وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگسترینام حجت الهنام خانوادگی کریمیانتلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

[nextpage title="فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی - بهترین وکیل ملکی تهران"] اشارهمعاملۀ فضولی معامله‌ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی بدون سمت معاملۀ میکند فضول، و کسی که طرف معاملۀ میباشد اصیل و دیگری را غیر گویند.معاملۀ فضولی از نظر تحلیل حقوقیمعاملۀ که بوسیلۀ وکیل واقع میشود نتیجۀ دو رابطۀ حقوقی است، یکی رابطۀ...

[nextpage title="کلیاتی دربارۀ حقوق مدنی - بهترین وکیل ایران"] اشاره - بهترین وکیل تهران بسم الله الرحمن الرحیمروابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه بآنها بنظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیدۀ اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد بآن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم ...