سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور   شماره۲۰۰/۱۴۸۰                                                                          ۱۳۹۸/۷/۷   جناب آقای دکتر مجید اکبرپور   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات چهارمین جلسه کارگروه...

مصوبات جلسه پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور   شماره۲۰۰/۱۵۰۹                                                                         ۱۳۹۸/۷/۱۷   جناب آقای دکتر مجید اکبرپور   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   با احترام، در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات پنجمین جلس...

مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور   شماره۲۰۰/۱۳۹۰                                                                           ۱۳۹۸/۵/۸   جناب آقای دکتر مجید اکبرپور   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دومین جلسه کارگروه ت...

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی   شماره۲۰۰/۱۲۶۲                                                                         ۱۳۹۸/۲/۳۶   درج مصوبات اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جناب آقای دکتر مجید اکبرپور   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   در اجرای مصوبه جلسه ۵۴٭ شورای عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترون...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام‌مند فناوری اطلاعات در کشور»   شماره۱/۱۰۴۵۱                                                                             ۱۳۹۷/۲/۴   کلیه دستگاه‌های اجرایی   با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیا...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران»   شماره۱/۱۰۴۷۲                                                                             ۱۳۹۷/۲/۴   کلیه دستگاه‌های اجرایی   با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطل...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework)»   شماره۲۰۰/۱۰۳۴                                                                         ۱۳۹۷/۱/۲۷   مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳)   شورای اجرا...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان»   شماره۲۰۰/۱۰۲۳                                                                         ۱۳۹۷/۱/۲۷   مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴)   در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۹۴ هیأت محت...

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه»   شماره۱/۱۰۴۴۵                                                                             ۱۳۹۷/۲/۴   کلیه دستگاه‌های اجرایی   با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنام...