وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۲۷                                                                ۱۳۹۸/۵/۲۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراه...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . معاون قضائی دیوان عالی کشور...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۷ـ۱۳۹۸/۲/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . معاون قضائی دیوان...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴-۲۰/۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۱۵                                                                ۱۳۹۸/۲/۱۴ مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضائی ردیف ۷۹/۹۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد می‌گردد . ابراهیم ابراهی...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۶۳۵                                                               ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۷/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ شود. معاون قضائی دیوان عالی کشور...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۶۳۵                                                               ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ شود. معاون قضائی دیوان عالی کشور...

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود  شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                ۱۳۹۷/۶/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                 ۱۳۹۷/۶/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مق...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع می‌شوند  شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                 ۱۳۹۷/۶/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظ...