وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی   شماره۱۲۹۹۸۸                                                                            ۱۳۹۸/۳/۱۸   جناب آقای دکتر اکبرپور   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   به پیوست ابلاغیه‌های شماره۸۳۱۹۱ مورخ۱۳۹۸/۲/۲۳ و شماره۱۲۴۶۱۷ مورخ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت امنا...

مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی   شماره۲۰۴۸۱۸                                                                            ۱۳۹۷/۴/۳۰   جناب آقای دکتر اکبرپور   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   به پیوست ابلاغیه شماره ۲۰۰۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ موضوع مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه م...

مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ هیأت امنای صندوق توسعه ملی   شماره۱۴۷۳۵۳                                                                            ۱۳۹۷/۳/۳۰   جناب آقای دکتر اکبرپور   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   به پیوست ابلاغیه شماره ۱۶۶۸۶۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد ...

مصوبات جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی   شماره۱۴۷۳۶۹                                                                            ۱۳۹۷/۳/۳۰   جناب آقای دکتر اکبرپور   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   به پیوست ابلاغیه شماره ۱۳۴۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شو...

مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۶ شماره۱۲۸۴۱۰۹                                                                          ۱۳۹۶/۴/۲۷ جناب آقای جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ابلاغیه شماره۱۲۵۴۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌گرد...

اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱) مصوبه جلسه ۱/۸/۱۳۹۵ صندوق توسعه ملی شماره۹۶۴۹۹۰                                                                          ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱) مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱ صندوق توسعه ملی جناب آقای جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام؛ به پیوست ابلاغیه شماره ۹۵۸۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دبیر محترم هیأت ام...