سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

قانون تجارت

ماده 1 قانون تجارت

باب اول – تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 قانون تجارت
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.