وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

بهترین وکیل کیفری در تهران
ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتولکلمات کلیدی: قتلمرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشورچکیده: در صورت ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌بایست بدواً به ادعای مذکور رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً در این خصوص اظهارنظر نماید.مستندات مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی 1392تاریخ رای نهایی: 1393/09/29 شماره رای نهایی: 93099...

بهترین وکیل کیفری در تهران
موارد غیرالزامی تعیین وکیل تسخیری در اتهام قتل عمدیکلمات کلیدی: تشریفات دادرسیمرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشورچکیده: محاکمه متهم از جهت جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صورت گذشت اولیای دم از قصاص، از موارد الزامی تعیین وکیل تسخیری نیست.مستندات تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378تاریخ رای نهایی: 1393/09...

بهترین وکیل کیفری در تهران
قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتیکلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: ماهیت بزه قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، تسبیب است نه مشارکت.مستنداتتاریخ رای نهایی: 1393/09/25 شماره رای نهایی: 9309970223401281رای بدوی در خصوص اتهام آقایان الف.، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی ط...

بهترین وکیل کیفری در تهران
قتل ناشی از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولکلمات کلیدی: قتلمرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشورچکیده: صرف اثبات اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول در زمان قتل، برای غیر عمد تلقی شدن قتل، کافی است.مستندات ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370تاریخ رای نهایی: 1393/09/15 شماره رای نهایی: 9309970909200303خلاصه جریان پرونده به‌موجب گزارش مورخ 15...

بهترین وکیل کیفری در تهران
سقط جنین منجر به قتل مادرکلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 7 دیوانعالی کشورچکیده: سقط جنین منجر به قتل مادر، از مصادیق تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال می شود.مستندات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392تاریخ رای نهایی: 1393/08/27 شماره رای نهایی: 9309970909200266خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 100201 – 26/05/91 صادره از شعبه 17 ...

بهترین وکیل کیفری در تهران
مجازات رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدیکلمات کلیدی: تصادفات رانندگیمرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی، از مصادیق تشدید مجازات مرتکب است، لذا تعیین دو مجازات برخلاف قانون می‌باشد.مستندات ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 - مواد 68 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 - رأی وحدت رویه شماره 6...

بهترین وکیل کیفری در تهران
شرط تحقق قتل عمدکلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشورچکیده: علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی در انتساب قتل عمدی شرط است و در صورتی که حساسیت محل جرح، نوعا برای اشخاص متعارف نبوده و علم و اطلاع متهم نیز در این خصوص احراز نگردد، قتل عمدی محسوب نمی‌شود.مستندات بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392تاریخ رای نهایی: 1393/08/25 شم...

بهترین وکیل کیفری در تهران
جنایت بر میت توسط قاتلکلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 9 دیوانعالی کشورچکیده: جنایت بر میت بزهی مستقل از قتل است و مرتکب آن می‌تواند شخص قاتل یا هر فرد دیگری غیر از او باشد و انجام این عمل توسط قاتل برای از بین بردن ادله جرم، مصداق تعدد جرم است.مستنداتتاریخ رای نهایی: 1393/08/21 شماره رای نهایی: 9309970909400142خلاصه جریان پرونده حسب م...

بهترین وکیل کیفری در تهران
عدم کشف جسد در اتهام قتلکلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 24 دیوانعالی کشورچکیده: پیدا نشدن جسد مقتول دلیل به قتل نرسیدن وی نیست در صورتی که دلایل بر قتل در پرونده موجود باشد.مستنداتتاریخ رای نهایی: 1393/08/07 شماره رای نهایی: 9309970908400481خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقای ح. موضوع شکایت آقای م. ولی‌دم مرحومه م. دایر بر قتل عمدی ...

بهترین وکیل کیفری در تهران
شرایط اجرای حد قتل در بزه لواطکلمات کلیدی: لواطمرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشورچکیده: اجرای حد قتل در بزه لواط مشروط به احراز یکی از سه شرط وجود عنف، وجود اکراه یا احصان متهم است.مستندات ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نهایی: 9309970910500294خلاصه جریان پرونده آقای الف. به اتهام لواط ایقا...