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۴

ارائه مدلی جهت گزینش و ورود عناوین اتهامی و اطلاعات مناسب در سامانههای الکترونیکی قضایی (مورد نمونه مجموعه سرقت)

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۵

الگوی مطلوب موافقتنامه همکاری ناظر بر استرداد اموال و داراییهای نامشروع در اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۶

اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۷

ارزیابی قرارهای شعب دیوان عدالت اداری در پرتو رویه قضایی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۸

طراحی و تدوین راهبردها و برنامه اصلاح مدیریت نظام قضایی کشور

پژوهشکده مطالعات پایه

۹

پایش آماری دادههای فرایند جذب قضات در قوه قضاییه

پژوهشکده مطالعات پایه

۱۰

سقف نهایی مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات، چالش‌ها و راهکارها

پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی

۱۱

بررسی آماری و محتوایی کاربرد قاعده نفی ضرر در رویه قضایی ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

ردیف

عناوین گزارش‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

شناخت سازمانی ۱ سرمایه انسانی قوه قضاییه

پژوهشکده مطالعات پایه

۲

شناخت سازمانی۲ اولویت بندی شایستگی‌های حرفه ای مدیران دفاتر قضایی

پژوهشکده مطالعات پایه

۳

شناخت سازمانی۳ فرهنگ سازمانی

پژوهشکده مطالعات پایه

۴

مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری

پژوهشکده مطالعات پایه

۵

مطالعه تطبیقی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

پژوهشکده مطالعات پایه

۶

آسیب شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری ایران از حیث مسئله یابی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۷

تحصیل دلیل در دیوان عدالت اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۸

مبانی و تحلیل آرای شعبه ۵۵ دادگاه عموممی حقوقی تهران : مطالبه خسارت مادی و معنوی در قبال اقدامات زیانبار دولت ایالت متحده آمریکا

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۹

نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در آؤای قضایی دیوان عدالت اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۰

مطالعه تطبیقی مسولیت انتظامی قضات

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

ردیف

عناوین حمایت از پایان‌نامه‌ها

نام پژوهشکده

۱

ارزیابی نهادهای غیرقضایی وابسته به قوه قضاییه

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲

الگوی مطلوب نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری در حقوق ایران با رویکردی به حقوق انگلستان و فرانسه

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳

ارزیابی جایگاه نهاد غیر قضایی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴

طرح ارائه شاخص‌های فرهنگی در معماری قضایی

پژوهشکده مطالعات پایه

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۵

آمار مقایسه‌ای آراء مطالعه شده در دوسال متوالی

آراء مورد مطالعه و بررسی شده در سال ۱۳۹۴ ( غیر حضوری)

ملاحظات
(سال و ماه آراء خوانده شده)

تعداد آراء
خوانده شده

عنوان

ردیف

آراء تیر ۹۲ الی اسفند ۹۲

آراء فروردین ۹۳ الی آذر ۹۳

۴۷۶/۲۳۹

شعب دادگاه‌های تجدید نظر حقوقی

۱

آراء تیر ۹۲ الی اسفند ۹۲

آراء فروردین ۹۳ الی آذر ۹۳

۹۸۰/۱۸۴

شعب دادگاه‌های تجدید نظر کیفری

۲

آراء تیر ۹۲ الی اسفند ۹۲

آراء فروردین ۹۳ الی اسفند ۹۳

۷۶۷/۵۷

شعب دیوان عالی حقوقی

۳

آراء تیر ۹۲ الی اسفند ۹۲

آراء فروردین ۹۳ الی اسفند ۹۳

۰۹۶/۱۴۸

شعب دیوان عالی کیفری

۴

آراء فروردین ۹۲ الی اسفند ۹۲

آراء فروردین ۹۳ الی آذر ۹۳

۲۷۵/۲۹۶

شعب دیوان عدالت اداری

۵

۵۹۴/۹۲۶

جمع کل آراء

آراء مورد مطالعه و بررسی شده در سال ۱۳۹۵

(غیر حضوری و سامانه حضوری)

ملاحظات
(سال و ماه آراء خوانده شده)

تعداد آراء
خوانده شده

عنوان

ردیف

آراء سه ماه آخر ۹۳ تجدید نظر حقوقی و کیفری

۰۰۱/۹۲

شعب دادگاه‌های تجدید نظر
(کیفری و حقوقی)

شعب دیوان عالی کشور
( کیفری و حقوقی)

۱

آراء شش ماه اول ۹۴ تجدید نظر (حقوقی و کیفری)

آراء شش ماه اول ۹۴ دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفری)

۷۸۵/۵۳۷

سه ماه آخر ۹۳

۱۳۵/۷۹

شعب دیوان عدالت اداری

۲

۴ ماهه اول ۹۴

۸۶۳/۹۳

۷۸۴/۸۰۲

جمع کل آراء

لازم بذکر است:

در سامانه استخراج تعداد آراء بصورت کلی درج می شود به همین دلیل در جدول سال ۹۵ بند یک بصورت کلی درج شده است.
آراء سال ۱۳۹۴ از تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ در سامانه استخراج و انتشار رویه‌های قضایی و بصورت ماه به ماه و با فرآیند طولانی قرار گرفت.

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها، گزارش‌ها و سایر امور پژوهشی سال ۱۳۹۶»

ردیف

عناوین مطالعات تطبیقی

نام پژوهشکده

۱

مطالعه تطبیقی منشور اخلاق(ورفتار) قضایی

مطالعات پایه

۲

مطالعه تطبیقی نظارت بر رفتار و عملکرد قضات

مطالعات پایه

ردیف

عناوین حمایت از پایان نامه ها

نام پژوهشکده

۱

طراحی و اعتبار یابی مدل تعالی منابع انسانی

مطالعات پایه

۲

ارائه الگوی اثربخشی آموزش کارکنان قوه قضاییه با رویکرد پویایی سیستم

مطالعات پایه

۳

مدل آینده پژوهی در قوه قضاییه

مطالعات پایه

ردیف

عناوین طرح‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

روش شناسی تحقیق (راهنمای تدوین و نگارش رساله آموزش‌های پودمانی قضات)

مطالعات پایه

۲

مجازات‌های حبس در قوانین کیفری ایران

مطالعات پایه

۳

تحلیل اقتصادی قانون مجازات اسلامی قصاص(قتل نفس)

مطالعات پایه

۴

مطالعه تجربی اعمال قانون و رفتار مجرمانه(مدل پنل استانی)

مطالعات پایه

۵

خصوصی سازی/ برون سپاری در قوه قضاییه

مطالعات پایه

۶

امنیت قضایی

مطالعات پایه

۷

بررسی تأثیر عملکرد قوه مجریه بر کمیت دعاوی مطروح در مراجع قضایی و کیفیت رسیدگی به آن‌ها

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۸

جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۹

ترجمه قانون اساسی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۰

طرح دادرسی اداری در لبنان

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۱

کاهش طرح دعاوی اداری و استخدامی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۲

بررسی راهکارهای اجرای اصل دسترسی به عدالت در مسایل زیست محیطی در نظام قضایی ایران

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۳

اعتراض ثالث در دعاوی کیفری مرتبط با جرایم علیه اموال (انتقال مال غیر) در رویه قضایی

پژوهشکده خصوصی

۱۴

آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با پیش فروش ساختمان

پژوهشکده خصوصی

۱۵

سامانه اطلاعات موثر اشخاص

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۶

کار بر روی تعریف پروژه اعتبار مدنی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۷

تحلیل نیازسنجی و امکان سنجی بهبود سامانه نظارت الکترونیک قوه قضائیه “سنا”

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۸

دسته بندی عناوین خواسته حقوقی قابل ارائه در سامانه خدمات الکترونیک قضایی با رویکرد بهره برداری آماری

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

ردیف

عناوین گزارش‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

شاخصهای نظام قضایی برای بهبود محیط کسب و کار

مطالعات پایه

۲

راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی

مطالعات پایه

۳

گفتارهایی در دادرسی اداری

مطالعات پایه

۴

ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی

مطالعات پایه

۵

حقوقدانان و قضات

مطالعات پایه

۶

ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ (ویراست دوم)

مطالعات پایه

۷

استقلال و بی طرفی قضات، دادستان‌ها و وکلا

مطالعات پایه

۸

امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاهها : بررسی چالش ها

مطالعات پایه

۹

ارزیابی نظم‌های قضایی اروپا در سال ۲۰۱۶

مطالعات پایه

۱۰

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار (ویراست دوم)

مطالعات پایه

۱۱

طرح پایش آماری داده‌های فرایند جذب قضات در قوه قضاییه (دفتر اول: نخبگان مقطع دکتری)

مطالعات پایه

۱۲

به‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی

مطالعات پایه

۱۳

استخدام و آموزش قضات در اروپا: بررسی تطبیقی

مطالعات پایه

۱۴

ماهیت فرایند قضایی

مطالعات پایه

۱۵

اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی

مطالعات پایه

۱۶

بررسی مستدل و ارزیابی ترجمههای عربی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۷

بررسی مستدل و ارزیابی ترجمههای انگلیسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۸

بررسی مستدل و ارزیابی ترجمههای فرانسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۹

گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۰

الزامات حقوقی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه توسط دولت موضوع اصل ۵۲ قانون اساسی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۱

حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه در «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری»

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۲

نظام حقوقی حاکم بر رفتار و عملکرد گزارشگران ویژه کشوری و موضوعی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۳

ویژگیهای اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی (از حیث تأثیر آن در طراحی نظام خاص استخدامی)

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۴

قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در محاکم داخلی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۵

نقش قوه قضاییه در نظارت بر تحدید و تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۶

شاخص‌های دادرسی عادلانه حین رسیدگی در رویه نهادهای نظارتی حقوق بشر

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۷

صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش و سانسور در فضای مجازی (با اشاره به نظام حقوقی فرانسه)

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۸

مطالعه تطبیقی قلمرو صلاحیت دادگاه‌های اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۹

شاخص‌های حقوقی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۰

مفهوم و شاخص‌های دعاوی خرد اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۱

نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی اشخاص بکار گرفته شده بر اساس قرارداد کار معین و کار ساعتی در دستگاه‌های دولتی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۲

ایجاد هیات‌های رسیدگی به شکایات استخدامی در دستگاه‌های دولتی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۳

تداخل در جنایت؛ مفهوم، احکام و آثار

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۴

ترجمه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۵

ترجمه قانون جرایم رایانه ای

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۶

بررسی فقهی حقوقی حق حبس زوج نسبت به مهر

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳۷

اماره بودن یا نبودن مدیونیت پرداخت (ماده ۲۶۵ قانون مدنی)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳۸

مفهوم و معیار حرج در سقط درمانی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳۹

شرط وکالت زوجه در طلاق به هنگام جنون زوج

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۰

بیمه مسئولیت شغلی قضات

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۱

جایگاه اماره مدینویت در حقوق ایران با تاکید بر ماده ۲۶۵ ق م در پرتو آرای محاکم ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۲

طلاق قضائی، ماهیت و آثار آن

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۳

جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در آرای قضایی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۴

مرگ مغزی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۵

پیش نویس لایحه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط (بحث ضمانت اجرا)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۶

تعارض اماره فراش با نتیجه آزمایش دی ان ای

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۷

بررسی امکان واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست به افراد ترا جنسی و پس از جراحی تغییر جنسیت در حقوق ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴۸

بررسی رویه دادگاه‌های کیفری در صدور حکم قلع و قمع در رسیدگی به شکایات با عنوان((تصرف عدوانی)) اهراز و اثبات مالکیت در رویه قضائی

پژوهشکده حقوق خصوصی

ردیف

موضوعات مربوط به استعلام‌های اداره کل حقوقی در اجرای تفاهم نامه فیمابین

نام پژوهشکده

۱

شرط وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲

اثر فسخ نکاح بر مهر و جبران خسارت ناشی از تدلیس

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳

بررسی امکان واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به افراد تراجنسی پس از جراحی تغییر جنسیت در حقوق ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴

مسئولیت مدنی ناشی از تخریب بنای غیر مجازپیش از صدور رأی تخریب از مرجع صالح

پژوهشکده حقوق خصوصی

۵

امکان تحقق ربایش فرزند توسط والدین

پژوهشکده حقوق خصوصی

۶

مفهوم دامغه و دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

پژوهشکده حقوق خصوصی

۷

اثر علم زوجه به ناتوانی مالی زوج به پرداخت مهر در هنگام انعقاد نکاح بر حق حبس زوجه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۸

تقیید تعهد به تمکین در عقد نکاح به وسیله شرط ضمن عقد

پژوهشکده حقوق خصوصی

۹

شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان آخرین قسط ثمن

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۰

مالکیت بر سهام مبتنی بر حق تقدم غاصبانه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۱

تحلیل بر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۲

توافق شفاهی شرکای ملک مشاعی در نحوه تصرف (تقسیم عملی)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۳

تحلیل و بررسی ماده ۲۶۵ قانون مدنی در پرتو رویه قضایی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۴

هزینه‌های حضانت

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۵

مستحقین پاداش و مزایای بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۶

امکان مطالبه سرقفلی به نرخ روز در قراردادهای استیجاری مشمول قانون مدنی

پژوهشکده حقوق خصوصی

گزارش عملکرد پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی
سال ۱۳۹۶

برنامه عملیاتی

شاخص (کارایی)

سنجه

بازه زمانی اجرا

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

مطالعه تمامی آرای صادره تالی و عالی از دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تفکیک در موضوعات حقوقی، کیفری و اداری

آراء مطالعه شده

تعداد دسته رأی*

۳۰,۹۷۸

۴۶,۵۲۷

۳۶,۱۸۲

۳۱,۰۵۹

استخراج آراء منتخب، چکیده برداری، مرتب سازی، تهیه دیتای آراء منتخب سال ۱۳۹۴

آراء استخراج شده

تعداد دسته رأی*

۸۳۴

۱,۵۶۵

۱,۲۳۲

۱,۵۳۸

* دسته رأی در موضوعات اداری شامل آرای دستور موقت، بدوی، تجدید نظر و اعاده دادرسی میباشد

* دسته رأی در موضوعات حقوقی مشتمل بر آرای بدوی، واخواهی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور ( رأی نهایی)، رأی اصلاحی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث میباشد

* دسته رأی در موضوعات کیفری شامل آرای بدوی، تجدید نظر و بعضاً دیوان عالی، واخواهی، اعاده دادرسی، رأی تصحیحی، آزادی مشروط، تخفیف و درخواست ادغام میباشد.

«اطلاعات مربوط به طرح‌ها، گزارش‌ها و سایر امور پژوهشی سال ۱۳۹۷»

ردیف

عناوین طرح‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

نیازسنجی آموزش همگانی حقوق

مطالعات پایه

۲

طراحی و تدوین سند نقشه راه اصلاح نظام قضایی کشور

مطالعات پایه

۳

سیاستهای کلی قضایی برای یک دوره ۵ ساله بر اساس بازنگری سیاستهای پیشین

مطالعات پایه

۴

بررسی راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه

مطالعات پایه

۵

سنجش رضایت شغلی کارکنان

مطالعات پایه

۶

سنجش رضایت شغلی قضات

مطالعات پایه

۷

مستند سازی برنامه‌ها و فعالیتهای معاونت منابع انسانی

مطالعات پایه

۸

شناخت سازمانی(مدیریت دانش قوه قضاییه)

مطالعات پایه

۹

شناخت سازمانی(سرمایه انسانی و آموزش)

مطالعات پایه

۱۰

طرح اعتبار مدنی (سجل قضایی)، موانع و چالشها و ارائه چارچوب پیشنهادی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۱

مطالعه و امکان سنجی شرایط تحقق رایانش ابری ـ فاز ابتدایی: مقدمه‌ای بر تست بهینه سازی زیرساختی و متمرکزسازی سرورهای سمپ استان خراسان رضوی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۲

امکان سنجی و ارایه راه حل پایدار جهت صدور خودکار پیش رأی الکترونیک ـ فاز اول

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۳

طرح موتور کاهش دهنده اتوماتیک حجم و اعتبار سنج تصویر

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۴

طرح نامه بهبود و توسعه مدل انتخاب هوشمند کارشناس در سامانه مدیریت پرونده قضایی سمپ

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۵

گزارش نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۱۶

امکان اعتراض به آرای قطعی مراجع غیر قضائی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۷

بررسی و نقد قانون شورای حل اختلاف و پیشنهادهای اصلاحی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۸

ازدواج زود هنگام کودکان از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر فقه امامیه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۹

تحلیل مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی غیر پولی در رویه قضایی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۰

خسارت تاخیر تادیه در پرتو آرای محاکم

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۱

مسئولیت مدنی داور

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۲

مسئولیت تضامنی در ردّ مال مسروقه

(بررسی تطبیقی مقررات کیفری و مدنی مرتبط با رد مال غیر)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۳

آسیب شناسی سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه اصول راهنمای تعیین کیفر

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۴

دسترسی متهمان و محکومان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۵

بسترهای اجرایی جایگزین‌های حبس؛ موانع و راهکارها

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۶

مطالعه تطبیقی جرایم فساد و مجازات‌های آن‌ها در نظام‌های حقوقی آلمان، ایتالیا، فرانسه، برزیل، مالزی و گرجستان

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۷

امکان توسعه ضمانت اجراهای غیر کیفری در نظام حقوق ایران

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

ردیف

عناوین طرح‌های مطالعاتی

نام پژوهشکده

۱

استقلال قضایی

مطالعات پایه

۲

راهکارهای بهبود رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها با توجه به گزارشات انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۹

مطالعات پایه

۳

راهکارهای حقوقی ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد

مطالعات پایه

۴

ارائه الگوی قضات حرفه ای و غیر حرفهای

مطالعات پایه

۵

مدیریت استعداد ۲ ـ (مقدمهای بر امکان سنجی استقرار مرکز ارزیابی در قوه قضاییه)

مطالعات پایه

۶

راهبرهای کاهش جمعیت زندان

مطالعات پایه

۷

نقش نظام قضایی در توسعه اقتصادی

مطالعات پایه

۸

قوه قضاییه شفاف و پاسخگو برای دسترسی به نظام قضایی

مطالعات پایه

۹

کاهش جمعیت کیفری زندان در فرایند رسیدگی کیفری در بازه زمانی شهریور ۹۵ تا ۹۶

مطالعات پایه

۱۰

بررسی راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه

مطالعات پایه

۱۱

حقوقدانان و قضات رساله ای در باب اثرگذاری

مطالعات پایه

۱۲

نقش قوه قضاییه در پیشبرد و سیاستهای دولت رفاه

مطالعات پایه

۱۳

آرای وحدت رویه شکلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آغاز سال تا پایان سال ۹۶

مطالعات پایه

۱۴

آموزش دادستانها

مطالعات پایه

۱۵

ماهیت فرایند قضایی

مطالعات پایه

۱۶

استقلال نهادهای قضایی و شبه قضایی

مطالعات پایه

۱۷

مروری بر نقش دادگاههای تجدیدنظر در تصحیح اشتباهات دادگاه بدوی

مطالعات پایه

۱۸

منشور اخلاق قضایی ایالات مختلف

مطالعات پایه

۱۹

گزارش پژوهشی چارچوب نظارت قضایی بازارهای مالی با تأکید بر مطالعه تطبیقی

مطالعات پایه

۲۰

رژیم‌های سیاسی و حاکمیت قانون استقلال قضایی از منظر تطبیقی

مطالعات پایه

۲۱

کتاب راهنمای ارزیابی فساد (ترجمه)

مطالعات پایه

۲۲

دایره المعارف آمارهای قضایی در کشورهای منتخب اروپایی

مطالعات پایه

۲۳

مروری بر مفهوم شم قضایی

مطالعات پایه

ردیف

عناوین مطالعات تطبیقی در کشور‌های منتخب

نام پژوهشکده

۱

چارچوب روش شناختی سنجی قوت تصیم‌های قضایی (مطالعه موردی مجارستان)

مطالعات پایه

۲

کتاب راهنما برای کارکنان کلینیک‌های حقوقی آفریقایی (ترجمه)

مطالعات پایه

۳

گفتارهایی در استقلال قضایی ۳ مطالعه کشوری (ترجمه)

مطالعات پایه

ردیف

عناوین حمایت از پایان نامه ها

نام پژوهشکده

۱

طراحی الگوی شایستگی حرفه ای روسای دادگستری ایران مدل بومی

مطالعات پایه

۲

طراحی و تبیین الگوی بهره وری منابع انسانی قضایی

مطالعات پایه

۳

انجماد و نگهداری گامت در باروری‌های پزشکی و آثار فقهی و حقوقی مرتبت با آن

پژوهشکده حقوق خصوصی

ردیف

عناوین گزارش‌های پژوهشی

نام پژوهشکده

۱

«کودکان آنلاین و حق آنان بر امنیت همه جانبه در فضای مجازی، با تأکید بر قوانین ایران: کاستیها و راهکارها»

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲

آسیب شناسی نظام مسئولیت مدنی ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳

بررسی شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار و ارائه راهکار برای ارتقای فاکتورهای مرتبط با قوه قضاییه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۴

مال سایبری(مفهوم و آثار حقوقی)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۵

آسیب شناسی معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۶

بررسی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۷

امکان مطالبه سرقفلی به نرخ روز در قراردادهای استیجاری مشمول قانون مدنی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۸

وزیر دادگستری در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور چگونه تفسیر می شود؟

پژوهشکده حقوق خصوصی

۹

ماده ۵۲۶ قانون مجازات ـ مسئولیت بین اسباب و مباشرین ضمان

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۰

مواد ۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸ و۵۳۳ قانون مجازات و نحوه میزان خسارت وارده

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۱

ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات ناظربه ضمان قهری

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۲

مسئولیت کیفری فرد اکراه کننده به شرب مسکر

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۳

در خصوص تعدد مجازات تخییری در جرایم وملاک تشخیص مجازات مبنایی در جهت تشخیص شروع به جرم محاربه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۴

امکان اقامه دعوای استرداد ثمن معامله مسکرات

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۵

ماده ۹۰ ق.م.ا و اختیار دادگاه در خصوص کاهش مدت نگهداری طفل در کانون

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۶

اثر غصب حق تقدم در پذیره نویسی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۷

مفهوم و مصادیق واجبات مالی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۸

تأثیر امارات قضایی بر دعوی مطالبه نفقه گذشته از سوی زوجه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۹

تأمین باروری به دلایل غیر پزشکی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۰

بررسی دامنه حق ملاقات با طفل در حقوق ایران

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۱

تعیین میزان سهم مالکین آپارتمان از عرصه و تاثیر پارکینگ و انباری در محاسبه آن

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۲

نفی ولد و لعان

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۳

امکان و آثار اسقاط حق در قالب شرط نتیجه

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۴

مساله تابعیت و احوال شخصیه اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۵

مفهوم اختیار بر هم زدن معامله فضولی (ماده ۲۵۲ ق.م)

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۶

امکان سنجی ارتکاب جرم سب النبی (ص) از طرق غیر کلامی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۷

لزوم رعایت بازه زمانی جهت وصول مطالبات معوق بانکها

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۸

بررسی جرم ربودن غیر واجد عنوان سرقت موضوع ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات

پژوهشکده حقوق خصوصی

۲۹

فوریت اجرا یا ضرورت تأخیر اجرای حکم قطعی مجازات سالب حیات (حدی یا قصاص) در صورت ارتکاب یا احراز بزه جدید از سوی مرتکب

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳۰

دیدگاه فقهای امامیه در اسباب و احکام فسخ نکاح

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳۱

بررسی ارث کودکان ناشی از باروری‌های پزشکی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۳۲

امکان سنجی شناسایی مرور زمان درخصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۳

امکان سنجی پیش بینی مرحله پیش دادرسی در دستگاه‌های دولتی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۴

لایحه جامع اداری؛ ضرورت ها، مؤلفه‌ها و وظایف دستگاه‌های دولتی در تهیه آن

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۵

چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۶

تحلیل تطبیقی نهاد دوست دادگاه (Amicus Curiae) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دادگاههای بین‌المللی و منطقه ای

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۷

شاخص‌های خود اجرا بودن معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۸

حقّ بر عدالت میان‌نسلی به عنوان حقّ بشری در رویه‌ی قضایی: مطالعه‌ی تطبیقی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۹

نقش قوّه‌ی قضاییه در حفاظت از تنوّع زیستی و اجرای تعّهدات بین‌المللی کنوانسیون‌های‌ تنوّع زیستی: مطالعه تطبیقی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۰

چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۱

نقش قوه قضاییه در نظارت بر تحدید و تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۲

ملاحظاتی در خصوص بازنگری و اصلاح تفسیر عمومی شماره ۱۰ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۳

امکان سنجی الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی با تاکید بر دعاوی اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۴

راهکارهای ارتقا جایگاه و نقش واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی در بهبود وضعیت قانون مداری دولت

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۵

الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون جنبه‌های مدنی کودک ربایی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۶

معیارهای شناسایی شرکت‌های دولتی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۷

استناد به مقاوله نامه‌های بین‌الملل کار در رویه قضایی با مطالعه تطبیقی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۸

بررسی امکان توسل به نظارت قضایی بر مصوبات مراجع قانونگذار غیر از مجلس

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴۹

اثرات غالب‌های طرح دعوی و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵۰

سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در تعامل با گزارشگران موضوعی و کشوری حقوق بشر

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵۱

آشنایی با دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵۲

درآمدی بر استدلال قضایی و اقامه برهان

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵۳

بررسی دستور العمل احیای حقوق عامه

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵۴

صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در قاچاق کالا و ارز

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

گزارش عملکرد مطالعات آرای قضایی سال ۱۳۹۷

برنامه عملیاتی

شاخص (کارایی)

سنجه

بازه زمانی اجرا

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

مطالعه تمامی آرای صادره تالی و عالی از دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تفکیک در موضوعات حقوقی، کیفری و اداری

آراء مطالعه شده

تعداد دسته رأی

۲۸,۸۲۵

۲۶,۸۴۹

استخراج آراء منتخب، چکیده برداری، مرتب سازی، تهیه دیتای آراء منتخب بقیه سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵

آراء استخراج شده

تعداد دسته رأی

۱,۵۵۶

۲,۰۶۸

* دسته رأی در موضوعات اداری شامل آرای دستور موقت، بدوی، تجدید نظر و اعاده دادرسی می‌باشد.

* دسته رأی در موضوعات حقوقی مشتمل بر آرای بدوی، واخواهی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور ( رأی نهایی)، رأی اصلاحی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث می‌باشد.

* دسته رأی در موضوعات کیفری شامل آرای بدوی، تجدید نظر و بعضاً دیوان عالی، واخواهی، اعاده دادرسی، رأی تصحیحی، آزادی مشروط، تخفیف و درخواست ادغام می‌باشد.

برنامه عملیاتی

شاخص (کارایی)

سنجه

بازه زمانی اجرا

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

مطالعه تمامی آرای صادره تالی و عالی از دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تفکیک در موضوعات حقوقی، کیفری و اداری

آراء مطالعه شده

تعداد دسته رأی

۳۱,۳۸۲

۲۸,۸۰۰

استخراج آراء منتخب، چکیده برداری، مرتب سازی، تهیه دیتای آراء منتخب بقیه سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵

آراء استخراج شده

تعداد دسته رأی

۲,۶۱۵

۳,۱۸۱

* دسته رأی در موضوعات حقوقی مشتمل بر آرای بدوی، واخواهی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور ( رأی نهایی)، رأی اصلاحی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث می‌باشد.

* دسته رأی در موضوعات کیفری شامل آرای بدوی، تجدید نظر و بعضاً دیوان عالی، واخواهی، اعاده دادرسی، رأی تصحیحی، آزادی مشروط، تخفیف و درخواست ادغام می‌باشد.

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال‌ ۱۳۹۳

ردیف

عنوان

نحوه برگزاری

برگزار کننده

۱

استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۲

ارزیابی رأی وحدت رویه و ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۳

معیارهای تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادها و مراجع صالح به رسیدگی دعاوی مربوط به آن در حقوق ایران و فرانسه

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۴

مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۵

نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۶

نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۷

همکاری در برگزاری نشست علمی نقش و اهمیت کلینیکهای حقوقی (۲۹ و۳۰ مهر ماه) با UNODC

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۸

برگزاری میزگردتخصصی «دستور موقت در دیوان عدالت اداری و آثار آن»

میزگرد تخصصی

پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل

۹

برگزاری همایش«اشخاص حقوقی،مسئولیت کیفری وآیین دادرسی»

همایش

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۰

برگزاری همایش «قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲»

همایش

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۱

برگزاری نشست علمی ـ تخصصی « بررسی افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی»

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۲

برگزاری نشست هم اندیشی«شورای راهبردی همایش پیشگیری رشد مدار» با سازمانهای مرتبط جهت تعیین محورها و همکاری در برگزاری همایش پیشگیری رشد مدار در چهار مرحله

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۳

برگزاری نشست بررسی مواد پیشنهادی لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۱۴

راه اندازی کمیسیون پاسخگویی به سوالات جزایی با تاکید بر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال‌ ۱۳۹۴

ردیف

عنوان

نحوه برگزاری

برگزار کننده

۱

«بررسی دستور ریاست محترم قوه مبنی بر تحول فوری در قوه قضاییه»

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲

تعدد و تکرار جرم

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳

بررسی جایگاه و نقش مددکاران اجتماعی در فرایند رسیدگی و اجرای احکام

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۴

بررسی راهکارهای تقلیل حبس

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۵

نحوه احراز رشد نوجوانان و بررسی رأی وحدت رویه ۷۳۷ دیوان عالی کشور

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۶

سیستم‌های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در آیینه آمار

نشست علمی

مطالعات پایه

۷

مهارت‌های مذاکره و مصالحه به منظور حل تعارض بین طرفین دعاوی ( ارائه برنامه آموزشی)

نشست علمی

مطالعات پایه

۸

معرفی نظام‌های قضایی کشورهای منتخب

نشست علمی

مطالعات پایه

۹

قتل در آیینه آمار

نشست علمی

مطالعات پایه

۱۰

بررسی کارآمدی نظارت بر رفتار قضات

نشست علمی

مطالعات پایه

۱۱

سلسله نشست هم اندیشی نمایش رسانه ای اعدام

نشست علمی

مطالعات پایه

۱۲

انتخاب منصب قضاوت، تمایلات و گرایشات دانشجویان رشته حقوق

نشست علمی

مطالعات پایه

۱۳

نشست «تبیین جایگاه، ماموریت و وظایف حوزه منابع انسانی قوه قضاییه»

نشست علمی

مطالعات پایه

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

نحوه برگزاری

برگزارکننده

۱

مفهوم و مصادیق قاچاق کالا و ارز

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲

صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی نسبت به پرونده های قاچاق (بخش اول)

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳

صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز (بخش دوم)

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۴

تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۶

ردیف

عنوان

نحوه برگزاری

برگزار کننده

۱

بررسی تحولات دیوان عالی کشور فرانسه و نهادهای مشابه دیوان عدالت اداری

همایش

پژوهشگاه

۲

همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی

همایش

پژوهشگاه

۳

جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نشست علمی در همایش

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۴

نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه در محل دانشگاه امیر کبیر

نشست علمی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

۵

آثار بطلان دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۶

تحلیل رویه قضایی با موضوع وضعیت علائم تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۷

اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۸

تحلیل و بررسی رویه قضایی با موضوع احراز مشهود بودن علائم تجاری و تشخیص کالاها و خدمات مشابه

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۹

تحلیل رویه قضایی راجع به ذی‌نفع دعوی ابطال گواهی نامه اختراع

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۰

بررسی اعتراض به رأی ورشکستگی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۱

زمان خروج فرزند از حضانت والدین، بلوغ یا رشد با محوریت نقد آراء شعب ۲۴ و ۴۵ تجدید نظر تهران

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۲

بررسی ضمانت اجراها در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۳

نقد و بررسی چهار رویکرد گذر از دوران اعتبار ثبت عادی ماکیت به اطلاق اعتبار مالکیت رسمی در حوزه اموال غیر منقول

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۴

قابلیت اعتراض به تصمیم‌های شورای رقابت

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۵

بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی دارای عضو

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۶

ایجاد هیأت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی در دستگاه‌های دولتی

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۷

الزامات حقوقی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه اصل ۵۲ قانون اساسی

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۸

ارزیابی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۱۹

مفهوم شاخص‌های دعاوی خرد اداری

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۰

صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۱

نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی اشخاص بکارگرفته شده بر اساس قرارداد کار معین و کار ساعتی در دستگاه‌های دولتی

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۲

حدود لوازم و اختیارات رئیس قوه قضاییه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۳

ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور، چالش‌ها و راهکارها

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۴

جایگاه و صلاحیت نهاد دادستانی در نظم حقوقی ایران از منظر حقوق عمومی با نگاه ویژه به وظیفه احیای حقوق عامه

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۵

شاخص‌های حقوقی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۶

حدود صلاحیت‌ها و اقتدارات نیروی انتظامی در مواجهه با حریم خصوصی شهروندان در رویه قضایی

میزگرد

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۷

تکالیف قوه قضاییه در تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین حقوق کنسولی

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۸

صلاحیت دادستان در اعمال صلاحیت پیشگیرانه

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۲۹

سیاست جمهوری اسلامی ایران در تعامل با گزارشگران موضوعی و کشوری حقوق بشر

میزگرد تخصصی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۰

امکان سنجی الزامی نمود اخذ وکیل در دعاوی با تأکید بر دعاوی اداری

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۱

امکان سنجی حذف شرط مجرمیت متقابل(Dual criminality) در موافقت‌نامه‌های قضایی

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۲

مجازات‌های بدنی در اسلام

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۳

نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت هیئت نظارت بر مطبوعات

نشست علمی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۴

صلاحیت و ساز و کار اعمال پالایش (فیلترینگ در فضای مجازی)

میزگرد تخصصی

حقوق عمومی و بین‌الملل

۳۵

تحلیل اقتصادی قانون قتل نفس در اسلام

نشست علمی

مطالعات پایه

۳۶

ارش‌البکاره و مهرالمثل، چالش‌ها و راهکارها

نشست علمی

جزا و جرم شناسی

۳۷

شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی:چالش‌ها و راهکارها

نشست علمی

جزا و جرم شناسی

۳۸

حقوق متهمان جرایم امنیتی و الزامات دادرسی منصفانه

نشست علمی

جزا و جرم شناسی

۳۹

تحلیل جرمشناختی آمارگرایی در قوه قضاییه؛ چالشها و راهکارها

نشست علمی

جزا و جرم شناسی

۴۰

بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت در قوانین ایران و فرانسه

نشست علمی

جزا و جرم شناسی

۴۱

درجه بندی مجازات‌های تعزیری؛ چالش‌ها و راهکارها

نشست علمی

جزا و جرم شناسی

سایر فعالیت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۷

ردیف

عنوان

نحوه برگزاری

برگزار کننده

۱

آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات برای تدوین سیاستهای کلی قضایی

نشست علمی

پژوهشکده مطالعات پایه

۲

ارائه یافته‌های پژوهشی با عنوان خصوصی سازی

نشست علمی

پژوهشکده مطالعات پایه

۳

حقوق و توسعه اقتصادی

نشست علمی

پژوهشکده مطالعات پایه

۴

بررسی جایگاه و نقش علم آمار در حوزه‌های حقوقی و قضایی

نشست علمی

پژوهشکده مطالعات پایه

۵

منطق فازی و کاربرد آن در حقوق کیفری

نشست علمی

پژوهشکده مطالعات پایه

۶

کارگاه کاربرد آمار در پژوهش‌های حقوقی

کارگاه تخصصی

پژوهشکده مطالعات پایه

۷

کارگاه کاربرد نرم افزار آماریSPSS در پژوهش‌های حقوقی

کارگاه تخصصی

پژوهشکده مطالعات پایه

۸

کارگاه روش‌های پژوهش کیفی در پژوهش‌های حقوقی

کارگاه تخصصی

پژوهشکده مطالعات پایه

۹

بررسی اهداف و کلیات قانون پیش‌فروش ساختمان و طرح اصلاحی قانون

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۰

نشست بررسی رویه عملی بانک‌ها در انعقاد عقود بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۱

برگزاری جلسات اصلاح قانون شورای حل اختلاف

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۲

قابلیت اعتراض به تصمیم‌های شورای رقابت

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۳

ملاحظات قضایی اقتصادی رویه عملی بانک ها

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۴

بررسی ضمانت اجراها در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنر و حقوق مرتبط

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۵

عدم ثبت علامت تجاری به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه

نشست علمی

پژوهشکده حقوق خصوصی

۱۶

جایگاه و نقش واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی در ارتقای حاکمیت قانون و الزامات آن

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۱۷

نقش کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی در پیشگیری و اعلام وقوع جرایم و تخلفات
(بسترها و الزامات عملیاتی شدن ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام قانونی مشابه)

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۱۸

معیارهای شناسایی مراجع شبه قضایی و تشخیصی و شیوه رسیدگی به دعاوی علیه تصمیمات مراجع مذکور در دیوان عدالت اداری

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۱۹

تحلیل آراء صادره از محاکم دادگستری با استناد به اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۲۰

حقوق اتباع غیرمجاز و افراد بدون تابعیت نزد محاکم داخلی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۲۱

بررسی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون جنبه‌های مدنی کودک ربایی فرامرزی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۲۲

استناد به مقاوله‌نامه‌های کار در رویه‌ی قضایی: مطالعه‌ی تطبیقی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۲۳

چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۲۴

مفهوم اشتباه و تقصیر قاضی در نظام حقوقی، ایران و فرانسه و آمریکا

نشست علمی

پژوهشکده حقوق عمومی

۲۵

حقوق متهمان در مرحله تعقیب، کشف و تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۶

آمارگرایی در فرایند کیفری؛ شاخص ها، پیامدها و راهکارها

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۷

اعتراض متضرر از تصمیم مرجع قضایی کیفری نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال

نشست علمی

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۸

پیشنهادات ناظر به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات

میز گرد

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۲۹

پیشنهادات ناظر به اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (ارائه به کمیسیون قضایی و حقوق مجلس)

میز گرد

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۰

ارائه محورهای طرح راهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد (درخواست از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

میز گرد

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۱

ارزیابی و اظهارنظر در خصوص پنج فقره طرح ارسالی از سوی دادگستری استان هرمزگان

میز گرد

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۲

بررسی و ارائه پیشنهادها در خصوص طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها جهت ارائه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

میز گرد

پژوهشکده جزا و جرم شناسی

۳۳

پدیده‌شناسی رمز ارز‌ها و فناوری زنجیره بلوک

نشست علمی

پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به انتشارات از سال‌ ۱۳۹۲ لغایت فروردین ۱۳۹۸

«اطلاعات مربوط به تعداد گزارشات پژوهشی، نشستهای علمی،
نشستهای نقد رأی، مجموعه رویه قضایی، مطالعات تطبیقی و مجلات و کتب چاپ شده

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

فروردین ۱۳۹۸

گزارشات پژوهشی

تعداد عنوان

۷

۱۱

۲۲

۱۹

۳

۶

۰

نشست‌های علمی

تعداد عنوان

۰

۸

۱۲

۱۱

۱۴۶

۱

نشستهای نقد رأی

تعداد عنوان

۵

۱۶

۷

(۳ عنوان تجدیدچاپ)

۰

۹

۱

۰

مجموعه آرای قضایی

تعداد عنوان

۵

۲۶

۱۵

۰

۶

۳

۰

مطالعات تطبیقی

تعداد عنوان

۰

۰

۶

۴

۸

۱

۰

کتاب

تعداد عنوان

۰

۲

(۱ عنوان تجدید چاپ)

۷

۲۷

۳۳

۴۴

۲

مجلات

تعداد عنوان

۴

۸

۳

۷

۶

۱۰

۰

عملکرد مجله حقوقی دادگستری سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۷

«اطلاعات مربوط به تعداد مقالههای دریافت شده، داوری شده،
مجموعه رویه قضایی و مجلات چاپ شده»

سال

تعداد مقاله‌های دریافت شده

تعداد مقالات داوری شده

تعداد مقالات پذیرفته شده

تعداد مقالات جریانی

تعداد مقالات مردود شده

تعداد مجلات چاپ شده

۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

۵۵۰

۱۹۰

۴۹ *

۶۸

۴۶۰

۳

۱۳۹۴

۵۹۵

۱۱۱

۴۶

ــ

۴۷۹

۴

۱۳۹۵

۴۷۴

۱۰۰

۱۳

۴۰

۵۸۳**

۴

۱۳۹۶

۶۱۲

۸۵

۱۵

۲۳

۴۹۷

۳

۱۳۹۷

۵۷۳

۸۷

۱۹

۹۹

۴۵۵

۳

* لازم به ذکر است از این تعداد مقاله پذیرفته شده تعداد ۲۷ مقاله مربوط به سال‌های قبل بوده که در سال ۱۳۹۳ مورد پذیرش قرار گرفته است.

** لازم به ذکر است از این تعداد مقاله مردود شده تعداد ۱۷۸ مقاله مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده است.

عملکرد کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

مقدمه

کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان کتابخانه تخصصی حقوق، براساس بند ۱۰ ماده ۱ اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۱ همزمان با شروع به کار پژوهشگاه آغاز به کار کرده است هسته‌ی اصلی مجموعه «کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی» کتاب‌های وزارت عدلیه و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است. مجموعه منابع از تاریخ تاسیس به تدریج از طریق اهدا و خرید کتاب و نشریات افزایش یافته است. این کتابخانه با شناسگر استاندارد بین‌المللی کتابخانه‌ها(شابکا) به شماره ۴۰۰۸۸۰۱۸۵ در بین کتابخانه‌های دنیا شناخته می‌شود. منابع موجود در کتابخانه عمدتاً حقوقی ـ فقهی است. علاوه براین، منابع سایر حوزه‌ها مانند علوم سیاسی، مدیریت و تاریخ نیز در کتابخانه موجود است.

اطلاعات مربوط به تعداد منابع موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ)

پایگاه کتاب فارسی و عربی

جدول۱٫ تعداد کتاب فارسی و عربی موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه
(نرم‌افزار سیمرغ) به نسخه

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد کتاب فارسی

۲۶۳۷

۹۱۱۴

۵۱۱۳

۳۵۳۷

۱۷۷۳

۱۲۱۱

۲۳۳۸۵

پایگاه کتاب لاتین

جدول۲٫ تعداد کتاب لاتین موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ) به نسخه

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد کتاب لاتین

۰

۲۲۵۲

۲۰۸۴

۱۱۲۶

۱۲۴

۳۰۹

۵۸۹۳

پایگاه گزارش و اسناد

جدول۳٫ تعداد اسناد موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ) به نسخه

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد اسناد

۰

۰

۴۲۶

۲۱۷

۴۷۹

۳۲۶

۱۴۴۸

پایگاه طرح‌های پژوهشی

جدول۴٫ تعداد طرح‌های پژوهشی موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ) به نسخه

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد طرح‌های پژوهشی

۰

۰

۱۸۵

۱۲۶

۸

۳

۳۲۲

پایگاه پایان‌نامه‌های فارسی

جدول۵٫ تعداد پایان‌نامه‌های فارسی موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه
(نرم‌افزار سیمرغ) به نسخه

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد پایان‌نامه‌های فارسی

۰

۰

۲۹

۱۳

۱۷

۱۶۷

۲۲۶

پایگاه منابع دیداری-شنیداری

جدول۶٫ تعداد منابع دیداری ـ شنیداری موجود در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ)

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد پایان‌نامه‌های فارسی

۰

۰

۱۰

۱۷

۴۶

۲۶

۹۸

پایگاه نشریات فارسی

جدول۷٫ تعداد نشریات فارسی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ)

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد نشریات فارسی نمایه شده

۰

۱۵۲

۱۰

۷

۲۶

۴۱

۲۰۲

کتابخانه دیجیتال

راه اندازی سیستم آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال (کتابخانه دیجیتال): پایگاه کتاب‌های حقوقی الکترونیکی به زبان‌های انگلیسی و فرانسه برای اعضا و مراجعین در محل کتابخانه قابل دسترسی و بازیابی می‌باشد. این کتابخانه با هدف غنای هر چه بیشتر منابع، در حال داد و ستد مستمر منابع دیجیتال با سایر کتابخانه‌های مراکز علمی و دانشگاهی کشور است.

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد کتاب لاتین الکترونیکی

۰

۱۳۳۹

۱۰۹۸

۱۲۶۰

۱۰۶۴

۳۴۱

۵۱۰۲

جدول۸٫ تعداد کتاب لاتین موجود در پایگاه‌اطلاعاتی کتابخانه (نرم‌افزار سیمرغ) به نسخه

فعالیت‌های بخش امانت

امانت منابع؛
عضوگیری؛
چینش و رف‌آرایی؛
آرشیو مجلات؛
آرشیو روزنامه رسمی؛
انتقال رکوردهای ورود اطلاعات شده از پایگاه سیمرغ به پایگاه امانت؛
فراخوانی منابع رفع ایراد شده بخش فهرست‌نویسی در پایگاه امانت؛
خدمات مرجع: جستجوی موضوعی در پایگاه مقالات نور به درخواست اعضا و استفاده‌کنندگان؛

فعالیت‌های بخش امانت به تفکیک جدول

جدول۹٫ تعداد کتاب امانت رفته به اعضاء و مراجعه کنندگان

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد کتاب امانت رفته

۱۲۰

۵۵۰

۶۲۳

۹۵۰

۱۱۰۰

۱۰۲۷

۴۳۷۰

جدول۱۰٫ تعداد چینش و سورت(رف‌آرایی) منابع فهرست‌نویسی شده

سال

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد چینش و سورت کتاب

۲۶۳۷

۹۱۱۴

۵۱۱۳

۳۵۳۷

۱۷۷۳

۱۲۱۱

۲۳۳۸۵

جدول۱۱٫ تعداد منبع‌شناسی

سال

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مجموع

تعداد منبع‌شناسی

۹۲۴۷

۸۷۳۱

۱۷۹۷۸

جدول۱۲٫ اطلاعات مربوط به تعداد نشست‌های برگزار شده
توسط کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه قوه قضاییه

عنوان نشست

۱

شناخت و پیشگیری از سرقت علمی در رشته حقوق

۲

«چگونگی شکل‌گیری کتابخانه پژوهشگاه قوه قضاییه»

۳

نشست محفل قرآنی

۴

رمضانیات در ادبیات

۵

ادبیات و حقوق با بررسی رمان کشتن مرغ مینا

۶

درآمدی بر تاریخ حقوق ایران پیش از اسلام

۷

آشنایی با نظام قضایی پیشامشروطه ایران

۸

تکوین مکاتب فقهی در شیعه و تاثیر آن بر روند قانونگذاری

۹

روش‌شناسی پژوهش در حقوق

۱۰

سقط جنین در فلسفه حقوق کیفری

۱۱

تاریخ حقوق ایران در دوره هخامنشیان

جدول ۱۳٫ تعداد منابع اهدایی به دادگستری‌های استان

سال

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

مجموع

تعداد منابع اهدایی

۱۵۱

۳۹۸

۵۴۹

عملکرد دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی

«اطلاعات مربوط به طرح‌نامه‌های واصله از استان‌های سراسر کشور
در سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵»

تعداد طرح‌نامه‌های واصله

تعداد طرح‌های مصوب

تعداد طرح‌های غیرمصوب

تعداد رساله‌های دفاع شده

تعداد طرح‌نامه‌های انصرافی

تعداد رساله‌های رد شده

۳۴۴

۱۵۳

۱۵۶

۲۰

۷

۸

«اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های پودمانی قضات سراسر کشور سال ۱۳۹۶»

تعداد طرحنامههای واصله

۹۶

تعداد طرحنامهها و عناوین بررسی شده در کمیته

۲۲۹

تعداد طرحنامههای مصوب

۳۷

تعداد طرحنامهها و عناوین غیرمصوب

۱۹۲

تعداد پایاننامههای دفاع شده

۷

تعداد پایاننامههای رد شده

۱۵

«اطلاعات مربوط به سایر فعالیت‌های دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی
در سال ۱۳۹۶»

ردیف

عنوان

تعداد

۱

فعالیتهای پژوهشی*

۳

۲

نشریه**

۶

۳

ترجمه متون***

۳

* فعالیتهای پژوهشی شامل؛

۱ـ اصلاح شکلی یک رساله

۲ـ اصلاح شکلی و محتوایی کار پژوهشی «بررسی امکان واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به افراد تراجنسی پس از جراحی تغییر جنسیت در حقوق ایران»

۳ـ ارزیابی مقاله «تولید مثل؛ حق یا تکلیف»

** نشریه مشتمل بر؛

۱ـ جستجوی اینترنتی ۹ خبرگزاری و وب‌سایت‌های خارجی راجع به سیستم قضایی ایران .(تحلیل گفتمان).

۲ـ مشخص نمودن آسیب‌ها و مشکلات رسانه‌های ناظر بر قوه قضاییه و وب‌سایت‌های خارجی راجع به سیستم قضایی ایران.

۳ـ ویرایش محتوایی “تحلیل گفتمان”

۴ـ ویرایش محتوایی “تحلیل محتوا”

۵ـ تدوین و ویراستاری مجموعه تحلیل گفتمان ۴ ماه (مهر، آبان، بهمن و اسفند ۱۳۹۵)

۶ـ تدوین و ویراستاری مجموعه تحلیل گفتمان ۴ ماه (فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۶)

***ترجمه متون؛ -مروری بر تحولات قضایی در جهان بهار۹۶ (منتشرشده)

مشتمل بر ۴ فصل:

۱ـ تغییرات اخیر سمت‌های قضایی و دادگستری‌های کشورها

۲ـ اصلاحات و توسعه ساختار قضایی

۳ـ اصلاحات قوانین در نظام‌های حقوقی داخلی

۴ـ اطلاعات آماری قضایی کشورها

در این مجموعه آخرین اخبار، گزارشات، مقالات، آمار و آخرین اصلاحات و تغییرات قوانین کشورهای هند، آذربایجان، کانادا، انگلستان، آمریکا و سایر کشورها و اقدامات سیستم آماری جهانی نیز در زمینه مسایل آماری مورد توجه قرار گرفته است.

– تهیه و تنظیم «مروری بر تحولات قضایی در جهان در قالب دو مجموعه پاییز و زمستان ۹۶»

مشتمل بر ۵ بند:

بند اول: اصلاحات و توسعه ساختار قضایی

بند دوم: اصلاحات قوانین در نظام‌های حقوقی داخلی کشورها

بند سوم: تحولات قضایی در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی

بند چهارم: آرای مهم و تأثیرگذار صادره از مراجع عالی قضایی

بند پنجم: تغییرات اخیر سمت‌های قضایی و دادگستری‌های کشورها

در این مجموعه آخرین اخبار، گزارشات، مقالات، آمار و اصلاحات حقوقی در کشورهای قاره اروپا، آمریکا، آسیا، استرالیا و آفریقا مورد توجه قرار گرفته است.

– منتخب رخدادهای دادگستری در جهان زمستان ۹۶ در دستور چاپ قرار گرفته است.

«اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌های پودمانی قضات سراسر کشور سال ۱۳۹۷»

موضوع

تعداد / مورد

دریافت طرحنامه‌های واصله

۱۰۰

تعداد طرح نامه‌های بررسی شده در کمیته

۲۵۸

طرحنامههای مصوب

۴۰

طرحنامههای غیرمصوب و اصلاحی

۲۱۸

پایان نامه‌های دفاع شده

۱۵

پرونده‌های رسیدگی شده معادل‌سازی

۱۰*

* تدوین آیین‌نامه معادل‌سازی و تنظیم فرم‌های مربوطه و ساختارسازی سایت

«اطلاعات مربوط به سایر فعالیت‌های دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی
در سال ۱۳۹۷»

ردیف

عنوان

تعداد

۱

ترجمه متون*

۱۱ به انضمام ۷ متن

۲

نشریه**

۲

۳

طرح نامه سرباز نخبگان

۲۱

* ترجمه متون

الف) تهیه و تدوین مجموعه “منتخب رخدادهای دادگستری در جهان شماره‌های ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲

ب) متون ترجمه شده انگلیسی:

۱ـ نقض حکم ممنوعیت دسترسی به وب‌سایت‌های خبری از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه

۲ـ انتصاب قضات دو زبانه‌ در دیوان‌عالی دادگستری کانادا

ج) متون ترجمه شده عربی:

۱ـ تصویب قانون تنظیم شرایط و روش‌های پرداخت کمک هزینه به کارکنان دستگاه قضا در مغرب

۲ـ تقویت سیستم قضایی تونس با توسعه و حمایت مالی

۳ـ طرح بهبود نوجوانان ناقض قانون یا در معرض خطر

۴ـ تشخیص هویت الکترونیکی چهره‌ی زنان در عربستان

۵ـ استخدام فارغ التحصیلان نمونه در عراق

** نشریه

۱ـ تجمیع و ویرایش مهر و آبان بهمن و اسفندماه‌ ۹۵ در قالب یک مجموعه تحلیل گفتمان وب‌سایت‌های خبری فارسی‌زبان درباره‌ی قوه قضاییه سال ۹۵

۲ـ تجمیع و ویرایش فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال۹۶ در قالب یک مجموعه تحلیل گفتمان وب‌سایت‌های خبری فارسی‌زبان درباره‌ی قوه قضاییه سال ۹۶

«اطلاعات مربوط به تفاهم‌نامه‌های منعقده با دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه علمی

۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۵

۱

دانشگاه علامه طباطبایی

۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۳

دانشگاه گیلان

۴

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۶

دانشگاه پردیس فارابی تهران

۷

دانشگاه جامعه المصطفی

۸

دانشگاه تربیت مدرس

۹

سازمان فناوری اطلاعات

۱۰

معاونت فرهنگی قوه قضاییه

۱۱

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۱۲

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۳

دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه

۱۴

پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات

۱۵

پزشکی قانونی

۱۶

پژوهشکده شورای نگهبان

۱۷

معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا

۱۸

دانشگاه رازی

۱۹

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ اسلامی

۲۰

دانشگاه عدالت

۱۳۹۶

۱

دانشگاه ادیان و مذاهب

۲

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۳۹۷

۱

دانشگاه قم

۱۳۹۷

تفاهم‌نامه‌های در دست اقدام

۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

۲

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

۳

سازمان قضایی نیروهای مسلح

فهرست نشریات پژوهشگاه قوه قضاییه
( فروردین ۱۳۹۸ ـــــــ ۱۳۹۲)

فهرست نشریات پژوهشگاه قوه قضاییه (فروردین ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۲)

ردیف

آثار منتشره

نوع اثر

سال

۱

استقلال مالی قوه قضاییه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۲

بررسی وضعیت بودجه قوه قضاییه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۳

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۴

پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۵

آسیب‌شناسی نظام استخدامی قضات و…

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۶

بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۷

نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۲

۸

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون حکم انتصاب

نشست نقد رأی

۱۳۹۲

۹

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول

نشست نقد رأی

۱۳۹۲

۱۰

اختلاس

نشست نقد رأی

۱۳۹۲

۱۱

خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت به سازمان بورس و…

نشست نقد رأی

۱۳۹۲

۱۲

رها نمودن بیماران و خودداری از کمک به آنها

نشست نقد رأی

۱۳۹۲

۱۳

مجله حقوقی ۸۱

مجله

بهار۱۳۹۲

۱۴

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (کیفری) شهریور ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۲

۱۵

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) شهریور ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۲

۱۶

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری مهر ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۲

۱۷

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری آبان ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۲

۱۸

مجله حقوقی ۸۲

مجله

تابستان ۱۳۹۲

۱۹

مجله حقوقی ۸۳

مجله

پاییز ۱۳۹۲

۲۰

مجله حقوقی شماره ۸۴

مجله

زمستان ۱۳۹۲

۲۱

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اردبیهشت ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۲

۲۲

قانون آیین دادرسی کیفری چاپ اول

کتاب

۱۳۹۳

۲۳

قانون آیین دادرسی کیفری چاپ دوم

کتاب

۱۳۹۳

۲۴

فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی شماره یک

مجله

۱۳۹۳

۲۵

پیش‌نویس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۲۶

رابطه رویه قضایی و قانون

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۲۷

نظام حقوقی کانون وکلا

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۲۸

مروری بر تجربه شورای حل اختلاف در فرانسه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۲۹

مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار (۱)

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۳۰

ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۳۱

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) مهر ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۳۲

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) آبان ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۳۳

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) آذر ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۳۴

قائم مقامی در دعوای تخلیه اماکن استیجاری

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۳۵

بررسی حادثه میدان کاج

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۳۶

مطالبه وجه

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۳۷

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری آذر ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۳۸

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری دی ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۳۹

خدمات قضایی الکترونیک با تأکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۴۰

پرداخت دین از جانب غیر مدیون

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۴۱

تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۴۲

مسئولیت اشخاص حقوقی و خسارت مازاد بر دیه

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۴۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری بهمن ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۴۴

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۴۵

گزارش عملکرد پژوهشگاه ۹۳ ـ ۹۱

گزارش سایر

۱۳۹۳

۴۶

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری اسفند ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۴۷

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۴۸

مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۴۹

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) بهمن ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۵۰

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) دی ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۵۱

بررسی قواعد مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۵۲

مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار (۲)

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۵۳

مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضائی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۵۴

اسیدپاشی

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۵۵

تحلیل و بررسی مفهوم عنف در جرایم منافی

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۵۶

ارزش اثباتی گواهی پزشکی

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۵۷

رسیدگی به اموال توقیفی

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۵۸

قلمرو اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۵۹

تعدی در دفاع مشروع

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۶۰

دسترسی به کمک‌های حقوقی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۶۱

نقض تعهدات قرارداری و طرق جبران آن

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۶۲

بررس ادله اثبات جرم زنا

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۶۳

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) زمستان ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۶۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی ـ کیفری) پاییز ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۶۵

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۶۶

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۶۷

استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۶۸

فرآیند اعمال اصل ۱۷۰ قانون اساسی از سوی مراجع قضائی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۶۹

مطالعات تطبیقی تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۷۰

نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۷۱

مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۳

۷۲

راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۳

۷۳

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) دی ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۷۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهمن ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۷۵

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) اسفند ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۷۶

جرم جعل و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۷۷

رأی حقوقی هموفیلی‌ها

نشست نقد رأی

۱۳۹۳

۷۸

پرسش و پاسخ قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده

گزارش سایر

۱۳۹۳

۷۹

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) دی ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۰

راهنمای مرجع سلامت و توانمندی قضایی

کتاب

۱۳۹۳

۸۱

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) مهر ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۲

مجله حقوقی شماره ۸۵

مجله

بهار ۱۳۹۳

۸۳

مجله حقوقی شماره ۸۶

مجله

تابستان ۱۳۹۳

۸۴

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) فروردین ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۵

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اردیبهشت ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۶

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) سال ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۷

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۸

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۸۹

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری سال ۹۱

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۹۰

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری فروردین و اردیبهشت ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۳

۹۱

فصلنامه آرای قضایی شماره ۲ (مجله رأی ۲) ـ بهار ۹۲

مجله

بهار ۹۲ سال انتشار ۱۳۹۳

۹۲

فصلنامه آرای قضایی شماره ۳ (مجله رأی ۳) ـ تابستان ۹۲

مجله

تابستان ۱۳۹۲

سال انتشار ۱۳۹۳

۹۳

فصلنامه آرای قضایی شماره ۴ (مجله رأی ۳) ـ پاییز ۹۲

مجله

پاییز ۱۳۹۲ سال انتشار ۱۳۹۳

۹۴

مجله حقوقی ۸۷

مجله

پاییز ۱۳۹۳

۹۵

مجله حقوقی ۸۸

مجله

زمستان ۱۳۹۳

۹۶

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهار ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۹۷

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های دیوان‌عالی کشور (حقوقی) بهار ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۹۸

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های دیوان‌عالی کشور (کیفری) بهار ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۹۹

مجموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری بهار ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۰۰

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر حقوقی بهار۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۰۱

مسئولیت پزشک

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۰۲

بررسی رابطه ریاست قوه و سازمان‌های تابعه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۰۳

جرم سیاسی در حقوق تطبیقی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۰۴

بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۰۵

ارزیابی ساختار و کارکردهای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۰۶

امکان‌سنجی دستیار قضایی در ایران؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی فرانسه و ایالات متحده امریکا

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۴

۱۰۷

بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۰۸

آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۴

۱۰۹

نظارت قضایی بر سوء‌استفاده از اختیارات توسط مقام اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۱۰

مجله حقوقی شماره ۸۹

مجله

بهار۱۳۹۴

۱۱۱

آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی…

کتاب

۱۳۹۴

۱۱۲

حقوق و خط مشی (سیاست) در تهیه لوایح قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۱۳

آسیب‌شناسی قانون مجازات اسلامی

کتاب

۱۳۹۴

۱۱۴

قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و…

کتاب

۱۳۹۴

۱۱۵

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) خرداد ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۱۶

قلمرو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و جواز استناد به فقه در پرونده‌های جزایی

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۱۷

تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قلمرو زمانی اعمال…

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۱۸

جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۱۹

معاملات تاجر در دوران توقف و اعتراض ثالث به آن

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۲۰

نقد رأی اصراری درباره آمریت در قتل عمدی

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۲۱

مفهوم لوایح قضایی و آثار حقوقی آن

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۲

درآمدی بر تفسیر قضایی در حقوق عمومی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۳

لایحه جامع وکالت

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۴

ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از نحوه صدور آرای قضایی تجاری در کشور‌های بالکان

مطالعات تطبیقی

۱۳۹۴

۱۲۵

نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۶

تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین در میان زوجین

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۷

شاخـص ارزیابـی نظام قضـایی در محیـط کسـب‌ وکار ایران

تبیین نماگرها

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۸

نظام ارتقاء و ترفیع قضات دادگاه‌های قضایی فرانسه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۲۹

کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۳۰

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های دیوان‌عالی کشور (حقوقی) تابستان ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۳۱

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (فروردین و اردیبهشت )۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۳۲

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های دیوان‌عالی کشور (کیفری) تابستان ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۳۳

تغییر عنوان اتهامی

نشست نقد رأی

۱۳۹۴

۱۳۴

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر (حقوقی) تابستان ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۳۵

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر (کیفری) تابستان ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۳۶

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۳۷

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۳۸

توسعه مفهوم ذی نفع در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۳۹

ارزیابی رأی وحدت رویه و ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۴۰

گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسۀ ملی علوم قضایی فرانسه

مطالعات تطبیقی

۱۳۹۴

۱۴۱

مجله حقوقی ۹۰

مجله

تابستان ۱۳۹۴

۱۴۲

نقد نگارشی آرای قضایی

کتاب

۱۳۹۴

۱۴۳

حل و فصل اجباری اختلافات از طرق غیر قضایی

گزارش

۱۳۹۴

۱۴۴

آشنایی با نظام قضایی روسیه

گزارش

۱۳۹۴

۱۴۵

گفتار‌هایی در دیوان عدالت تا پایان ۱۳۹۳

کتاب

۱۳۹۴

۱۴۶

کار در زندان از منظر حقوق بشر

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۴۷

معیارهای تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادها و مراجع صالح به رسیدگی دعاوی مربوط به آن در حقوق ایران و فرانسه

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۴۸

بررسی طرح نشست رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۴۹

امکان سنجی ضمانت اجراهای نوین قضایی در دیوان عدالت اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۵۰

بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۵۱

امکان سنجی ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۴

۱۵۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری ) پاییز ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۵۳

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر (حقوقی ) پاییز ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۵۴

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر (کیفری ) پاییز ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۵۵

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی ) پاییز ۹۲

مجموعه آرای قضایی

۱۳۹۴

۱۵۶

راهبرد اصلاحات قضایی ترکیه

گزارش تطبیقی

۱۳۹۴

۱۵۷

امکان سنجی ضمانت اجراهای نوین قضایی در دیوان عدالت اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۵۸

شناخت سازمانی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۵۹

بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون

گزارش تطبیقی

۱۳۹۴

۱۶۰

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: هلند

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۶۱

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: آلمان

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۶۲

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی:کرواسی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۶۳

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی:عربستان

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۶۴

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی:کانادا

گزارش پژوهشی

۱۳۹۴

۱۶۵

هزینه خدمات قضایی به انضمام ارزش ریالی مقادیر دیات(۹۴)

کتاب

۱۳۹۴

۱۶۶

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران (ضرورت و کارکرد)

کتاب

۱۳۹۴

۱۶۷

مجله حقوقی ۹۱

مجله

پاییز ۱۳۹۴

۱۶۸

پرسش و پاسخ‌های حقوقی امور جزایی

کتاب

۱۳۹۵

۱۶۹

پرسش و پاسخ‌های حقوقی امور خانواده

کتاب

۱۳۹۵

۱۷۰

پرسش و پاسخ‌های حقوقی امور مدنی

کتاب

۱۳۹۵

۱۷۱

پرسش و پاسخ‌های حقوقی امور اجتماعی

کتاب

۱۳۹۵

۱۷۲

تحقیقات قضایی ۱

کتاب

۱۳۹۵

۱۷۳

تحقیقات قضایی ۲

کتاب

۱۳۹۵

۱۷۴

ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از نحوه صدور آرای قضایی تجاری در کشور‌های بالکان

گزارش تطبیقی

۱۳۹۵

۱۷۵

در آمدی بر مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه با تاکید بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۷۶

مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی

کتاب

۱۳۹۵

۱۷۷

دلایل توجیهی مواد پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضاییه برای اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۷۸

نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۵

۱۷۹

بررسی تطبیقی گزارشات گزارشگر ویژه حقوق بشر در جهان و ارزیابی عملکرد آن در ارتباط با ایران

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۸۰

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۱۸۱

صدور قرار ابطال دادخواست با تکیه بر رویه محاکم

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۸۲

نهادهای بین‌المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضویت یا همکاری با نهادهای مزبور در جمهوری اسلامی ایران

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۸۳

تحقیقات قضایی ۳

کتاب

۱۳۹۵

۱۸۴

تحقیقات قضایی ۴

کتاب

۱۳۹۵

۱۸۵

نگرش کاربردی به دستور موقت

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۸۶

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۸۷

تأملی در عبارت ذیل بند نخست ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۸۸

ارزیابی رسیدگی دومرحله ای به آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری

نشست علمی

۱۳۹۵

۱۸۹

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی

نشست علمی

۱۳۹۵

۱۹۰

نظام حقوقی هماهنگی و انتظام روابط میان دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۹۱

صلاحیت مقرارت‌گذاری قوه قضاییه و نظارت بر آن در نظام حقوقی ایران

نشست علمی

۱۳۹۵

۱۹۲

مجله حقوقی دادگستری شماره ۹۲

مجله

زمستان۱۳۹۵

۱۹۳

مهارت‌های مذاکره و مصالحه به منظور حل تعارض بین طرفین دعاوی ( ارائه برنامه آموزشی)

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۹۴

شناخت سازمانی ۱ سرمایه انسانی قوه قضاییه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۱۹۵

تحقیقات قضایی ۵

کتاب

۱۳۹۵

۱۹۶

تحقیقات قضایی ۶

کتاب

۱۳۹۵

۱۹۷

در آمدی بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری

کتاب

۱۳۹۵

۱۹۸

فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷

کتاب

۱۳۹۵

۱۹۹

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه

گزارش

۱۳۹۵

۲۰۰

دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرایند‌های عدالت کیفری

کتاب

۱۳۹۵

۲۰۱

دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم

کتاب

۱۳۹۵

۲۰۲

ضمان درک بایع

کتاب

۱۳۹۵

۲۰۳

بررسی فقهی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کتاب

۱۳۹۵

۲۰۴

مجله رأی شماره ۵

مجله

زمستان ۱۳۹۲

سال انتشار ۱۳۹۵

۲۰۵

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۰۶

مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق

کتاب

۱۳۹۵

۲۰۷

جایگاه و صلاحیت دادستان

مطالعات تطبیقی

۱۳۹۵

۲۰۸

اصلاحات قضایی در چین درسهای از شانگهای

مطالعات تطبیقی

۱۳۹۵

۲۰۹

قتل در آیینه آمار: ارائه الگوی تحلیلی از عوامل اقتصادی ـ اجتماعی موثر بر وقوع قتل در کشور‌های منتخب

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۱۰

سیستم‌های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در آیینه آمار

کتاب

۱۳۹۵

۲۱۱

سنجش نگرش قضات

کتاب

۱۳۹۵

۲۱۲

نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۱۳

هزینه خدمات قضایی به انضمام ارزش ریالی مقادیر دیات(۹۵)

کتاب

۱۳۹۵

۲۱۴

ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲

کتاب

۱۳۹۵

۲۱۵

مفهوم و قلمروی حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۱۶

جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون

کتاب

۱۳۹۵

۲۱۷

چالش‌های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت گزارش از همایش بانک آسیایی

کتاب

۱۳۹۵

۲۱۸

نمایش رسانه ای اعدام

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۱۹

تحصیل دلیل دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۲۰

امکان سنجی و دادخواهی قربانیان سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۲۱

شناخت سازمانی۲ اولویت بندی شایستگی‌های حرفه ای مدیران دفاتر قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۲۲

شناخت سازمانی۳ فرهنگ سازمانی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۲۳

مجله رأی ۶

مجله

بهار ۱۳۹۳

سال انتشار ۱۳۹۵

۲۲۴

تحقیقات قضایی ۷

کتاب

۱۳۹۵

۲۲۵

مجله حقوقی دادگستری شماره ۹۳

مجله

بهار۱۳۹۵

۲۲۶

اماره مدیونیت در پرتوی آرای قضایی

کتاب

۱۳۹۵

۲۲۷

«قاعده فراش» و شناسایی با «آزمایش DNA» اثبات و نفی نسب

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۲۸

تضمینات عادلانه دادرسی کودکان

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۲۹

امکان سنجی دستیار قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۵

۲۳۰

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و رابطه آن با مفهوم استقلال قوه

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۳۱

ارزیابی جایگاه، عملکرد و چالش‌های هیأت‌های مرکزی و استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۳۲

دزدی دریایی و صلاحیت رسیدگی محاکم داخلی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۵

۲۳۳

مجله رأی ۷

مجله

تابستان ۱۳۹۳

سال انتشار ۱۳۹۵

۲۳۴

مجله رأی شماره ۸

مجله

پاییز ۱۳۹۳ سال انتشار ۱۳۹۵

۲۳۵

گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (در بازه زمانی ابتدای مهر ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۲)

کتاب

۱۳۹۵

۲۳۶

مجموعه حقوقی شماره ۹۴

مجله

تابستان ۱۳۹۵

۲۳۷

تحقیقات قضایی ۸

کتاب

۱۳۹۶

۲۳۸

تحقیقات قضایی ۹

کتاب

۱۳۹۶

۲۳۹

مصونیت دولت، دکترین عمل دولت و صلاحیت محاکم داخلی

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۰

نحوه احراز رشد نوجوانان و بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۱

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر حقوقی بهار ۱۳۹۳

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۲

مجموعه آرای قضایی دیوان عالی بهار ۹۳ حقوقی

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۳

مجموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری بهار ۹۳

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۴

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر کیفری بهار ۹۳

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۵

رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۴۶

ارزیابی جایگاه، عملکرد و چالش‌های هیأت‌های مرکزی و استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۴۷

ویژگی‌های رژیم حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوی در دعاوی اداری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۴۸

پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی

کتاب

۱۳۹۶

۲۴۹

بررسی تفصیلی زمان رسیدگی به پروندها در واحد‌های قضایی کشور (به تفکیک استان‌های طی سال‌های ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۴)

کتاب

۱۳۹۶

۲۵۰

ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴

کتاب

۱۳۹۶

۲۵۱

رتبه بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶

کتاب

۱۳۹۶

۲۵۲

تحلیل مقایسه ای وضعیت استان‌های کشور از منظر شاخص‌های قضایی در سال ۱۳۹۳

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۵۳

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۵۴

مطالعه تطبیقی جایگاه دادگاه‌های اداری در نظم قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۵۵

معرفی نماگر‌ها مربوط به بخش قضایی در شاخص‌های بین‌الملل منتخب و جایگاه ایران

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۵۶

عملکرد برخی واحدهای قضایی استان در شاخص‌های منتخب طی سال‌های ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۳ (۳۱ استان )

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۵۷

آسیب شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری از حیث مسأله‌یابی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۵۸

بررسی مغایرت‌های آماری سالنامه عمومی قوه قضاییه و گزارش عملکرد واحدهای قضایی در سال ۱۳۹۳

گزارش

۱۳۹۶

۲۵۹

نکاتی در خصوص گزارش عملکرد واحدهای قضایی معاونت آمار و اطلاعات

گزارش

۱۳۹۶

۲۶۰

امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۱

رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی در دادگاه‌ها (موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی)

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۶۲

مطالعه تطبیقی بودجه ریزی در نظام قضایی (ایالات متحده،اوکراین و گرجستان )

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۶۳

۲۱ تدبیر برای صرفه جویی در هزینه‌های قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۴

الزامات اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط قوه قضاییه

۱ ـ احکام مربوط به قوه قضاییه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۵

سیمای جرم در کشورهای منتخب جهان طی سال‌های ۲۰۱۲ ـ ۲۰۱۴

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۶

جایگاه اعتبارات امور قضایی در اعتبارات امور عمومی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۷

نظام‌های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ در آیینه آمار

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۸

گزار ش تطبیقی بررسی بودجه قوه قضاییه و درآمدهای خدمات قضایی (ویرایش اول )

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۶۹

ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۷۰

ساختار مراجع اختصاصی شبه قضایی(دیوان‌های اداری)

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۷۱

استقلال مالی قوه قضاییه

کتاب

۱۳۹۶

۲۷۲

تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی (بخش نخست، قواعد مسئولیت مدنی کارا)

کتاب

۱۳۹۶

۲۷۳

مسئولیت انتظامی قضات

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۷۴

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۷۵

مطالعه در خصوص نظام جذب،گزینش، آموزش،انتصاب و نظارت بر کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی

مطالعه تطبیقی

۱۳۹۶

۲۷۶

بررسی کارآمدی قانون نظارت بر رفتار قضات

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۷۷

اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۷۸

استقلال و بی طرفی قضات، دادستان‌ها و وکلا

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۷۹

نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگی‌های قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۸۰

خلاصه کتاب مسئله فساد

کتاب

۱۳۹۶

۲۸۱

مفهوم و شاخص‌های دعاوی خرد اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۸۲

بررسی فقهی ـ حقوقی ارث کودکان ناشی از باروری‌های پزشکی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۸۳

طلاق قضایی، ماهیت و آثار آن

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۸۴

نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۲۸۵

چالش‌های ساختاری تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۸۶

بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۲۸۷

مجله حقوقی ۹۵

مجله

پاییز ۱۳۹۵ سال انتشار ۱۳۹۶

۲۸۸

مجله حقوقی ۹۶

مجله

زمستان ۱۳۹۵

سال انتشار ۱۳۹۶

۲۸۹

مجله رأی ۱۰

مجله

بهار ۱۳۹۴ سال انتشار ۱۳۹۶

۲۹۰

گفتارهایی در دیوان عدالت اداری سال‌های ۹۴ ـ ۹۵

کتاب

۱۳۹۶

۲۹۱

ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی

کتاب

۱۳۹۶

۲۹۲

نشست نقد و بررسی آرای قضایی تشخیص نوع قتل

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۳

نشست نقد و بررسی آرای قضایی قوانین حاکم بر جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۴

نشست نقد و بررسی آرای قضایی امکان اجرای قصاص در اسیدپاشی

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۵

نشست نقد و بررسی آرای قضایی اختلاس و پولشویی

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۶

نشست نقد و بررسی آرای قضایی قتل و عمد و دفاع نامتناسب

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۷

نشست نقد و بررسی آرای قضایی شمول و عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۸

نشست نقد و بررسی آرای قضایی کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

نقد رأی

۱۳۹۶

۲۹۹

نشست نقد و بررسی آرای قضایی تعارض قاعده فراش و نتیجه آزمایش DNA

نقد رأی

۱۳۹۶

۳۰۰

نشست نقد و بررسی آرای قضایی قرائن و امارات قضایی مستند علم قاضی

نقد رأی

۱۳۹۶

۳۰۱

چکیده نتایج و فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل از ابتدای تشکیل (مهرماه ۹۱) تا پایان اردیبهشت ۹۶

گزارش

۱۳۹۶

۳۰۲

ایجاد هیأت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی در دستگاه‌های دولتی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۳۰۳

ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر هئیت عمومی دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۳۰۴

استناد به سیاست‌های کلی نظام در آراء دیوان عدالت اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۳۰۵

تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌الملل دادگستری در پرتو رأی صادره در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا)

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۳۰۶

اثر بخشی مدیریت استرس در زمینه حرفه ای قضات

گزارش

۱۳۹۶

۳۰۷

به کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۳۰۸

اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم انداز بین‌الملل

مطالعات تطبیقی

۱۳۹۶

۳۰۹

رویکرد نهادهای بین‌الملل درباره حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۳۱۰

مجله رأی ۱۱

کتاب

تابستان ۱۳۹۴

سال انتشار ۱۳۹۶

۳۱۱

مجله رأی ۱۲

مجله

پاییز ۱۳۹۴

سال انتشار ۱۳۹۶

۳۱۲

ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی

کتاب

۱۳۹۶

۳۱۳

حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و برسی آراء و رویه قضایی

کتاب

۱۳۹۶

۳۱۴

آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران

کتاب

۱۳۹۶

۳۱۵

جایگاه و صلاحیت‌های نهادهای دادستانی در نظم حقوق ایران از منظر حقوق عمومی با نگاه ویژه به وظیفه احیای حقوق عامه

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۳۱۶

مجله حقوقی ۹۷

مجله

بهار ۱۳۹۶

۳۱۷

نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن

کتاب

۱۳۹۶

۳۱۸

جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۳۱۹

ارزیابی لایحه قضازدایی از منظر سیاست جنایی تقنینی در پرتو حقوق اساسی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۳۲۰

حقوقدانان و قضات

کتاب

۱۳۹۶

۳۲۱

نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی اشخاص بکارگرفته شده براساس قرارداد کار معین و کار ساعتی در دستگاه‌های دولتی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۶

۳۲۲

حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضاییه در «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری»

گزارش پژوهشی

۱۳۹۶

۳۲۳

تحلیل محتوای رسانه‌ها بر قوه قضاییه در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر و آبان ۱۳۹۵

بولتن

۱۳۹۶

۳۲۴

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور کیفری بهار۱۳۹۳

کتاب

۱۳۹۶

۳۲۵

مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران کیفری تابستان ۱۳۹۳

کتاب

۱۳۹۶

۳۲۶

مجموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری تابستان ۱۳۹۳

کتاب

۱۳۹۶

۳۲۷

فصلنامه مطالعات آرای قضایی، مجله رأی شماره ۱۳

کتاب

زمستان ۱۳۹۴

سال انتشار ۱۳۹۶

۳۲۸

امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه‌ها بررسی چالش‌ها پارلمان اروپا (اداره کل سیاست‌های داخلی)

کتاب

۱۳۹۶

۳۲۹

بررسی تطبیقی روش‌شناسی آموزش قضایی در اروپا

کتاب

۱۳۹۶

۳۳۰

تحقیقات قضایی ۱۱

کتاب

۱۳۹۶

۳۳۱

مجله حقوقی دادگستری ۹۸

مجله

تابستان ۱۳۹۶

۳۳۲

شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب و کار

کتاب

۱۳۹۶

۳۳۳

مدیریت استعداد در قوه قضاییه (جلد اول، تعاریف، مفاهیم و مدل مفهومی)

کتاب

۱۳۹۶

۳۳۴

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار (ویراست دوم)

کتاب

۱۳۹۶

۳۳۵

جایگاه دادگاه تجاری در اصلاح ساختاری قوه قضاییه

گزارش پژوهشی

۱۳۹۷

۳۳۶

ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی

کتاب

۱۳۹۷

۳۳۷

نظارت وارزشیابی کارکنان قوه قضاییه ( تحلیلی بر قوانین و مقررات)

کتاب

۱۳۹۷

۳۳۸

تحلیل و آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان

کتاب

۱۳۹۷

۳۳۹

دستاوردهای پزوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه(۱۳۹۶-۱۳۹۲)

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۰

راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۱

تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی بخش نخست: قواعد مسئولیت مدنی کارا

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۲

شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب وکار

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۳

قلمرو و صلاحیت دادگاههای اداری (ایران ،فرانسه، آلمان ولبنان)

مطالعات تطبیقی

۱۳۹۷

۳۴۴

تکالیف قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون‌های ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۵

طلاق قضایی در فقه، حقوق و رویه قضایی

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۶

مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۷

تسبیب در قتل غیر عمد

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۸

درآمدی بر بررسی تاثیر عملکرد قوه مجریه بر کمیت دعاوی مطروح در مراجع قضایی و کیفیت رسیدگی به آن ها

کتاب

۱۳۹۷

۳۴۹

تکالیف قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌الملل ناشی از کنوانسیون‌های زیست محیطی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۷

۳۵۰

الزامات حقوقی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی) و ارتباط آن با تأمین استقلال قوه قضاییه

کتاب

۱۳۹۷

۳۵۱

منتخب رخدادهای دادگستری در جهان -۲

کتاب

۱۳۹۷

۳۵۲

فصلنامه مطالعات آرای قضایی شماره ۱۴

مجله

بهار ۱۳۹۵

سال انتشار ۱۳۹۷

۳۵۳

مجله حقوقی دادگستری۹۹

مجله

پاییز ۱۳۹۶

سال انتشار ۱۳۹۷

۳۵۴

تحقیقات قضایی حقوق خصوصی شماره ۱۰

کتاب

۱۳۹۷

۳۵۵

تحقیقات قضایی حقوق عمومی شماره ۱۲

کتاب

۱۳۹۷

۳۵۶

تحقیقات قضایی نظام قضایی شماره ۱۳

کتاب

۱۳۹۷

۳۵۷

تحقیقات قضایی محاکم شماره ۱۴

کتاب

۱۳۹۷

۳۵۸

مجله حقوقی دادگستری ۱۰۰

مجله

زمستان ۱۳۹۶

سال انتشار ۱۳۹۷

۳۵۹

فصلنامه مطالعات آرای قضایی شماره ۱۵

مجله

تابستان ۱۳۹۵

سال انتشار ۱۳۹۷

۳۶۰

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا

کتاب

۱۳۹۷

۳۶۱

مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی

کتاب، ویراست دوم

۱۳۹۷

۳۶۲

راهکارهای ارتقاء رابطه نخبگان و دستگاه قضایی با تاکید بر شغل قضاوت

کتاب

۱۳۹۷

۳۶۳

صلاحیت و ساز و کار اعمال پالایش در فضای مجازی با مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، امریکا و چین

کتاب

۱۳۹۷

۳۶۴

صیانت از اصل ۲۴ قانون اساسی

گزارش نشست علمی

۱۳۹۷

۳۶۵

فصلنامه مطالعات آرای قضایی مجله رأی ۱۶

مجله

پاییز ۱۳۹۵ سال انتشار ۱۳۹۷

۳۶۶

اخلاق حرفه ای در نظام قضایی ایران

کتاب

۱۳۹۷

۳۶۷

اصلاحات قضایی با رویکرد بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی

کتاب

۱۳۹۷

۳۶۸

گفتارهایی در استقلال قضایی ۱ ـ مقدمه و مبانی

کتاب

۱۳۹۷

۳۶۹

منتخب رخدادهای دادگستری در جهان ۳

کتاب

۱۳۹۷

۳۷۰

امکان سنجی الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی با تاکید بر دعاوی اداری

گزارش نشست علمی

۱۳۹۷

۳۷۱

ویژگی‌های اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی ( از حیث تاثیر آن در طراحی نظام خاص استخدامی )

گزارش پژوهشی

۱۳۹۷

۳۷۲

شاخص‌های حقوقی نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین

گزارش نشست علمی

۱۳۹۷

۳۷۳

مجازات‌های بدنی از منظر فقه شیعه و حقوق بین‌الملل

گزارش نشست علمی

۱۳۹۷

۳۷۴

جایگاه و صلاحیت نهاد دادستانی در نظم حقوقی ایران از منظر حقوق عمومی با نگاه ویژه به وظیفه احیای حقوق عامه

کتاب

۱۳۹۷

۳۷۵

ارزیابی نظام قضایی اروپا

کتاب

۱۳۹۷

۳۷۶

لایحه اداری ( اصول و قواعد حاکم بر نظام اداری کشور ضرورت‌ها، مولفه‌ها و وظایف دستگاه‌های دولتی در تهیه آن )

کتاب

۱۳۹۷

۳۷۷

بررسی حقوق و دستمزد پرداختی به قضات در ایران و کشورهای منتخب

گزارش

۱۳۹۷

۳۷۸

گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه

کتاب

۱۳۹۷

۳۷۹

شاخص‌های دادرسی عادلانه در رویه مراجع نظارتی حقوق بشر

گزارش پژوهشی

۱۳۹۷

۳۸۰

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید

نشست نقد رأی

۱۳۹۷

۳۸۱

آشنایی با نظام قضایی سوئد

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۲

آشنایی با نظام قضایی ژاپن

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۳

مروری بر مفهوم شم قضایی

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۴

درجه بندی مجازات‌های تعزیری (چالش‌ها و راهکارها )

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۵

مطالعه تطبیقی نظارت بر رفتار و عملکرد قضات

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۶

مجله حقوقی دادگستری شماره ۱۰۱

مجله

بهار ۱۳۹۷

۳۸۷

تحلیل گفتمان وب سایت‌های خبری فارسی زبان بیگانه

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۸

اجرا و تفسیر قواعد بین‌المللی در محاکم ملی

کتاب

۱۳۹۷

۳۸۹

دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی

کتاب

۱۳۹۷

۳۹۰

معیارهای شناسایی شرکت‌های دولتی

کتاب

۱۳۹۷

۳۹۱

آرای وحدت رویه شکلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مجموعه ارای قضائی

۱۳۹۷

۳۹۲

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور کیفری مهر آبان آذر ۱۳۹۳

مجموعه ارای قضائی

۱۳۹۷

۳۹۳

مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران کیفری مهر آبان آذر ۱۳۹۳

مجموعه ارای قضائی

۱۳۹۷

۳۹۴

بررسی ابزارهای مبارزه با فساد در بخش قضایی

گزارش پژوهشی

۱۳۹۷

۳۹۵

فصلنامه مطالعات آرای قضایی، مجله رأی شماره ۱۷

مجله

زمستان ۱۳۹۵

سال انتشار ۱۳۹۷

۳۹۶

آموزش دادستان‌ها با نگاهی تطبیقی

کتاب

۱۳۹۷

۳۹۷

مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین‌های حبس در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

کتاب

۱۳۹۷

۳۹۸

ماهیت فرایند قضایی

کتاب

۱۳۹۷

۳۹۹

منتخب رخدادهای دادگستری در جهان ۵

کتاب

۱۳۹۷

۴۰۰

بررسی نقش قوه قضاییه در پیشبرد سیاست‌های دولت رفاه در اروپا

کتاب

۱۳۹۷

۴۰۱

مجله حقوقی شماره ۱۰۲

مجله

تابستان ۱۳۹۷

۴۰۲

فصلنامه آرای قضایی شماره ۱۸

مجله

بهار ۱۳۹۶

سال انتشار ۱۳۹۷

۴۰۳

ابلاغ اوراق قضایی خارج از کشور، چالش‌ها و راهکارها

گزارش نشست علمی

۱۳۹۸

۴۰۴

راهکارهای حقوقی ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد (براساس گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب و کار بانک جهانی)

کتاب

۱۳۹۸

۴۰۵

بررسی امکان توسل به نظارت قضایی بر مصوبات مراجع قانون‌گذار غیر از مجلس

کتاب

۱۳۹۸

پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگاه قوه قضاییه با موافقت ریاست محترم وقت قوه قضاییه، توانست موافقت اصولی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را بموجب مجوز شماره ۱۲۸۵۲۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ آن وزارت رسما اخذ نماید.

این موضوع سبب شد تا پژوهشگاه بطور رسمی به عنوان پژوهشکده ای مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شناسایی شده و بر مبنای قانون فعالیت در بستر رسمی قوانین و مقررات عمومی مرتبط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را بیابد.

پژوهشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی در قوه قضاییه می تواند فقدان نیروی متخصص آشنا به مسائل قضایی را جبران نموده و با آموزش و پرورش پژوهشگران حرفه ای و متخصص در امر قضا، موضوعات قضایی با دقت و واقع بینی بیشتری مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا چالش جدی که همواره به لحاظ دوری مراکز دانشگاهی و علمی در تمامی نهادها از مسایل اجرایی وجود دارد، که از جمله در دانشگاه علوم قضایی به چشم می‌خورد حل شده و امکان ارائه برنامه‌های علمی ـ کاربردی در داخل قوه قضاییه فراهم شود.

پژوهشگاه بر اساس اساسنامه موجود تمامی بخشها و معاونت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته را تحت پوشش قرارداده و همه این مصادیق می توانند از نتایج فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه بهره مند شوند.

پژوهشگاه به عنوان یگانه مرکز پژوهشی قوه قضاییه که دارای مجوز رسمی فعالیت پژوهشی از وزارت علوم است امکان جذب عضو هیات علمی رسمی پژوهشی را یافت. این موضوع سبب خواهد شد پژوهشگاه بتواند در شرایطی کاملا رقابتی، نخبگان را جذب قوه نماید . بدیهی است حضور نخبگان علمی در پژوهشگاه و استفاده بهینه از آنها در بررسی و رفع چالش‌های قوه قضاییه امکانی بسیار قابل تامل است و این موضوع میتواند در سرمایه گذاری قوه قضاییه در تأمین منابع انسانی لازم بسیار مهم تلقی شده و موضع پژوهشگاه را در فضای رقابتی تقویت نماید.

وجود پژوهشگاه این امکان را فراهم آورده است تا قوه قضاییه بهتر بتواند با آینده پژوهی و سیاست‌گذاری خطوط حرکت آتی خود را جهت استحکام قوه و استقلال قضایی ترسیم نموده و با دست پر تری در مواجهه با سایر دستگاه‌های اجرایی و خصوصا دولت اقدام نماید.

بر همین اساس جذب اعضای هیات علمی در چارچوب قوانین و مقررات کشور در قالب فراخوان رسمی انجام و بر اساس شرایط لازم علمی و پژوهشی با مصاحبه علمی و تخصصی و گزینش عمومی کشور انجام شد که هم اکنون شرایط آن در قالب پیمانی و یا طرح خدمت سربازی فراهم و اقدامات لازم انجام شده است.

همچنین ذکر این مطلب راجع به نقش پژوهشگاه ضروری است که در راستای همکاری علمی
مشترک با سایر نهادها و مراکز علمی ـ پژوهشی امکانی فراهم خواهد شد تا اجرای پروژه‌های مشترک مورد نیاز میسر شود و این موضوع باعث خواهد شد تا در موارد مورد نظر از جمله علل دعاوی متعدد له یا علت دولت ودستگاه‌های اجرایی و … و همچنین مسایل خاص دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری و پرونده‌های متعدد آن بتوان از ظرفیت‌های داخل مجموعه دولت نیز استفاده نمود و از این طریق بتوان به کاهش این نوع دعاوی کمک نمود واصلاحاتی را در این باره حتی از طرف دولت ساماندهی کرد تا منافع آن بطور مشترک متوجه قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی شود . بدیهی است وجود پژوهشگاه رسمی برای قوه قضاییه امکانی است در کنار سایر قوا تا موجبات همکاری‌های علمی ـ پژوهشی فیمابین فراهم شده و بستری است برای ایجاد تعاملات در سطح قوای سه گانه که می‌تواند در کلان به نفع کل کشور و نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سیاسی کشور باشد.

* برنامه چهارم توسعه قضایی، مصوب ۲۰/۳/۹۶ ـ ۱۰۰/۱۱۲۵۸/۹۰۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه

* برنامه چهارم توسعه قضایی، مصوب ۲۰/۳/۹۶ ـ ۱۰۰/۱۱۲۵۸/۹۰۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه

* ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی: ۲۱۱۳۱ ـ ۳/۷/۱۳۹۶ (۹۸۵)