وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

5- قرارداد - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمۀ عقد فقط در عقود معینه استعمال میشود و حال آنکه قرارداد بکلیۀ عقود خواه معینه باشد و یا غیر معینه که بر طبق ماده «10» قانون مدنی که میگوید: «قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». منعقد میگردد، گفته میشود.

باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی – بهترین وکیل ملکی ایران