وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

ماده 1

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ وزارتخانه های دادگستری و کشور و به استناد تبصره ماده (۲۹۷) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1

حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ماموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذی ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.