سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

اصلاح تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصوب ۲۸ آذر ۱۳۹۵ شورای عالی شماره۱/۲۱۷۱۲۱                                                                         ۱۳۹۵/۱۰/۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام پیرو چاپ اساسنامه مصوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شماره ۲۰۷۰۲ سال هفتاد و دوم آن روزنام...

تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شماره۱/۱۷۶۷۹۶                                                                       ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراماً، با توجه به نامه شماره ۱/۲۹۳۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ دفتر مقام معظم رهبری (...