سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی شماره۹۶/۹۷۰۶/دش                                                                     ۱۳۹۶/۶/۱۴ سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی (مصوب جلسه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وز...

سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری شماره۱۲۲۶۷                                                                                ۱۳۹۶/۶/۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر شماره ۹۶/۸۴۰۵/د ش مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص «سیاستها و ضوابط ارتقاء مشا...

اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی شماره۹۵/۱۶۰۷۷/دش                                                                   ۱۳۹۵/۹/۲۰ اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه ۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت اقتصاد و دارایی به پیوست مصوبه «اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ...

 پیش‌نویس طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن شماره۹۵/۶۰۲۷/دش                                                                       ۱۳۹۵/۴/۱ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران احتراماً مصوبه جلسه ۲۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵، مبنی بر اجرای طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن کریم با محوریت سازمان صدا و سیما و مشارکت سایر دستگاه­های مرتبط و ارائه گزارش به این شورا، ابل...

طرح ملی حفظ قرآن کریم شماره۹۵/۶۰۲۸/دش                                                                      ۱۳۹۵/۴/۱ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان صدا و سیما ـ سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان تبلیغات اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح کشور دستگاه­های دولتی، عمومی و نهادهای مردمی کشور احتراماً به پیوست «طرح ملی حفظ قرآن کریم» که در ج...