سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

بررسی نقش قوه قضاییه در پیشبرد سیاست‌ های دولت رفاه در اروپا مقدمه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، شعار حمایت از مستضعفین، به عنوان یکی از محوری‌ترین اهداف نظام برآمده از دل انقلاب، در دستور کار مقامات کشور قرار داشت. انقلاب اسلامی ایران، با حمایت گسترده توده‌های اجتماعی، به ویژه اقشار مستضعف به پیروزی دست یافته بود و رهبران انقلاب خود را همواره نماینده و البته مسئول و پاسخگو در...

شاخصهای حقوقی نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» چکیده بررسی و پژوهش راجع به مسائل مربوط به نظام نظارت و بازرسی در کشور به ویژه موضوعات مربوط به سازمان بازرسی کل کشور، یکی از برنامههای تحقیقاتی پژوهشگاه قوه قضاییه است. یکی از مهمترین مسائل مذکور، بررسی مفهوم و حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است. در این زمینه در سال ۱۳۹۲ نشس...

بررسی وضعیت بودجه قوه قضائیه در پرتو قانون اساسی چکیده - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به خاطر ارتقای استقلال این قوه و نیز به علت ملاحظات شرعی، به شیوه خاصی مهندسی شده است. - مهمترین پیامد چنین ساختاری این است که قوه قضائیه و مسائل مربوط به آن همواره جدای از دولت دیده میشود. مهندسی قوه قضائیه در ایران با آنکه حداقل از یک جهت، با دغدغه ارتقای استقلال قوه قضائیه صورت گ...

شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار معرفی نامه کتاب کتاب "شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار" با نظارت علمی دکتر بهزاد پورسید و دکتر امیر سیاح، توسط دکتر احمد مرکزمالمیری نگاشته شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به طبع رسیده است. در این کتاب اهمیت عملکرد قوه قضاییه بر محیط کسب‌وکار و جنبه‌های مختلفی چون توسعه، رشد اقتصادی، سرمایه‌...

پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضائیه : تکمیل کننده نظام حقوقی تقنین آزمایشی در ایران چکیده از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان‏ها بوده است. وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی ‏تری یافته و قانون‏گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می‏نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازم...

اجرا و تفسیر قواعد بین‌المللی در محاکم ملی مقدمه در نظام حقوق بین‌الملل، قوهقضاییه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت متعهد به اجرای مقررات بین‌المللی است، حتی اگر در ایجاد آن مشارکت نداشته باشد، این در حالی است که نظام حقوقی داخلی حدود الزام و تعهدات قواعد بین‌المللی را ترسیم می‌کند. از این جهت ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اجرای قواعد بین‌المللی مستلزم بررسی قوانین داخلی است تا مشخص شود ک...

تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه مقدمه هدف این گزارش، بررسی و تبیین تأثیر اصلاحات در نظام قضایی بر توسعه (البته با هدف توسعه در همۀ ابعاد آن) است. نکته‌ای که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد آن است که صاحبنظران به‌ویژه اقتصاددانان، صرفاً از منظر توسعه اقتصادی فقط به راهها و روشهای توسعه اقتصادی توجه می‌کنند. مدتی است که مطالعات و تحقیقات انجام‌شده توسط نهادهای بینالمللی، از جمله بانک جهانی و ...

تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی صادره در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) مقدمه مصونیت بین‌المللی دولت به عنوان یکی از قواعد مهم حقوق بین‌الملل، امروزه با چالش‌های زیادی مواجه شده و استثنائات عدیده‌ای بر آن وارد گشته است. برخی از این موارد، استثنائات حقوق بین‌الملل عمومی است که به عنوان قاعده، بر قاعده عام مصونیت وارد شده، و بر...

تکالیف قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون‌های ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی چکیده امروزه حفاظت از میراث فرهنگی، دیگر صرفاً تنها مسئله کشورهای برخوردار از چنین میراثی نیست، بلکه مورد توجه جامعه بینالمللی در کلیت آن هم قرار گرفته است. دغدغهای که افزایش شمار کنوانسیون‌های بینالمللی دربردارنده تعهداتی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی در دهههای اخیر، نشاندهند...

تکالیف قوّه قضاییه در تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی چکیده حقّ دسترسی کنسولی، به ویژه پس از بازداشت یا زندانی شدن یک فرد بیگانه در کشور پذیرنده، از مصادیق حمایت کنسولی به شمار می‌رود. موضوع حمایت کنسولی یک کشور از اتباعش در کشور پذیرنده، در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش بینی شده است. کشور ما نیز یکی از اعضای این کنوانسیون ...