وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۷۷ شورای عالی تاریخ ۷/۶/۱۳۸۱ در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی شماره۱۲۰/۳۹۵۴۷                                                                       ۱۳۹۱/۷/۲۹ وزارت آموزش و پرورش به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱...

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی شماره۱۲۰/۳۹۵۴۸                                                                       ۱۳۹۱/۷/۲۹ وزارت آموزش و پرورش به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ با موضوع «اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره...