وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصوبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شماره۵۸۹/ الف . م .ف                                                                     ۱۳۹۶/۵/۳جناب آقای محمدسینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه پیوست نامه چهارمین صورتجلسه هیأت‌مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به چاپ آگهی روزنامه دستورات لازم را مبذول فرمائید.رئیس انجمن آثار و مف...

مصوبه هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شماره۳۶۹/الف.م.ف                                                                       ۱۳۹۶/۳/۳۱جناب آقای محمدسینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه پیوست نامه مصوبه هیأت امناء و صورتجلسه هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به چاپ آگهی روزنامه دستورات لازم را مبذول فرمائید. ...