وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بررسی تهاتر قضایی در حقوق ایران و رویه قضایی از تئوری تا عمل نویسنده مهدی حاجی حسینیچکیده تلاش قانونگذار در تسهیل روابط افراد در صورتهای متفاوتی جلوهگر است. تهاتر یکی از تدابیری است که وظیفه جلوگیری از اطاله فرآیند پرداختهای متقابل را بر عهده دارد. هنگامی که دو شخص مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون باشند با جمع شرایط لازم در مقابل یکدیگر تهاتر میشوند. قانونگذار و دک...

اختیارات وکلای دادگستری در دفاتر اسناد رسمی نویسنده: سید محمدحسین بنی طباءچکید افزایش اختیارات وکلای دادگستری، در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بهعنوان بخشی از نهاد‏های حقوقی همچون مراجع قضایی میتواند باعث افزایش ضریب امنیت موکلین در انجام عقود و قرارداد‏های مالی و غیر مالی گردد. از جمله راهکار‏های منطقی جهت دستیابی به این هدف، امکان ایجاد روشی جهت پذیرش وکالتنامه ‏های ویژه وکلا...