وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی» بیان می دارند: چکیدهنظارت بر اجزا و ارکان حکومت یکی از مهمترین عناصر موجود در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سان بسیاری از نظام‌های حقوق اساسی است. در اهمیت نظارت، اگرچه می توان...

بیمه مسئولیت شغلی قضات جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «بیمه مسئولیت شغلی قضات» بیان می دارند: چکیده مدیریتیاصل لزوم جبران خسارت توسط واردکنندگان زیان، دامنه حقوق مسئولیت مدنی را وسعت بخشیده است. به گونهای که منجر به پذیرش مسئولیت شغلی و حرفهای به‌طور خاص در عرصه اعمال مربوط به حاکمیت شده است. پیش از آن بسیاری از تقنینها، مسئولیتی در قبال اعمال نمایندگان دول...

اماره مدیونیت جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «اماره مدیونیت» بیان می دارند: گفتار نخست ـ مقدمه و طرح مسألههنگامیکه شخصی به دیگری وجهی را پرداخت یا مالی را تسلیم می‌کند و سپس خواهان استرداد آن می‌شود، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های قابل طرح در اینگونه موارد آن است که آیا تأدیهکننده باید استحقاق خود را برای استرداد وجه یا مال تأدیهشده اثبات کند یا این دریافتکننده ا...

امکان سنجی پیش­ بینی مرحله پیش ­دادرسی در دستگاه­ های دولتی جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «امکان سنجی پیش­ بینی مرحله پیش ­دادرسی در دستگاه­ های دولتی» بیان می دارند: چکیدهبا توجه به گسترش نقش دولت­ها در نظام­های حقوقی معاصر و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان خدمات گیرندگان و اداره شوندگان با دولت، سپردن رفع تمامی این اختلافات به مراجع قضایی نه مم...

بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی» بیان می دارند: مقدمهقانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳...

نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی» بیان می دارند: گزارش پژوهشی «نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی» توسط دکتر سید بهزاد پورسید و آقای محمود م...

فرآیند اعمال اصل ۱۷۰ قانون اساسی از سوی مراجع قضایی جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «فرآیند اعمال اصل ۱۷۰ قانون اساسی از سوی مراجع قضایی» بیان می دارند: چکیدهدر راستای ضرورت رعایت برتری قانون و موازین اسلامی، قانون اساسی در اصل یکصدوهفتادم امکان نوعی نظارت بر مقررات دولتی را برای دادرسان شناسایی کرده است. مطابق این اصل، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای مقررات خ...

تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین» بیان می دارند: مقدمهقانون مدنى در ماده ۱۱۱۷بیان کرده است: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا...

«قاعده فراش» و شناسایی با «آزمایش DNA»؛ (اثبات و نفی نسب) جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد ««قاعده فراش» و شناسایی با «آزمایش DNA»؛ (اثبات و نفی نسب)» بیان می دارند: گزارش پژوهشی ««قاعده فراش» و شناسایی با «آزمایش DNA»؛ (اثبات و نفی نسب)» با نظارت علمی دکتر منصور امینی و آقای حسین صفسری از پژوهشکده حقوق خصوصی در سال ۱۳۹۵ آن را تهیه و تنظیم نموده است. این گزارش ...

تضمینات دادرسی عادلانه کودکان جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «تضمینات دادرسی عادلانه کودکان» بیان می دارند: مقدمهتحقق یک نظام دادرسی عادلانه جامع، مستلزم توجه به وضعیت خاص کودکان در تمام مراحل رسیدگی قضایی میباشد. این امر خصوصاً از آن جهت حائز اهمیت است که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۹۸) درآمده است و همواره یکی از ایرادات ک...