سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

انتقال زوجه به تبعیت همسر کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، انتقال، انتقال زوجه، انتقال محل خدمت زوجه، همسر، زوج، خانواده، تبعیت از زوج، ناجا، اصل ۱۰ قانون اساسی، منطقه محروم، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، بخشنامه، استحکام خانواده، بنیان خانواده، محل خدمت مرجع صدور:     شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: لزوم توجه به استحکام خانواده، ایجاد تعادل بین کار و زندگی و ایفای وظایف ش...

مدت واخواهی از رأی غیابی کلمات کلیدی:   ابلاغ رأی، مهلت واخواهی، واخواهیواخواهی، مهلت واخواهی، ابلاغ رأی مرجع صدور:     شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: اگر رأی غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد امکان واخواهی خارج از مهلت قانونی وجود دارد.   مستندات         مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳    شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۷۹ رای بدوی ...

احتساب مدت تعلیق در سوابق خدمتی در صورت برائت کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، ارتش، سابقه خدمت، برائت، نیروهای مسلح، تعلیق، مدت تعلیق، اتهام، پرداخت وجه، تصرف غیرمجاز، تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی، وجوه دولتی، آجا، قانون مغایر، تصریح قانون، اضافه کار مرجع صدور:     شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: احتساب مدت تعلیق مستخدم آجا در سوابق خدمتی در صورت برائت، مجوزی ندارد و هر گونه پر...

قائم مقامی بیمه گر از بیمه گذار در دعوی علیه زیان زننده کلمات کلیدی:   بیمه، بیمه بدنه، قائم مقامی، قائم مقامی بیمه، قرارداد بیمهبیمه، بیمه بدنه، قائم مقامی بیمه، قرارداد بیمه، قائم مقامی مرجع صدور:     شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: چنانچه تاریخ صدور بیمه‌نامه بعد از تاریخ وقوع حادثه باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و در صورت پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، حق قائم مقامی در د...

مقررات استخدامی خاص اعضای هیأت علمی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، عضو هیأت علمی، دانشگاه، تبدیل وضعیت، استخدام رسمی، هیأت علمی، تشریفات قانونی مرجع صدور:     شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها تحت مقررات استخدامی خاص بوده و از شمول قوانین استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی خارج هستند.   مستندات         ماده...

واگذاری خط واحد اتوبوس کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، امر ترافعی، واگذاری خط واحد اتوبوس، حمل و نقل، شهرداری، اتوبوس، اتوبوسرانی مرجع صدور:     شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط واحد اتوبوس، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.   مستندات         ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۰۷    شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷...

حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی کلمات کلیدی:   اجاره، تخلیه، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶اجاره، تخلیه، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶ مرجع صدور:     شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: چنانچه مستأجر در راستای اعمال ماده ۱۹ و ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر محکوم‌ به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، خواهان، شاکی، شرکت انبارهای عمومی، شرکت دولتی، شعب دیوان مرجع صدور:     شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، به دلیل دولتی بودن، نمی‏تواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.   مستندات تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹    شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۹۲۳ رای بدوی     رای دی...

فوت بازنشسته حین انجام کار کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، فوت، دستگاه اجرایی، استخدام، تبدیل وضعیت، شرکت تعاونی، بازنشسته، بازنشستگی، فوت حین انجام وظیفه مرجع صدور:     شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: اشتغال در شرکت تعاونی دستگاه اجرایی پس از بازنشستگی و فوت حین آن، مشمول مقررات استخدام فرزند شاغل فوت شده نمی‏باشد.   مستندات         مصوبه ۱۳۱۱۰۰/۶۴۳۳۴۶ هیأت وزیران مو...

تصمیم کمیته نظام پذیرش ‏و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، استانداری، کمیته، تصمیم اداری مرجع صدور:     شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: مرجعی برای اعتراض به تصمیم کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران پیش‏بینی نشده است.   مستندات تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹    شماره رای نهایی: ۹۱...