وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی   شماره۳۶۱۶/۱۱۱۲/۱                                                                     ۱۳۹۷/۱/۲۲   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   به پیوست یک نسخه از «دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی» که طی گردشکار شماره ۷۸۵۴۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است جهت انتشار در روزنا...