وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری نام حجت اله نام خانوادگی کریمیان تلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳ تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸ تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹ وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

تصمیم کمیته نظام پذیرش ‏و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، استانداری، کمیته، تصمیم اداری مرجع صدور:     شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: مرجعی برای اعتراض به تصمیم کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران پیش‏بینی نشده است.   مستندات تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹    شماره رای نهایی: ۹۱...

اعاده به خدمت بازخرید شده کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، بازخرید، اعاده به خدمت، استخدام، خدمت، مجازات بازخرید، تخلف اداری، هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، محکومیت حبس ابد مرجع صدور:     شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: اعاده به خدمت افراد بازخرید شده ممنوع است.   مستندات         تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری ـ ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی ...

پرداخت هزینه‏های بیمارستان کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، امر ترافعی، بیمارستان، هزینه بیمارستان، پرداخت هزینه، پرداخت هزینه بیمارستان، صلاحیت، قرارداد، منشاء قراردادی، مفهوم مخالف مرجع صدور:     شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: الزام به پرداخت هزینه‏های بیمارستان بر اساس قرارداد بوده و دعاوی با منشاء قراردادی خارج از صلاحیت دیوان است.   مستندات         ماده ۱۳ قانون دیوان ع...

احتساب تحصیلات تکمیلی در سوابق خدمتی و بازنشستگی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، آموزش و پرورش، تحصیلات تکمیلی، متعهد به خدمت، سابقه خدمت، بازنشستگی، کارشناسی ارشد، سوابق بازنشستگی، بازنشسته، سکوت قانون مرجع صدور:     شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: در مورد احتساب ایام تحصیل کارشناسی ارشد و بالاتر در سوابق خدمتی و بازنشستگی مشمولین قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، حکمی بی...

شرایط استخدام رسمی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، آموزش و پرورش، استخدام، استخدام رسمی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، مدرک کارشناسی، خدمت مستمر، گواهی انجام کار مرجع صدور:     شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: خواهان دارای مدرک کارشناسی و گواهی انجام خدمت مستمر به مدت ۱۰ سال بوده و آموزش و پرورش ملزم به استخدام رسمی وی می‏باشد.   مستندات         ماده ۶ قانون تعیین تکلیف است...

پرداخت بهره‏وری به کارکنان کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی خاص، سازمان تأمین اجتماعی، بهره‏وری، پرداخت بهره‏وری، رضایت، رضایت از عملکرد مرجع صدور:     شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: سازمان تأمین اجتماعی صرفاً در صورت رضایت از عملکرد کارکنان، بهره وری را پرداخت می‌نماید و تکلیفی به پرداخت آن ندارد.   مستندات         بند د تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ س...

شیوه نامه آزمایشگاه‏های معتمد کلمات کلیدی:   آزمایشگاه معتمد، شیوه‏نامه، پایش آلودگی، سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی، آلاینده، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی مرجع صدور:     شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور چکیده: رعایت شیوه نامه آزمایشگاه‏های معتمد از جمله هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، در مواردی که آزمایشگاه‏ها حسب تقاضای کارشناسان رسمی منتخب مرجع قضایی اظهارنظر می‏نمایند، الزامی نیست. &...

ملاک معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی کلمات کلیدی:   مقررات استخدامی عام، بازنشستگی، کسور بازنشستگی، حق بیمه، خدمت سربازی، سازمان بازنشستگی، سابقه خدمت، سابقه بیمه، بازنشسته، معافیت، پرداخت کسور بازنشستگی، پرداخت حق بیمه مرجع صدور:     شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: ملاک معافیت مستخدم رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی، سی سال بیمه پردازی است نه سی سال سابقه خدمت.   مستندات   ...

استرداد وجه کلمات کلیدی:   صلاحیت دیوان، امر ترافعی، امر حقوقی، طلب، استرداد طلب، مطالبه وجه، استرداد وجه، وجه، دادگاه عمومی مرجع صدور:     شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: استرداد هرگونه طلب یا وجوه پرداختی، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.   مستندات         ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹    شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۱ رای بدوی ...