وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری نام حجت اله نام خانوادگی کریمیان تلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳ تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸ تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹ وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

وکیل تخلیه ملک بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نمیگردد، چنانکه کسی بتصور آنکه اتومبیلی که پدرش سوار میشده متعلق بپدرش بوده و اکنون که مرده است، جزء ترکه و متعلق باو است، سوار آن بشود و حال آنکه پدرش اتومبیل را عاریه گرفته بوده است و یا آنکه کسی از مالک اتومبیلی اجازه میگیرد که اتومبیل او را از گاراژ عمومی بردارد و سوار شود، چون بگاراژ میرود اشتباهاً اتومبیل دی...

وکیل ترک نفقه در عقد نکاح شرط وکالت برای زن بشود که پس از تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه او بتواند خود را طلاق دهد. این امر را مادۀ «1119» ق. م تذکر میدهد. ماده «1119» ق. م: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نمای...

وکیل تصرف عدوانی چنانچه مستأجر بتواند مزاحمت شخص ثالث را رفع بنماید، حق فسخ اجاره را نخواهد داشت، زیرا چنانکه گذشت طبق اصلی که قانون مدنی از آن پیروی نموده است، خیار فسخ برای جلوگیری از ضرریست که در اثر بقاء عقد متوجه میگردد و با امکان رفع ضرر مزاحمت شخص ثالث در صورت بقاء عقد اجاره، موجبی برای فسخ آن نخواهد بود.   با اجتماع شرائط چهارگانه، مستأجر میتواند عقد اجاره را فسخ ...

وکیل ثبت احوال چنانکه ماده «1» آئین‌نامه تعریف مینماید: «سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال بثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است. نمایندۀ ثبت احوال کارمندی است که از طرف ادارۀ ثبت احوال رسماً برای ثبت وقایع چهارگانه در دفاتر رسمی انتخاب میشود». اسناد سجلی بر دو دسته‌اند: دفاتر، شناسنامه. دفاتر سجل احوال دفاتر سجل احوال عبارت از دفاتری است که احوال شخصیه...

وکیل حضانت فرزند الف- نگاهداری طفل نگاهداری طفل عبارت از بکار بردن وسائل لازمه برای بقاء و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل میباشد، مانند دادن خوراک، پوشانیدن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن طفل بوسیلۀ شستشو، گذاردن در تخت خواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستاری لازم. در هر سنی صغیر یک نوع نگ...

جستجوی بهترین وکیل خانواده ایران بسیاری از ما هر روز شاهد وقایع ناخوشایندی در زندگی روزمره هستیم که هیچگاه فکر نمی کنیم برای ما نیز اتفاق بیافتد. متأسفانه در بعضی خانواده ها به دلیل سوء رفتار زوج و یا ناسازگاری زوجه شرایط بسیار بر خانواده دشوار می شود و دیگر هیچ امیدی برای ادامه زندگی مشترک زوجین باقی نمی ماند. جستجوی بهترین وکیل خانواده ایران: در این هنگام معمولاً چون زوجین مراحل قانون...

وکیل خلع ید و تخلیه ملک وکیل خلع ید مستأجر بدو عنوان متصرف عین مستأجره میباشد: یکی بعنوان استقلالی و اصالت که مالکیت او نسبت بمنافع مدت اجاره است و دیگری بعنوان امانت و نمایندگی از طرف مالک. در صورتی که شخص ثالث بعنوان دعوی حق نسبت بعین یا منافع بخواهد عین مستأجره را از دست مستأجر خارج بنماید، چنانکه بدعوی مالکیت عین یا منفعت و یا داشتن حق انتفاع و امثال آن، خلع ید از عین مستأجره را بخ...

وکیل روابط موجر و مستاجر یافتن جستجوی بهترین وکیل موجر و مستأجر ایران 1- مستأجر باید طبق شق سوم مادۀ «490» ق. م: «مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد». بنابراین هرگاه کسی خانۀ را برای یک سال بمبلغ چهل هزار ریال اجاره کند و طرفین قراری برای پرداخت مال الاجاره نگذارند، مستأجر باید بلافاصله پس از عقد تمامی آن را بموجر بپ...

وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام به موجب ماده ۵۰۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال محکوم می گردد.» همان طور که ملاحظه می شود، این ماده هرگونه همکاری (اعم از سیاسی، نظامی، تبلیغی و غیره) با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران را، در صورت عدم صدق عنوان...