دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

فوت بازنشسته حین انجام کار کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، فوت، دستگاه اجرایی، استخدام، تبدیل وضعیت، شرکت تعاونی، بازنشسته، بازنشستگی، فوت حین انجام وظیفه مرجع صدور:     شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: اشتغال در شرکت تعاونی دستگاه اجرایی پس از بازنشستگی و فوت حین آن، مشمول مقررات استخدام فرزند شاغل فوت شده نمی‏باشد.   مستندات         مصوبه ۱۳۱۱۰۰/۶۴۳۳۴۶ هیأت وزیران مو...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، خواهان، شاکی، شرکت انبارهای عمومی، شرکت دولتی، شعب دیوان مرجع صدور:     شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، به دلیل دولتی بودن، نمی‏تواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.   مستندات تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹    شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۹۲۳ رای بدوی     رای دی...

اعاده به خدمت بازخرید شده کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، بازخرید، اعاده به خدمت، استخدام، خدمت، مجازات بازخرید، تخلف اداری، هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، محکومیت حبس ابد مرجع صدور:     شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: اعاده به خدمت افراد بازخرید شده ممنوع است.   مستندات         تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری ـ ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی ...

تصمیم کمیته نظام پذیرش ‏و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، استانداری، کمیته، تصمیم اداری مرجع صدور:     شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: مرجعی برای اعتراض به تصمیم کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران پیش‏بینی نشده است.   مستندات تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹    شماره رای نهایی: ۹۱...

احتساب تحصیلات تکمیلی در سوابق خدمتی و بازنشستگی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، آموزش و پرورش، تحصیلات تکمیلی، متعهد به خدمت، سابقه خدمت، بازنشستگی، کارشناسی ارشد، سوابق بازنشستگی، بازنشسته، سکوت قانون مرجع صدور:     شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: در مورد احتساب ایام تحصیل کارشناسی ارشد و بالاتر در سوابق خدمتی و بازنشستگی مشمولین قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، حکمی بی...

پرداخت هزینه‏های بیمارستان کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، امر ترافعی، بیمارستان، هزینه بیمارستان، پرداخت هزینه، پرداخت هزینه بیمارستان، صلاحیت، قرارداد، منشاء قراردادی، مفهوم مخالف مرجع صدور:     شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: الزام به پرداخت هزینه‏های بیمارستان بر اساس قرارداد بوده و دعاوی با منشاء قراردادی خارج از صلاحیت دیوان است.   مستندات         ماده ۱۳ قانون دیوان ع...

پرداخت بهره‏وری به کارکنان کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، سازمان تأمین اجتماعی، بهره‏وری، پرداخت بهره‏وری، رضایت، رضایت از عملکرد مرجع صدور:     شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: سازمان تأمین اجتماعی صرفاً در صورت رضایت از عملکرد کارکنان، بهره وری را پرداخت می‌نماید و تکلیفی به پرداخت آن ندارد.   مستندات         بند د تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ س...

شرایط استخدام رسمی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، آموزش و پرورش، استخدام، استخدام رسمی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، مدرک کارشناسی، خدمت مستمر، گواهی انجام کار مرجع صدور:     شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: خواهان دارای مدرک کارشناسی و گواهی انجام خدمت مستمر به مدت ۱۰ سال بوده و آموزش و پرورش ملزم به استخدام رسمی وی می‏باشد.   مستندات         ماده ۶ قانون تعیین تکلیف است...

ملاک معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، بازنشستگی، کسور بازنشستگی، حق بیمه، خدمت سربازی، سازمان بازنشستگی، سابقه خدمت، سابقه بیمه، بازنشسته، معافیت، پرداخت کسور بازنشستگی، پرداخت حق بیمه مرجع صدور:     شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: ملاک معافیت مستخدم رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی، سی سال بیمه پردازی است نه سی سال سابقه خدمت.   مستندات   ...

شیوه نامه آزمایشگاه‏های معتمد کلمات کلیدی:   آزمایشگاه معتمد، شیوه‏نامه، پایش آلودگی، سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی، آلاینده، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی مرجع صدور:     شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور چکیده: رعایت شیوه نامه آزمایشگاه‏های معتمد از جمله هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، در مواردی که آزمایشگاه‏ها حسب تقاضای کارشناسان رسمی منتخب مرجع قضایی اظهارنظر می‏نمایند، الزامی نیست. &...