وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

شمول یا عدم شمول تبصره یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری فهرست مطالب مقدمه متن نشست آرای مورد نقد و بررسی فهرست منابع و مآخذ مقدمه قانونگــذار، بــرخی رفتارهای مجرمانه را که از لحــاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال فاقد تمام عناصر تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبــرداری ...

فساد در نظام های قضایی پیش‌گفتار متن پیش‌رو، ترجمه گزارشی راجع به فساد قضایی است که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل تهیه و تدوین شده است. سازمان شفافیت بین‌الملل، یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و در بسیاری از کشورهای جهان دارای نمایندگی است. مهم‌ترین گزارش سازمان مذکور، گزارش «شاخص ادراک فساد» است که گزارشی تأثیرگذار در خصوص ارزیابی فساد در جهان ارزیابی شده است. یکی از نما...

قتل در آئینه آمار مقدمه "قتل عمد" خشن ترین جرمی است که یک فرد میتواند علیه فردی دیگر انجام دهد. قتل عمد نه تنها هزینههای انسانی (به صورت از دست دادن منابع انسانی) و مادی (هزینه های اعمال شده برای تعقیب، دستگیری، دادرسی و نهایتاً مجازات) بر یک جامعه تحمیل میکند، بلکه هزینههای روانی نظیر عدم احساس امنیت نیز بر سایر اعضای جامعه تحمیل خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ نزدیک به نیم میلیون نفر در جهان ...

قلمرو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و جواز استناد به فقه در پرونده‌های جزایی معرفی نامه کتاب کتاب " قلمرو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و جواز استناد به فقه در پرونده‌های جزایی " حاوی بحث و نظریات مطرح شده در یک نشست نقد رأی با همین عنوان است. این مجموعه در پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۴ توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به چاپ رسیده است. در این مجموعه می‌خوانیم: رأی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور متن ...

قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری مقدمه قانونگذار برخی رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال، تمام عناصر تشکیل دهندۀ جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری قرار داده است. به بیان دیگر، جرائم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که ذاتاً و از لحاظ موضوع، کلاهبرداری نبوده ولی مق...

کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مقدمه از آنجا که کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی‌ ویژگی‌های خاص خود، از جمله: رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم، که معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و موجب به دام افتادنِ مال باختگان بی‌شماری می‌گردد، لذا بررسی و دقت نظر در خصوصِ جنبه‌های متعدد آن، تحقیق و تفحص بسیار...

الگوهای حاکم بر نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری درآمد معروف است که حقوق کیفری حقوق اشخاص بزهکار و آیین دادرسی کیفری حقوق اشخاص ناکرده بزه است. درواقع، آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرا بهگونهای محدودکننده و تلطیفگر قانون کیفری ماهوی است و در مقام حمایت از حقوق و آزادیهای افراد در جامعه بر میآید. از این رو، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای و اساسی هر کشور است که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت ...

مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران معرفی نامه کتاب کتاب "مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران" توسط مرکز آموزش‌های تخصصی فقه در سال ۱۳۹۷ تهیه و تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به طبع رسیده است. این کتاب، گزارش برگزاری جلسه نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی با موضوع «مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران» که حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزش‌ها...

مسئولیت اشخاص حقوقی و خسارات مازاد بر دیه (پروندۀ کیفری هموفیلی ها) مقدمه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین جزایی ایران، خصوصاً قوانین مجازات عمومی و اسلامیِ سال‏های ۱۳۰۴، ۱۳۵۲ ،۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، مواد صریحی در زمینۀ مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی دیده نمی‌شود و قانونگذار غالباً بهصورت پراکنده (صریح یا ضمنی) به این مسئله پرداخته است.[۱] موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، برای ...

اختلاس و پولشویی فهرست مطالب مقدمه طرح موضوع روند اختلاس در سیستم بانکی تئوریهای ناظر به اختلاس و رد مال در آن جرم نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی لزوم جبران خسارت در تضییع اموال دولتی تحصیل مال نامشروع درخصوص یکی از متهمین و تبعیض در مجازات ایراد متهمین: لزوم تسلیم مادی مال یا تسلیم حکمی در جرم اختلاس ایراد متهمین: لزوم برداشت و تصاحب در جرم اختلاس عدم رعایت تخفیف مجازات در دادگا...