دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

احراز شرایط جانبازی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: جانباز، احراز شرایط جانبازی، مزایای ایثارگری، شرایط جانبازی، فرمانده کل قوا، کمیسیون ماده 108 قانون اجا، کمیسیون ماده 120 قانون اجا، کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی استخدامی جانبازان، کمیسیون حل اختلاف، بنیاد شهید

مرجع صدور: شعبه 26دیوان عدالت اداری

چکیده: در صورت حدوث اختلاف بین کمیسیون‏های مواد 108 و 120 قانون اجا، بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی استخدامی جانبازان، کمیسیون مذکور باید حسب تدبیر فرمانده کل قوا، موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دهد

مستندات ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902602618

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‏عنه تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی استخدامی جانبازان را نموده، با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه مشتکی‏عنه، نظر به اینکه کمیسیون ماده 108 قانون آجا مشارالیه را جانباز اعلام و لیکن بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16 قانون مذکور وضعیت پرونده شاکی را خارج از مصادیق مورد نظر قانون گذار دانسته و رأی به رد جانبازی وی صادر نموده است؛ در حالی که به نظر می‏رسد در مواردی که اختلاف نظر بین کمیسیون‏های مندرج در ماده 108 قانون آجا و ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی و بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16 حادث می‏شود مشتکی‏عنه باید منطبق با آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید موضوع تصویب نامه شماره 9866/ت 245 هـ مورخه 2/7/1373 عمل نماید و حسب تبصره آئین نامه فوق‏الاشعار مشتکی‏عنه باید حسب تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا موضوع نامه شماره 5173 مورخه 11/11/1369 ستاد کل نیروهای مسلح اقدام و موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دهد. فلذا شکایت شاکی در حد الزام به ارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف منطبق با تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا وارد و حکم به ورود شکایت صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

قاسم‏زاده ـ حسینیان