وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

دستورالعمل اجرایی مواد۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی  شماره۹۹۷ـ۹۷ـ۱۰ـ ص                                                                 ۱۳۹۷/۹/۱۷ جناب آقای دکتر مجید اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصمیم ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل ادغام ایفاد می‌گردد....

تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت در خصوص صنعت آلومینیوم  شماره۵۵۷ ـ ۹۷ـ ۱۰ ـ ص                                                             ۱۳۹۷/۵/۲۰ جناب آقای مجید اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصمیم شماره ۳۳۹ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ درخصوص صنعت آلومینیوم ایفاد می‌گردد. خواهشمند است در اجرای ماده (۶۹...