سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

بررسی تهاتر قضایی در حقوق ایران و رویه قضایی از تئوری تا عمل نویسنده مهدی حاجی حسینی چکیده تلاش قانونگذار در تسهیل روابط افراد در صورتهای متفاوتی جلوهگر است. تهاتر یکی از تدابیری است که وظیفه جلوگیری از اطاله فرآیند پرداختهای متقابل را بر عهده دارد. هنگامی که دو شخص مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون باشند با جمع شرایط لازم در مقابل یکدیگر تهاتر میشوند. قانونگذار و دک...

اختیارات وکلای دادگستری در دفاتر اسناد رسمی نویسنده: سید محمدحسین بنی طباء چکید افزایش اختیارات وکلای دادگستری، در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بهعنوان بخشی از نهاد‏های حقوقی همچون مراجع قضایی میتواند باعث افزایش ضریب امنیت موکلین در انجام عقود و قرارداد‏های مالی و غیر مالی گردد. از جمله راهکار‏های منطقی جهت دستیابی به این هدف، امکان ایجاد روشی جهت پذیرش وکالتنامه ‏های ویژه وکلا...