سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره جدید   شماره۳۳۱۲/۱/۱۱۲/۸۹۱                                                                  ۱۳۹۶/۸/۱   مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره به موجب مصوبات مورخه ۱۳۹۶/۷/۶ جلسه دوم هیأت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اعضای هیأت مدیره جدید به شرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند.   خواهشمند...

آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان   شماره۳۳۱۳/۴۵۸/۳۶۷                                                                     ۱۳۹۸/۵/۶   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر بند «د» ماده۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، یک نسخه از «آیین‌نامه نحوه ادار...

دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م   شماره ۳۶۱۷/۱۰۴۰/۱۷۳                                                                ۱۳۹۸/۱/۲۴   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   به پیوست یک نسخه از «دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی نیروهای مسلح (آزمون ارزیابی شخصیت و رفتار در طول مدت دوره آموزش)» ‌ ] موضوع ...

آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس   شماره۳۳۱۳/۱/۴۴۴/۸۶۹                                                                ۱۳۹۷/۱۰/۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر بند «ل» ماده۹ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، یک نسخه از «آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ...

آیین‌نامه حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دفاع ‌مقدس   شماره۳۳۱۳/۱/۴۷۷/۸۷۰                                                                ۱۳۹۷/۱۰/۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر بندهای «الف»، «هـ» و «ز» ماده۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا «مدظله‌العالی»، یک نسخه از «آیین‌نامه حفظ و نگهداری اسناد ...

آیین‌نامه اجرایی شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان‌ها   شماره۳۳۱۳/۱/۴۵۷/۸۷۱                                                                ۱۳۹۷/۱۰/۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر تبصره۱ ماده۱۱ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، یک نسخه از «آیین‌نامه اجرایی شورای...

آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس   شماره۳۳۱۳/۱/۴۰۲/۸۷۲                                                                ۱۳۹۷/۱۰/۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر تبصره ذیل ماده۸ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا «مدظله‌العالی»، یک نسخه از «آیین‌نامه داخلی شورای هم...

آیین‌نامه «اداره، حفظ، نگهداری و بهره‌برداری یادمان‌های عمومی شهدای گمنام دفاع ‌مقدس کشور»   شماره۳۳۱۳/۱/۴۷۵/۸۷۳                                                                ۱۳۹۷/۱۰/۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر بندهای «ج» و «ک» ماده۹ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا «مدظله‌العالی»، یک نسخه ...

آیین‌نامه حفظ، نگهداری و ثبت آثار ملّی دفاع ‌مقدس و ‌تملک اراضی، اماکن و آثار فیزیکی مرتبط   شماره۳۳۱۳/۱/۴۵۳/۸۷۴                                                                ۱۳۹۷/۱۰/۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   برابر بند «م» ماده۹ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا «مدظله‌العالی»، یک نسخه از «آیین‌...

آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی و بند(پ) ماده۱۰۶ و ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور   شماره۱۶۰۱۱/۱/۱۰۴۵                                                                     ۱۳۹۷/۸/۲   جناب آقای دکتر مجید اکبرپور   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   به پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی و بند (پ) ماده ۱۰۶ و ماد...