سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بافت فرسوده شهر قم   شماره۳۷۱۸۸/۳۰۰                                                                        ۱۳۹۶/۷/۲۶   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران   پیرامون بافت فرسوده شهر قم   استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷، ...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار اراضی ۵۵ هکتاری واقع در شرق محله مرادآباد   شماره۳۶۶۰۶/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۶/۷/۲۴   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار اراضی ۵۵ هکتاری   واقع در شرق...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم   شماره۳۷۲۱۰/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۶/۷/۲۶   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات   طرح تفصیلی شهر قم   استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم   شورای عالی شهرسازی و معماری ایر...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان اراضی تعاونی‌های مسکن در مجاورت پایانه صفه   شماره۱۴۳۳۰/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۹   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان اراضی تعاونی‌های مسکن   در م...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده   شماره۲۳۸۷۸/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۶/۵/۱۸   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران   پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده   استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی &nb...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر سنگان   شماره۸۵۹۰۸/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۸/۶/۱۲   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر سنگان   «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر سنگان، موضوع مصوبه‌ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳شو...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر زارچ   شماره۸۵۹۰۰/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۸/۶/۱۲   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران   پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر زارچ   «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر زارچ، موضوع مصوبه‌ مورخ ۱۳۹۴/...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (تغییرکاربری اراضی ناجی‌آباد)   شماره۸۵۹۰۱/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۸/۶/۱۲   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (تغییرکاربری اراضی ناجی‌آباد)   استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان   شورا...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی تبدیل احمد‌آباد مستوفی به شهر   شماره۹۱۵۲۱/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۸/۶/۲۶   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی تبدیل احمد‌آباد مستوفی به شهر  ...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون   شماره۸۹۰۰۰/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۸/۶/۲۰   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون   استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی   ش...