وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان شماره۴۸۷۶/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۲/۸مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتاناستاندار محترم تهرانشهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهرانشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ...