وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری نام حجت اله نام خانوادگی کریمیان تلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳ تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸ تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹ وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

بهترین وکیل کیفری در تهران
ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول کلمات کلیدی: قتل مرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشور چکیده: در صورت ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌بایست بدواً به ادعای مذکور رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً در این خصوص اظهارنظر نماید. مستندات مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی 1392 تاریخ رای نهایی: 1393/09/29 شماره رای نهایی: 93099...

بهترین وکیل کیفری در تهران
موارد غیرالزامی تعیین وکیل تسخیری در اتهام قتل عمدی کلمات کلیدی: تشریفات دادرسی مرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشور چکیده: محاکمه متهم از جهت جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صورت گذشت اولیای دم از قصاص، از موارد الزامی تعیین وکیل تسخیری نیست. مستندات تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 تاریخ رای نهایی: 1393/09...

بهترین وکیل کیفری در تهران
قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی کلمات کلیدی: مرجع صدور: شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: ماهیت بزه قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، تسبیب است نه مشارکت. مستندات تاریخ رای نهایی: 1393/09/25 شماره رای نهایی: 9309970223401281 رای بدوی در خصوص اتهام آقایان الف.، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی ط...

بهترین وکیل کیفری در تهران
قتل ناشی از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول کلمات کلیدی: قتل مرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشور چکیده: صرف اثبات اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول در زمان قتل، برای غیر عمد تلقی شدن قتل، کافی است. مستندات ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370 تاریخ رای نهایی: 1393/09/15 شماره رای نهایی: 9309970909200303 خلاصه جریان پرونده به‌موجب گزارش مورخ 15...

بهترین وکیل کیفری در تهران
سقط جنین منجر به قتل مادر کلمات کلیدی: مرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشور چکیده: سقط جنین منجر به قتل مادر، از مصادیق تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال می شود. مستندات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 تاریخ رای نهایی: 1393/08/27 شماره رای نهایی: 9309970909200266 خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 100201 – 26/05/91 صادره از شعبه 17 ...

بهترین وکیل کیفری در تهران
مجازات رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی کلمات کلیدی: تصادفات رانندگی مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی، از مصادیق تشدید مجازات مرتکب است، لذا تعیین دو مجازات برخلاف قانون می‌باشد. مستندات ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 - مواد 68 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 - رأی وحدت رویه شماره 6...

بهترین وکیل کیفری در تهران
شرط تحقق قتل عمد کلمات کلیدی: مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور چکیده: علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی در انتساب قتل عمدی شرط است و در صورتی که حساسیت محل جرح، نوعا برای اشخاص متعارف نبوده و علم و اطلاع متهم نیز در این خصوص احراز نگردد، قتل عمدی محسوب نمی‌شود. مستندات بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 تاریخ رای نهایی: 1393/08/25 شم...

بهترین وکیل کیفری در تهران
جنایت بر میت توسط قاتل کلمات کلیدی: مرجع صدور: شعبه 9 دیوانعالی کشور چکیده: جنایت بر میت بزهی مستقل از قتل است و مرتکب آن می‌تواند شخص قاتل یا هر فرد دیگری غیر از او باشد و انجام این عمل توسط قاتل برای از بین بردن ادله جرم، مصداق تعدد جرم است. مستندات تاریخ رای نهایی: 1393/08/21 شماره رای نهایی: 9309970909400142 خلاصه جریان پرونده حسب م...

بهترین وکیل کیفری در تهران
عدم کشف جسد در اتهام قتل کلمات کلیدی: مرجع صدور: شعبه 24 دیوانعالی کشور چکیده: پیدا نشدن جسد مقتول دلیل به قتل نرسیدن وی نیست در صورتی که دلایل بر قتل در پرونده موجود باشد. مستندات تاریخ رای نهایی: 1393/08/07 شماره رای نهایی: 9309970908400481 خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقای ح. موضوع شکایت آقای م. ولی‌دم مرحومه م. دایر بر قتل عمدی ...