وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

بخش اول‌ – قسمتهای مختلف ساختمان‌

فصل اول‌ – قسمتهای اختصاصی‌

ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌ یافته باشد.