وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

دوم- یافتن حکم مورد اختلاف طبق قوانین موضوعۀ کشوری - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

پس از تشخیص مورد اختلاف دادرس باید حکم آن را در قوانین موضوعۀ کشوری که مورد عمل است بیابد.