وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

مصوبه شماره ۳۸۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه منصورآباد به عنوان قرق اختصاصی در استان کرمان شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ریاست محترم روزنامه رسمی کشورسلام علیکماحتراماً، به پیوست ۵ نسخه آگهی ایفاد می‌گردد. با عنایت به ضرورت و نیاز مبرم این سازمان به نسخه‌های روزنامه رسمی و همچنین به دلیل اهمیت ابعا...

مصوبه شماره ۳۸۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه جاشلوبار به عنوان قرق اختصاصی در استان سمنان شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸مصوبه شماره ۳۸۷ شورای عالی حفاظت محیط زیستبا موضوع: تعیین منطقه جاشلوبار به عنوان قرق اختصاصی در استان سمنانشورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه جاشلوبار در محدوده ...

مصوبه شماره ۳۸۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه علی‌آباد چهل‌گزی به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸مصوبه شماره ۳۸۸ شورای عالی حفاظت محیط زیستبا موضوع: تعیین منطقه علی‌آباد چهل‌گزی به عنوان قرق اختصاصی در استان یزدشورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه علی‌آبا...

مصوبه شماره ۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه دربید به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸مصوبه شماره ۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیستبا موضوع: تعیین منطقه دربید به عنوان قرق اختصاصی در استان یزدشورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه دربید در محدوده شهرستان بافق ...

مصوبه شماره ۳۹۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه روباز به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸مصوبه شماره ۳۹۰ شورای عالی حفاظت محیط زیستبا موضوع: تعیین منطقه روباز به عنوان قرق اختصاصی در استان یزدشورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ منطقه روباز در محدوده شهرستان مهریز...

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی شماره۹۵/۱۰۲۸۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۰/۲۸آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصیماده۱ـ به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ هیأت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصا...