وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی  شماره۳۶۱۶/۱۱۱۲/۱                                                                     ۱۳۹۷/۱/۲۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه از «دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی» که طی گردشکار شماره ۷۸۵۴۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است جهت انتشار در روزنا...