سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مصوبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شماره۵۸۹/ الف . م .ف                                                                     ۱۳۹۶/۵/۳ جناب آقای محمدسینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نامه چهارمین صورتجلسه هیأت‌مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به چاپ آگهی روزنامه دستورات لازم را مبذول فرمائید. رئیس انجمن آثار و مف...

مصوبه هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شماره۳۶۹/الف.م.ف                                                                       ۱۳۹۶/۳/۳۱ جناب آقای محمدسینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نامه مصوبه هیأت امناء و صورتجلسه هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به چاپ آگهی روزنامه دستورات لازم را مبذول فرمائید. ...