وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

وکیل توهین و افتراء جرم توهین دارای مصادیق متعدد قانونی است که اهم آنها عبارتند از: الف. قانون مجازات اسلامی. در فصل پنجم از بخش دوم از کتاب دوم، مقنن با عنوان سب نبی به وضع دو ماده به شرح ذیل پرداخته است. | ماده ۲۶۲: «هر کس پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.» ماده ۲۶۳: «هرگاه متهم به...

[nextpage title="جرایم علیه حریم خصوصی"] جستجوی بهترین وکیل کیفری در تهران اصطلاح «حریم خصوصی» در حال حاضر فاقد تعریف قانونی است و دامنه شمول و شرایط آن تابع نگرش اشخاص و مراجعی است که به بحث و بررسی آن می پردازند. در تعریفی که از آن در «لایحه حمایت از حریم خصوصی» ارائه گردیده، آمده است: «۱- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انت...

[nextpage title="تهدید و اکراه"] جستجوی بهترین وکیل تهدید و اکراه در ایران فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تهدید و اکراه» شامل مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ است که ماده ۶۶۸ با اندکی تغییر همان ماده ۲۳۳ قانون مجازات عمومی منسوخ است. حقوقدانان در خصوص مورد از عناوین دیگری مانند «تهدید اشخاص (اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف» یا «تهدید و اخاذی» استفاده کرده اند که مقصود را به ط...

[nextpage title="قاچاق انسان"] جستجوی بهترین وکیل قاچاق در ایران در تاریخ 28/4/1383 و بنا بر ضرورت های ناشی از روابط اجتماعی و اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری و با عنایت به قسمت ذیل این اصل: «... در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»، جهت اجراء به وزارت دادگستری ا...

[nextpage title="جرایم علیه آزادی رفت و آمد"] جستجوی بهترین وکیل جرایم علیه آزادی رفت و آمد تهران آزادی رفت و آمد که آزادی تن مصداقی از آن است از حقوق طبیعی و بنیادین هر انسان است که به موجب آن «شخص در رفت و آمد، اقامت و ترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج کشور آزاد باشد و از توقيف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند». این آزادی مطلق نیست زیرا «آزادی مطلق چیزی جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجت...

[nextpage title="جرایم افترا"] منظور از واژه افترا در عنوان این فصل، مفهوم عام آن یعنی نسبت دادن رفتار خلاف واقع به دیگری است. اما ساختار جرایمی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند با یکدیگر متفاوت و لذا با ذکر شماره ماده قانونی و عنوان خاص قانونی یا حقوقی، جایگاه ویژه آنها نیز مشخص می شود. بعضی از جرایم دیگر که در این فصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت در حکم جرم افترا محسوب می شوند. ج...

[nextpage title="تحلیل مصادیق قانونی جرایم توهین"] جستجوی بهترین وکیل جرم توهین در ایران بخش پیشین به بررسی وجوه مشترک اركان مادی و معنوی جرایم توهین اختصاص داشت و در این بخش ویژگی های هر یک از مصادیق قانونی آن جرایم مورد بررسی قرار می گیرد. ویژگی های این جرایم عبارتند از: شخصیت طرف، نحوه توهین، جنسیت طرف، سن، مکان، ملیت، وسیله و نوع توهین. این نکته نیز قابل ذکر است که بعضی موارد منحصر...

[nextpage title="مستندهای قانونی"] وکیل جرم توهین در تهران جرم توهین دارای مصادیق متعدد قانونی است که اهم آنها عبارتند از: الف. قانون مجازات اسلامی. در فصل پنجم از بخش دوم از کتاب دوم، مقنن با عنوان سب نبی به وضع دو ماده به شرح ذیل پرداخته است. | ماده ۲۶۲: «هر کس پیامبر اعظم صلى الله عليه و آله وسلم و یا هریک از انبياء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام مح...

جستجوی بهترین وکیل روابط نامشروع تهران جرایم جنسی از زمره جرایم علیه اشخاص نبوده بلکه جزء «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی»، موضوع فصل هجدهم «قانون تعزیرات»، می باشند، و بنابراین، به موضوع این کتاب مربوط نمی شوند. لیکن، هرگاه جرایم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می شوند و هم، با عنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به...

جستجوی بهترین وکیل قاچاق انسان در اصفهان با توجه به حساسیت جامعه بین المللی نسبت به پدیده قاچاق انسان که طی دهه های اخیر گسترش قابل توجهی یافته و ثروت زیادی را نصیب باندهای تبهکاری کرده است که به ویژه به قاچاق زنان و کودکان، که گاه آن را بردگی سفید می نامند، می پردازند، مقنن ایران در سال ۱۳۸۳ «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را تصویب کرد. جرم قاچاق انسان شباهت های زیادی با آدم ربایی دارد، ...