وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

در مقابل عقد ایقاع است - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

و آن بمعنی ایجاد میباشد، ایقاع بوسیلۀ قصد انشاء یک نفر بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل میگردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط مینماید. ایجاد حق، مانند تملک در حیازت مباحات (ماده «143» قانون مدنی) و اسقاط، حق مانند ابراء حق دینی (ماده «289» قانون مدنی) و اعراض از مالکیت (ماده «178» قانون مدنی)