وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری پیش‌گفتار دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای مهم و از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است. شاید بزرگترین دستاورد ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، دیوان مزبور است که در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و بر اساس این اصول تشکیل شد. البته، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه‌ی ناموفق دیگری با عنوان «شورای دولتی» وجود داشت که ...

رابطه رویه قضایی و قانون مقدمه کارکرد اصلی قواعد حقوقی، بیان ضوابط عام رفتاری است که مبنای اصلی روابط اجتماعی را تشکیل میدهد. هارت تأکید میکند «اگر بیان ضوابط عام رفتار ممکن نبود، ضوابطی که اکثر افراد بتوانند آنها را بدون راهنمایی بیشتر بفهمند و بر این اساس، عمل خاصی را در موقعیتی معین انجام دهند، آنچه اکنون به مثابه قانون می شناسیم امکان وجود نمی یافت.» (هارت،۱۳۹۰: ۲۰۱) این ضوابط عام ر...

مفهوم و شاخص‌های دعاوی خرد اداری مقدمه دیوان عدالت اداری به منزله مرجع نظارت قضایی بر رعایت اصل حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی امروزه با مسایل عدیدهای در تحقق یک نظارت کارآمد روبروست. برای نمونه بنابر اظهار جناب آقای بهرامی، رییس محترم دیوان عدالت اداری، در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۱۲ هزار پرونده وارد این مرجع شده که دیوان عدالت برای رسیدگی به آنان تنها یکصد قاضی در اختیار دارد.[۱۴۷] بدیهی اس...

راهکارهای ارتقای جایگاه و نقش واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی در بهبود وضعیت قانونمداری دولت چکیده بی تردید بهبود وضعیت قانونمداری دستگاههای دولتی در عملکرد قوه قضاییه (به ویژه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) مؤثر است. یکی از مهمترین معضلات فعلی دادگستری، حجم بالای دعاوی مطروحه در آن است. افزون بر ضرورت فراهم کردن شرایط لازم برای رسیدگی بیطرفانه و بهموقع به دعاوی و شکایات مطرو...

مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری مقدمه قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستی‌های قانون موضوعه به «اصول کلی حقوق اداری» استناد میکنند. این «اصول» با هدف حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات اداری از یک سو، و تضمین ساختارهای نظام اداری خوب (یا اداره مطلوب) و نیز آیین‌مند کردن رسیدگیهای اداری از سوی دیگر، مورد شناسایی قرار میگیرند. این اصول کلی، هنجارهای بنیادینی ...

راهکارهای حقوقی ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد (بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی) خلاصه مدیریتی نماگر «حمایت از سهام‌داران خرد»، از سال ۲۰۰۴، یکی از نماگرهای ۱۰ گانه شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» است که وضعیت حمایت حقوق کشورها از حقوق سهام‌دران خرد را اندازه‌گیری می‌کند. مبنای تهیه نماگر، مقاله‌ای بود که ابتدائا در سال ۲۰۰۵ با عنوان «حقوق و اقتصاد معام...

نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی چکیده صلاحیت قاعده گذاری قوه مجریه که در زمرهی کارویژههای ذاتی آن قرار نمیگیرد و بنابر ضرورتهایی به آن قوه واگذار شده است، منجر به وضع مصوباتی میگردد که در نظامهای حقوقی مدرن در کنار قوانین مصوب پارلمان و البته قانون اساسی، شبکهای از هنجارهای حقوقی لازمالاجرا را تشکیل میدهند. اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم وجود...

راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری چکیده گزارش طبق قوانین و اسناد متعدد، از جمله قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف به فراهم کردن مقدمات تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کارآیی در ارائه خدمات قضایی شده است. در بخش مربوط به دیوان عدالت اداری، آنچه که یکی از موانع عمده دستیابی به اهداف پیش‌گفته محسوب می‌شود، حجم پرتعداد دادخواست‌های ارائه‌شد...

نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری چکیده اشتباه یکی از عیوب اراده است و به لحاظ تأثیرگذاری بر اراده، بر صحت یا لزوم عمل حقوقی تأثیر میگذارد. به ناچار تحلیل روانی اراده و بررسی فنی تأثیر اشتباه بر اراده و میزان تأثیرگذاری آن به عنوان یک بحث مبنایی در حقوق مطرح می‌شود. به‌طورخاص در حقوق اداری، بحث اشتباه، در رابطه با شکلگیری و صحت عمل اداری و به تبع آن در هنگام بازنگری اعمال مقام اداری موضو...

رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری گزارش نشست علمی "رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری" با نظارت علمی دکتر احمد مرکزمالمیری، دکتر محمدرضا ویژه توسط خانم فاطمه افشاری در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ و منتشر شد...