سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف   شماره۳/۱۲/۵۰۹                                                                          ۱۳۹۸/۵/۲۲   جناب آقای دکتر اکبرپور   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف   به پیوست مصوبات بیست و سومین و ب...

مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف   شماره۳/۱۲/۹                                                                              ۱۳۹۸/۱/۲۱   جناب آقای دکتر اکبرپور   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   به پیوست مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم جمهوری رسیده، جهت صدور ...

 سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰   شماره۳/۱۲/۱۱۸۹                                                                        ۱۳۹۶/۸/۱۷   جناب آقای سینجلی جاسبی   رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور   به پیوست سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مصوب شورای عالی عتف (عتف)، جهت صدور ...

مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف شماره۳/۱۲/۷۸۲                                                                           ۱۳۹۶/۶/۲۰ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی ایران احتراماً، به پیوست مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس جمهور محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه...

مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف شماره۳/۱۲/۳۲۴                                                                          ۱۳۹۶/۳/۲۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور احتراماً، به پیوست مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال ...

مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری شماره۳/۱۲/۱۶۴۸                                                                      ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ جناب آقای دکتر سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی ایران به پیوست مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام متقتضی برای درج در روزنامه...