وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش شماره۱۲۰/۸۰۲۹۶                                                                        ۱۳۹۶/۱/۳۰جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احترامیک حلقه لوح فشرده، حاوی چهار مصوبه جلسات ۹۳۲ و ۹۴۱ شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع «کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش»، «اساسنامه پژوهش‌سرا‌ها...

اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی موضوع: اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزیمصوبه  نهصد و سی و دومین (۹۳۲) جلسه شورای عالی آموزش و پرورشتاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۷(بررسی شده در جلسات ۸۹۵ ـ ۸۹۶ ـ ۸۹۷ ـ ۸۹۸ ـ ۸۹۹ ـ ۹۰۰ ـ ۹۰۱ و ۹۳۲)مقدمه:با عنایت به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادها و ارتقای شایستگی‌های دانش‌آموزان و در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سن...

ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانیدوره اول متوسطهمصوبه نهصد و چهل و یکمین (۹۴۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،تاریخ ۲ /۱۳۹۵/۱۲شورای‌عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد:۱ـ آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی مصوب جلسه ۷۵۰ تاریخ ۱۳۸۶/۴/۲۶ و آیین‌نامه‌آموزشی ...

واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورشمصوبه نهصد و چهل و یکمین (۹۴۱) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲به‌منظور تسریع در بررسی و تصویب مقررات مورد نیاز وزارت آموزش‌ و پرورش، اجازه داده می‌شود موضوع‌های زیر در کمیسیون معین‌ شورای عالی آموزش و پرورش، با دعوت ...

 آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شماره۱۲۰/۷۴۱۸۲                                                                       ۱۳۹۵/۷/۲۸وزارت آموزش و پرورشبه پیوست تصویر مصوبه نهصد و سی و دومین (۹۳۲) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ موضوع «آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه» جهت ابلاغ و اجراء ارسال می‌شود.دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید آیین‌نامه آموزشی دو...

 مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی شماره۱۲۰/۷۴۰۴۹                                                                       ۱۳۹۵/۷/۲۴جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامبا احترام، تعداد یک عدد لوح فشرده حاوی مصوبه شماره ۹۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع «برنا...

تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه شماره۱۲۰/۶۶۷۲۱                                                                       ۱۳۹۴/۱۰/۷تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی(دوره اول متوسطه) پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزانبا نیازهای ویژهمصوبه نهصد و شانزدهمین(۹...

نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی شماره۱۲۰/۶۵۴۵۹                                                                       ۱۳۹۴/۸/۲۶نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدیمصوبه نهصد و پانزدهمین(۹۱۵) جلسه شورای عالی آموزش و پرورشتاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۶با توجه به استقرار دوره دوم متوسطه در نظام جدید آموزشی از سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ (موضوع مصوبه جلسه ۸۵۱ شورای عالی...

آیین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان آیین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزانمصوبه نهصد و بیست و هفتمین (۹۲۷) جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش،تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ (بررسی شده در جلسات ۹۲۶ و ۹۲۷)مقدمه:در راستای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش۱ و  برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران۲ و نظر به اهمیت، ضرورت و نقش راهنمایی و مشاوره تحصیلی در شناسایی و رشد همه جانبه استعدادها، توانایی‌ها و رغبت‌...

ماده واحده سوگند نامه معلمی شماره۱۲۰/۷۰۸۶۴                                                                       ۱۳۹۵/۲/۱۸جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامبا احترام، یک حلقه لوح فشرده حاوی دو مصوبه با شماره‌ ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ موضوع «جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه» و شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰ موضوع «ماده واحده سوگندنامه معل...