وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

بخش اول‌ – قسمتهای مختلف ساختمان‌

فصل اول‌ – قسمتهای اختصاصی‌

ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌ یافته باشد.