وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور  شماره۲۰۰/۱۴۸۰                                                                          ۱۳۹۸/۷/۷ جناب آقای دکتر مجید اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات چهارمین جلسه کارگروه...

مصوبات جلسه پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور  شماره۲۰۰/۱۵۰۹                                                                         ۱۳۹۸/۷/۱۷ جناب آقای دکتر مجید اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام، در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات پنجمین جلس...

مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور  شماره۲۰۰/۱۳۹۰                                                                           ۱۳۹۸/۵/۸ جناب آقای دکتر مجید اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دومین جلسه کارگروه ت...

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی  شماره۲۰۰/۱۲۶۲                                                                         ۱۳۹۸/۲/۳۶ درج مصوبات اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکیجناب آقای دکتر مجید اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴٭ شورای عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترون...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام‌مند فناوری اطلاعات در کشور»  شماره۱/۱۰۴۵۱                                                                             ۱۳۹۷/۲/۴ کلیه دستگاه‌های اجرایی با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیا...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران»  شماره۱/۱۰۴۷۲                                                                             ۱۳۹۷/۲/۴ کلیه دستگاه‌های اجرایی با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطل...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework)»  شماره۲۰۰/۱۰۳۴                                                                         ۱۳۹۷/۱/۲۷ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) شورای اجرا...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان»  شماره۲۰۰/۱۰۲۳                                                                         ۱۳۹۷/۱/۲۷ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۹۴ هیأت محت...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه»  شماره۱/۱۰۴۴۵                                                                             ۱۳۹۷/۲/۴ کلیه دستگاه‌های اجرایی با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنام...