وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

صلاحیت ابطال آگهی ثبتی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، ابطال آگهی، اداره ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری، انجمن خوشنویسان، اساسنامه، روزنامه رسمی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: اقدام اداره ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری درخصوص آگهی تصمیم جلسه مجمع انجمن خوشنویسان به جهت عدم رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه، مغایر با قانون بوده و ابطال می‏شود.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/900610

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

وکیل شکات فوق الذکر که از اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان می‏باشند به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته تعداد اقلیت از اعضای شورای عالی خوشنویسان با تشکیل جلسه مجمع بدون رعایت مواد اساسنامه اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و تقاضای ثبت و آگهی آن را از اداره کل ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد نموده اند سازمان مذکور بدون رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام کرده است لذا به شرح خواسته معترض و تقاضای رسیدگی نموده است که پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از اداره طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به شماره 30171 مورخ 25/2/1390 به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده است در ثبت و آگهی تصمیم مجمع قوانین و مقررات رعایت نشده است و هم چنین با توجه به اینکه به ‏موجب ماده 17 اساسنامه انجمن خوشنویسان حضور کلیه اعضای شواری عالی اعم از اینکه در مجمع دارای حق رأی باشند یا نباشند در جلسه الزامی است و طبق بند الف ماده 21 اساسنامه مذکور تصمیم گیری مجمع با معرفی یک عضو انتصابی با معرفی نامه از وزارت ارشاد باید صورت گیرد که در ما نحن فیه دلیلی بر رعایت تشریفات فوق در تشکیل مجمع ملحوظ نیست و از طرفی در ماده 3 اساسنامه یاد شده مرکز تصمیمات و اداره امور انجمن تهران شده است حال آنکه محل تشکیل مجمع یاد شده در شهر رشت بوده است وزارت ارشاد نیز طی نامه شماره 20204/س/75 مورخ 9/8/89 خطاب به اداره کل ثبت شرکت‏ها ثبت هرگونه تغییرات در انجمن مذکور را منوط به تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام نموده و ضمن تأکید بر عدم حضور کلیه اعضای شورای عالی تقاضای خودداری از ثبت تصمیم مجمع را نموده است لیکن اداره خوانده علی‏رغم تذکر اولیه کارشناس مربوطه مبنی بر عدم قابلیت ثبت تصمیم مذکور (حسب گزارش سازمان بازرسی) مبادرت به ثبت و آگهی تصمیم یاد شده نموده است بنابراین با توجه به مراتب فوق خواسته موجه تشخیص و حکم به ابطال و لغو اثر از آگهی شماره 34692/ت/312 مورخ 27/11/89 منتشر در روزنامه رسمی مورخ 10/12/89 صادر و اعلام می‏گردد.رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

مؤمنی- مولابیگی