سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن   شماره۵۳۶۲۰/۱۰۱۳۱۷                                                                 ۱۳۹۶/۸/۱۵   اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وز...

 اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها   شماره۵۴۰۷۶/۹۷۵۹۴                                                                     ۱۳۹۶/۸/۸   اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی   وزارت جهادکشاورزی &n...

اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور   شماره۵۵۱۶۴/۸۲۱۳۷                                                                     ۱۳۹۸/۷/۲   اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰)  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، مع...

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور       شماره۸۳۰۰۴/ت۵۶۹۶۵هـ                                                               ۱۳۹۸/۷/۳   سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا...

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/۵۶۰۳۹هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸   شماره۵۶۰۳۹/۵۲۶۲۶                                                                      ۱۳۹۸/۵/۱   اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۶۰۳۹/۵۰۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   نظر به اینکه در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ عبارت «و عبارت «و سایر خریدهای گرو...

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت های سهامی برق منطقه ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران   شماره۳۶۶۴۱/ت۵۶۳۷۶هـ                                                            ۱۳۹۸/۳/۳۰   اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه­ای  و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران وزارت نیرو   وزارت امور اقتصادی و دارایی   هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۷...

اصلاح تصویب نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱/۴/۱۳۹۸   شماره۵۵۷۱۳/۳۸۳۳۰                                                                     ۱۳۹۸/۴/۳   اصلاح تصویب­نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان   وزارت دادگستری ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاو...

 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی – جلسه ۳۱۱

 

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی – جلسه ۳۱۱

 

 

 

 

 

 

 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی – جلسه ۳۱۱
شماره ۲۱۶۱۴
شماره ویژه نامه: ۳۱۱
سال هفتاد و پنج
تاریخ: چهارشنبه،۸ خرداد ۱۳۹۸

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸   شماره۵۵۷۰۴/۲۵۱۰۳                                                                     ۱۳۹۸/۳/۲   اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   نظر به اینکه در تبصره الحاقی به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشو...

اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور   شماره۵۶۴۶۱/۲۵۱۰۱                                                                     ۱۳۹۸/۳/۲   اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور سازمان برنامه و بودجه کشور   نظر به اینکـه در ماده (۴۵) ضوابط اجـرایی قانون بودجـه سـال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ع...