وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

اصلاح تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصوب ۲۸ آذر ۱۳۹۵ شورای عالی شماره۱/۲۱۷۱۲۱                                                                         ۱۳۹۵/۱۰/۴جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامپیرو چاپ اساسنامه مصوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شماره ۲۰۷۰۲ سال هفتاد و دوم آن روزنام...

تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شماره۱/۱۷۶۷۹۶                                                                       ۱۳۹۴/۱۲/۲۶تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیجناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلاماحتراماً، با توجه به نامه شماره ۱/۲۹۳۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ دفتر مقام معظم رهبری (...