وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره۵۷۵۲۷                                                                       ۱۳۹۱/۳/۳۱جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوردستورالعمل اجرایی ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای محترم شورای دستگاه‌های نظارتی به موافقت سران محترم قوا رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ از ...