وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف  شماره۳/۱۲/۵۰۹                                                                          ۱۳۹۸/۵/۲۲ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف به پیوست مصوبات بیست و سومین و ب...

مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف  شماره۳/۱۲/۹                                                                              ۱۳۹۸/۱/۲۱ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم جمهوری رسیده، جهت صدور ...

 سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰  شماره۳/۱۲/۱۱۸۹                                                                        ۱۳۹۶/۸/۱۷ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مصوب شورای عالی عتف (عتف)، جهت صدور ...

مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف شماره۳/۱۲/۷۸۲                                                                           ۱۳۹۶/۶/۲۰جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی ایراناحتراماً، به پیوست مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس جمهور محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه...

مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف شماره۳/۱۲/۳۲۴                                                                          ۱۳۹۶/۳/۲۲جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشوراحتراماً، به پیوست مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال ...

مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری شماره۳/۱۲/۱۶۴۸                                                                      ۱۳۹۵/۱۱/۲۷جناب آقای دکتر سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی ایرانبه پیوست مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام متقتضی برای درج در روزنامه...