وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

[nextpage title="ماده 1 قانون بیمه بیکاری"] کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند: ۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی. ۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری. ۳ - اتباع خارجی. [nextpage title="ماده 2 قانون بیمه بیکاری"] بیکار از نظر این قان...

[nextpage title="ماده 1"] وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت ...

[nextpage title="ماده 1"] وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. [nextpage title="ماده 2"] وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است: الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه...

ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرائط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷/۴/۳ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید: ۱- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصرا در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران...

[nextpage title="ماده 1"] اصطلاحات استفاده‏ شده در این آیین‏‌نامه، در معانی مشروح مندرج در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌‏های سیاسی که در این آیین‏‌نامه به‏ اختصار «قانون» نامیده می‏‌شود، به ‏کار می‏روند و واژه­‌های «کمیسیون» و «احزاب»، به ترتیب ناظر به کمیسیون موضوع ماده (۱۰) و احزاب موضوع ماده (۱۳) قانون است. [nextpage title="ماده 2"] فعالیت سیاسی موضوع بند (الف) ماده (۱۳) قانون، ش...

‌ماده واحده کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ‌تبصره ۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کار...

[nextpage title="ماده 1"] در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان‌ها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است. ماده 1 واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد: الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماد...

[nextpage title="ماده 1"] محور اساس حمایتها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه ها و موجبات عادی سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع ماده ۲ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود. [nextpage title="ماده 2"] کودکان بی‌سرپرست مشمول قانون با هماهنگی نیروی انتظامی یا...

[nextpage title="ماده 1"] هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره ۱/۱۱۰۲/۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۹ وزارت کشور و به استناد تبصره (۲) اصلاحی ماده (۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 کلیه مراکز درمانی، بیمارستانها و زایشگاههای دولتی و غیر دولتی مکلفند فهرست مشخصات نوزدان متول...

[nextpage title="ماده 1"] در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ و اصلاحات بعدی، «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین‌نامه به اختصار «هیات» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید. تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این ...