وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

الحاق یک تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شماره۴۷۲۷/ص                                                                            ۱۳۹۶/۸/۱ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نظر به الحاق یک تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای مرکزی بن...

اصلاح نصابهای مندرج در ماده۷ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شماره۲۵۴۰۶/ د                                                                           ۱۳۹۶/۶/۱۱اصلاح نصابهای مندرج در ماده۷ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامیجناب آقای مهندس تابشریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامیبا عنایت به ضرورت تسریع در انجام معاملات جاری بنیاد و حسب تبصره۳ ماده۷ آیین‌نامه معام...