وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگسترینام حجت الهنام خانوادگی کریمیانتلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

  بهترین وکیل جرم کلاهبرداری در ایرانمرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداریکلمات کلیدی: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، حساب مبدأ، محل خروج وجه از حساب شاکی، حساب مقصدمرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشورچکیده: چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در ...

بهترین وکیل جرایم رایانه ای ایرانمرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداریکلمات کلیدی: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، محل خروج وجه از حساب شاکی، محل واریز وجهمرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشورچکیده: چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ جرم مورد ا...

بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی ایران مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداریکلمات کلیدی: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، محل واریز وجهمرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشورچکیده: در کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای محلی که شاکی وجه را به حساب متهم واریز می کند صلاحیت رسیدگی دارد.مستندات ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا...

بهترین وکیل جرایم رایانه ای در ایران● مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداریکلمات کلیدی: اختلاف در صلاحیت، حساب مبداء، حساب مقصد، حوزه قضایی، محل خروج مال از ید شاکی، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ایاختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، حوزه قضایی، حساب مبداء، حساب مقصد، محل خروج مال از ید شاکیمرجع صدور: شعبه 2 دیوانعالی کشورچکیده: در ک...