سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

[nextpage title="فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی - بهترین وکیل ملکی تهران"] اشاره معاملۀ فضولی معامله‌ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی بدون سمت معاملۀ میکند فضول، و کسی که طرف معاملۀ میباشد اصیل و دیگری را غیر گویند. معاملۀ فضولی از نظر تحلیل حقوقی معاملۀ که بوسیلۀ وکیل واقع میشود نتیجۀ دو رابطۀ حقوقی است، یکی رابطۀ...

[nextpage title="کلیاتی دربارۀ حقوق مدنی - بهترین وکیل ایران"] اشاره - بهترین وکیل تهران بسم الله الرحمن الرحیم روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه بآنها بنظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیدۀ اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد بآن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم ...