وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قانون تجارت الکترونیکی

ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول – قلمرو شمول قانون

فصل اول – قلمرو و شمول قانون

ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف