وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

ماده 1

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول – اصطلاحات

ماده 1

اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح آتی است:

الف ـ قانون: قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.

ب ـ رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری.

ج ـ معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی.

د ـ هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.

ه ـ هیات یا هیات‌های تخصصی: هیات یا هیات‌های تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.

و ـ مدیرکل یا اداره کل هیات‌ها: مدیرکل یا اداره کل هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.

ز ـ مدیرکل یا اداره کل هیات عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری.