وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR