سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مصوبه شماره ۳۸۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه منصورآباد به عنوان قرق اختصاصی در استان کرمان شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ریاست محترم روزنامه رسمی کشور سلام علیکم احتراماً، به پیوست ۵ نسخه آگهی ایفاد می‌گردد. با عنایت به ضرورت و نیاز مبرم این سازمان به نسخه‌های روزنامه رسمی و همچنین به دلیل اهمیت ابعا...

مصوبه شماره ۳۸۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه جاشلوبار به عنوان قرق اختصاصی در استان سمنان شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مصوبه شماره ۳۸۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه جاشلوبار به عنوان قرق اختصاصی در استان سمنان شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه جاشلوبار در محدوده ...

مصوبه شماره ۳۸۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه علی‌آباد چهل‌گزی به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مصوبه شماره ۳۸۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه علی‌آباد چهل‌گزی به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه علی‌آبا...

مصوبه شماره ۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه دربید به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مصوبه شماره ۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه دربید به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه دربید در محدوده شهرستان بافق ...

مصوبه شماره ۳۹۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه روباز به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مصوبه شماره ۳۹۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه روباز به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه روباز در محدوده شهرستان مهریز...

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی ماده۱ـ به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ هیأت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصا...