سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

رأی شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری درخصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان و تأیید رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری با عنوان تابع قانون کار دانستن کسانی که به این کار اشتغال دارند   شماره هـ/۹۸۷/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱   بسمه تعالی ...

رأی شماره۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور   شماره هـ/۴۷۸/۹۵                                                                        ۱۳۹۶/۸/۳۰   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   با سلام   یک نسخه از رأی هیأت عموم...

رأی شماره ۶۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه ایثارگران و تأیید رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری   شماره هـ/۹۹۲/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱   بسمه تعالی   ج...

رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران   شماره هـ/۱۴۸۲/۹۵                                                                      ۱۳۹۶/۸/۳۰   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی  ...

رأی شماره‌های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب ۱۹ و ۳۹ با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است   شماره هـ/۷۳۹/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۸/۳۰ ...

 رأی شماره۶۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها   شماره هـ/۴۳/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   با سلام   یک نسخه از رأی ...

رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی   شماره هـ/۵۹۳/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   با سلام   یک ن...

 رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور   شماره هـ/۹۸۳/۹۵                                                                       ۱۳۹۶/۸/۳۰   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   با سلام   ...

 رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی   شماره هـ/۵۶۰/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   با سلام   ...

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۲۹/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱/۹۴/۴/ش ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی   شماره هـ/۵۳۲/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱   بسمه تعالی   جناب آقای جاسبی   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلا...