سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شماره۹۶/۱۰۰/۲۴۰                                                                     ۱۳۹۶/۱/۲۶ نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ...

نظریه شورای نگهبان در مورد بلااعتبار بودن اصل و اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن توضیح ضروری به آگاهی می‌رساند عطف به نامه شماره ۱۳۹۵/۱۰۲/۲۶۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان از آنجا که اصل اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که به موجب نامه شماره ۱۳۲۰۶۱/ت۴۰۵۹۳هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۴ هیأت محترم دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۱ انتشار یافته مورد ایراد قا...

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید» شماره۹۳/۱۰۲/۴۶۲                                                                   ۱۳۹۳/۲/۲۴ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد:...

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شماره۹۰/۳۰/۴۶۱۸۵                                                                   ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به شماره ۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ م...