وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

4- در قضیه مطروحه قانون وجود نداشته باشد - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قوه مقننه نمی‌تواند تمامی فروعی که در عمل پیش می‌آید در مجموعۀ مختصر قانونی در نظر بگیرد، بدین جهت ممکن است موارد عدیده در عمل اتفاق افتد که حکم آن در قانون پیش‌بینی نشده باشد، چنانکه زوج دادخواست بدادگاه بدهد و درخواست اعلام بطلان نکاح را باستناد آنکه زوجه او کافرۀ غیر کتابیه (مشرکه) است بنماید در قانون مدنی ایران راجع باین موضوع مادۀ دیده نمیشود، با آنکه باجماع فقهای اسلام طبق نص صریح قرآن مجید، نکاح با غیر کتابیه ممنوع است و از نظر حقوق اسلام باطل میباشد.

طریق یافتن حکم در موردی که قانون کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد – بهترین وکیل ملکی ایران