وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی شماره۹۶/۹۷۰۶/دش                                                                     ۱۳۹۶/۶/۱۴سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی(مصوب جلسه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وز...

سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری شماره۱۲۲۶۷                                                                                ۱۳۹۶/۶/۴جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه پیوست تصویر شماره ۹۶/۸۴۰۵/د ش مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص «سیاستها و ضوابط ارتقاء مشا...

اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی شماره۹۵/۱۶۰۷۷/دش                                                                   ۱۳۹۵/۹/۲۰اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی(مصوب جلسه ۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوروزارت اقتصاد و داراییبه پیوست مصوبه «اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ...

 پیش‌نویس طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن شماره۹۵/۶۰۲۷/دش                                                                       ۱۳۹۵/۴/۱سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایراناحتراماً مصوبه جلسه ۲۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵، مبنی بر اجرای طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن کریم با محوریت سازمان صدا و سیما و مشارکت سایر دستگاه­های مرتبط و ارائه گزارش به این شورا، ابل...

طرح ملی حفظ قرآن کریم شماره۹۵/۶۰۲۸/دش                                                                      ۱۳۹۵/۴/۱وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسازمان صدا و سیما ـ سازمان اوقاف و امور خیریهسازمان تبلیغات اسلامیستاد کل نیروهای مسلح کشوردستگاه­های دولتی، عمومی و نهادهای مردمی کشوراحتراماً به پیوست «طرح ملی حفظ قرآن کریم» که در ج...