وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اعتراض به اخراج پس از گذشت مدت طولانی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اخراج، گذشت زمان طولانی، رضایت به اخراج، مرور زمان

مرجع صدور: شعبه 5دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به حکم اخراج پس از گذشت 20 سال به منزله رضایت نسبت به آن و از موجبات رد شکایت است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 5/90/900515

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

صرف‏نظر از اینکه شاکی بیش از بیست سال قبل اخراج گردیده است وطرح شکایت با وصف گذشت بیست سال به منزله رضایت نسبت به اخراج بوده با توجه به اینکه شاکی هیچ‏گونه مدرکی جهت اثبات غیر قانونی بودن اخراج ارائه ننموده بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 5 دیوان عدالت اداری

فرح پور – محمدی