وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا   شماره۶۶۹۸۷                                                                              ۱۳۹۶/۸/۱۰   اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا عطف به نامه شماره ۶۶۹۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسم...

اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران   شماره۶۷۰۱۹                                                                              ۱۳۹۶/۸/۱۰   اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران عطف به نامه شماره ۶۷۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسن...

اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران   شماره۶۶۹۷۹                                                                              ۱۳۹۶/۸/۱۰   اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران عطف به نامه شماره ۶۶۹۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ به چاپ رسیده است، در سطر سوم...

 پیوست‌های(۱) و (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده(۷) قانون دریایی ایران منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷   نظر به اینکه پیوست‌های شماره (۱و ۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران موضوع مصوبه ۵۱۹۹۹/۱۰۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ هیأت وزیران که در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ چاپ شده سهواً از قلم افتاده ضمن چاپ و انتشار پیوست‌های مصوبه مذکور مراتب به اطلاع و ...

اصلاح بند «ب» ردیف ۱ـ۲ دستورالعمل اجرایی «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری»   اصلاح بند «ب» ردیف ۱ـ۲ دستورالعمل اجرایی  «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری» عطف به نامه شماره ۱۶۹۴۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ جناب آقای ابراهیم صادقی‌فر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بند «ب» ردیف ۱ـ۲ «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری» که در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۴۵ ت...

اصلاحیه روزنامه رسمی کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)   اصلاحیه روزنامه رسمی کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره  به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نظر به اینکه در ابتدای پاراگراف آخر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مج...