وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

3- اعیان و منافع - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اعیان- و آن اموال مادیست که در خارج موجود میباشد و بوسیلۀ حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن.

منافع- و آن، چیزیست که از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما
قابل لمس نمیباشد، اگر چه ممکن است در مواردی بصورت اعیان درآید مانند:
نمائات و ثمره و نتاج حیوانات.

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره بکار میرود، چه بیع تملیک عین است و اجاره تملیک منفعت.