دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

صدور و تحویل اعتبار نامه‏های هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، صدور اعتبارنامه، تحویل اعتبارنامه، هیأت مدیره، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعتبارنامه

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: منع صدور و تحویل اعتبار نامه‏های منتخبان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900101683

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم [صدور دستور موقت مبنی بر منع صدور و تحویل اعتبار نامه‏های منتخبان ششمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و منع آغاز فعالیت آنان] چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‏گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مومنی ـ مولابیگی