وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی  شماره۱۲۹۹۸۸                                                                            ۱۳۹۸/۳/۱۸ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ابلاغیه‌های شماره۸۳۱۹۱ مورخ۱۳۹۸/۲/۲۳ و شماره۱۲۴۶۱۷ مورخ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت امنا...

مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی  شماره۲۰۴۸۱۸                                                                            ۱۳۹۷/۴/۳۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ابلاغیه شماره ۲۰۰۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ موضوع مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه م...

مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ هیأت امنای صندوق توسعه ملی  شماره۱۴۷۳۵۳                                                                            ۱۳۹۷/۳/۳۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ابلاغیه شماره ۱۶۶۸۶۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد ...

مصوبات جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی  شماره۱۴۷۳۶۹                                                                            ۱۳۹۷/۳/۳۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ابلاغیه شماره ۱۳۴۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شو...

مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۶ شماره۱۲۸۴۱۰۹                                                                          ۱۳۹۶/۴/۲۷جناب آقای جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه پیوست ابلاغیه شماره۱۲۵۴۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌گرد...

اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱) مصوبه جلسه ۱/۸/۱۳۹۵ صندوق توسعه ملی شماره۹۶۴۹۹۰                                                                          ۱۳۹۵/۱۰/۲۷اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱) مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱ صندوق توسعه ملیجناب آقای جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احترام؛به پیوست ابلاغیه شماره ۹۵۸۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دبیر محترم هیأت ام...